Zdravie

Nikotín a mozog: Ako fajčenie ovplyvňuje náš mozog

  • 25 októbra, 2022
  • 5 min read
Nikotín a mozog: Ako fajčenie ovplyvňuje náš mozog

Čo je nikotín?

Nikotín je toxická chemická látka, ktorá sa používa v cigaretách, žuvacom tabaku a iných tabakových výrobkoch. Nikotín je rastlinného pôvodu. Tabaková rastlina ho používa ako prirodzenú ochranu proti škodcom. Ak sa užije v dostatočne vysokej koncentrácii, môže aj u ľudí viesť k otrave a smrti. Pri dávkach, ktoré sa dajú požiť prostredníctvom komerčne dostupných výrobkov, je však najčastejším problémom tejto látky jej návykovosť. Nikotín mení fungovanie mozgu, mení jeho dráhy odmeňovania, čo spôsobuje, že ľudia túžia po výrobkoch, ktoré ho obsahujú.

nikotín
Sušiareň tabakových listov (Foto: Rusty Watson)

Čo robí nikotín s naším mozgom?

Väčšinou sa hovorí o tom, ako fajčenie ovplyvňuje pľúca a srdce. Menej známym faktom je vplyv nikotínu na mozog.

Nikotín stimuluje centrá slasti v mozgu tým, že napodobňuje dopamín. Takže mozog si začne spájať užívanie nikotínu s dobrým pocitom. Nikotín v mozgu aktivuje dopamínové signály, čím u nás vytvára príjemný pocit. Postupne začne náš mozog kompenzovať túto zvýšenú signálnu aktivitu znížením počtu receptorov. To spôsobí nikotínovú toleranciu, tým pádom je potrebné pokračovať v užívaní stále väčšieho množstva nikotínu. Zmeny, ku ktorým dochádza v mozgu v dôsledku tohto cyklu, vytvárajú závislosť od nikotínu, pretože naše telo si zvykne na prítomnosť nikotínu v tele, čo sa potom stáva závislosťou.

Dopamín je typ neurotransmitera a hormónu. Zohráva úlohu v mnohých dôležitých telesných funkciách vrátane pohybu, pamäte a príjemnej odmeny a motivácie. Vysoká alebo nízka hladina dopamínu sa spája s viacerými duševnými a neurologickými ochoreniami.

INZERCIA

 

Dospievanie mozgu

Počas dospievania sa mozog stále vyvíja. Jednou z oblastí, ktoré dozrievajú počas dospievania je prefrontálna kôra (PFC). Tá je zodpovedná za výkonné funkcie a pozornosť. Dospievajúci fajčiari trpia poruchami pozornosti, ktoré sa s pribúdajúcimi rokmi fajčenia zhoršujú. Nedávne štúdie na hlodavcoch odhalili molekulárne zmeny vyvolané vystavením nikotínu v dospievaní, ktoré menia fungovanie synapsií v PFC a ktoré sú základom trvalých účinkov na kognitívne funkcie.

INZERCIA

Rozdiel medzi dospelým a dospievajúcim fajčiarom je v citlivosti mozgu na návykové vlastnosti nikotínu. Dospievajúci uvádzajú príznaky závislosti aj pri nízkej miere spotreby cigariet. Najnáchylnejší mladí ľudia strácajú kontrolu pri konzumácii tabaku už v priebehu 1 až 2 dní od prvého zapálenia cigarety. U dospievajúcich sa môže výskyt abstinenčných príznakov a neúspešných pokusov prestať fajčiť objaviť ešte predtým, ako spotreba dosiahne dve cigarety denne.

Mladí ľudia sú náchylnejší (Foto: Artem Xromov)

Nikotín a stres

Tabakový priemysel už desaťročia propaguje ilúziu nikotínu ako nástroja na uvoľnenie stresu. Ľudia si  užívanie tabaku spájajú s duševnou pohodou, zmiernením stresu, relaxáciou a potešením. Tabakový priemysel takisto podporuje výskum, ktorý cigarety stavia do pozície spôsobu samoliečby duševných ochorení.

Inzercia
Na prvý pohľad sa môže zdať, že nikotín v nás uvoľňuje nahromadený stres. Je to spôsobené tým, že uvoľňuje chemické látky vyvolávajúce potešenie, vďaka čomu sa užívatelia tabaku krátkodobo cítia dobre. Je však dôležité poznamenať, že užívanie nikotínu dlhodobo nezmierňuje stres. Namiesto toho môže používateľov uväzniť v cykle závislosti od nikotínu. A priniesť fajčiarovi pocity podráždenosti, úzkosti a depresie.

Nikotín a Parkinson

Fajčenie zvyšuje riziko viac ako 50 závažných zdravotných ťažkostí vrátane rakoviny a srdcových ochorení. Avšak s Parkinsonovou chorobou je to iné.

Výskumy prišli so zaujímavými údajmi:

  • Bývalí fajčiari mali o 20 % menšie riziko vzniku Parkinsonovej choroby.
  • Pasívne fajčenie tiež znižuje riziko vzniku.

Podľa výskumov môže nikotín chrániť mozgové bunky pred poškodením. Je však potrebný ďalší výskum, aby vedci dokázali úplne pochopiť, ako môže nikotín chrániť mozgové bunky a pomôcť ľudom s Parkinsonovou chorobou.

 

 

About Author

Ema Zvara

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings