Zdravie

Všimli ste si malé vrecúška na chodníkoch? Žuvací tabak je len jedným z mnohých tabakových produktov, ktorý je na vzostupe

  • 20 októbra, 2022
  • 4 min read
Všimli ste si malé vrecúška na chodníkoch? Žuvací tabak je len jedným z mnohých tabakových produktov, ktorý je na vzostupe

„Deväťdesiat percent dospelých fajčiarov začalo fajčiť pred dovŕšením 18 rokov. Len veľmi málo dospelých fajčiarov začalo fajčiť neskôr,“ hovorí Bill Blatt, riaditeľ tabakových programov Americkej pľúcnej asociácie.

Dobrá správa pre rodičov a zlá správa pre tabakových výrobcov. Ak sa vám podarí zabrániť dospievajúcim fajčiť do 18 rokov, väčšina z nich nikdy fajčiť nezačne!

 

INZERCIA

Poznajte riziko

Klasické cigarety už nie sú jediným strašiakom rodičov. Či už medzi teenagermi alebo mladými dospelými si získavajú stále väčšiu popularitu bezdymové tabakové výrobky, ktoré sa tvária ako bezpečnejšia možnosť. Či už ide o produkty ako suchý šnupavý tabak, vlhký šnupavý tabak, žuvací tabak vo vrecúškach, žuvací tabak v sypaných listoch alebo rozpustné výrobky. Niektoré cigaretové spoločnosti inzerujú, že bezdymový tabak sa môže používať na miestach, kde nie je povolené fajčiť tabak.

Neexistuje nič také ako bezpečný alebo bezpečnejší tabakový výrobok.

INZERCIA

 

Klasické cigarety

Cigarety sa zvyčajne skladajú z tabaku, chemických prísad, filtra a papierového obalu. Dym vdychovaný z horiacej cigarety obsahuje zmes viac ako 4 000 chemických látok a zlúčenín. Viac ako 70 z týchto chemikálií je zdraviu škodlivá.

Inzercia

 

Žuvací a šnupací tabak

Bezdymový tabak je tabak, ktorý sa nespaľuje. Tieto formy tabaku majú zväčša vyšší obsah nikotínu ako cigarety a odvykanie od neho môže byť ešte ťažšie ako od fajčenia. Bezdymový tabak obsahuje takisto množstvo chemických látok a zlúčenín. Najškodlivejšie chemické látky v bezdymovom tabaku sa nazývajú nitrozamíny špecifické pre tabak (TSNA). Tieto chemikálie môžu spôsobiť rakovinu. Ľudia, ktorí používajú bezdymový tabak, majú vyššie riziko rakoviny úst a hrdla.

Osoba, ktorá používa bezdymový tabak, získa do tela 3 až 4-krát viac nikotínu ako fajčiar. Osoba, ktorá používa 8 až 10 žuvacích tabakov denne, získa rovnaké množstvo nikotínu ako silný fajčiar, ktorý vyfajčí 30 až 40 cigariet denne.

 

Vodná fajka

Tento tabak je zvyčajne aromatizovaný a fajčí sa vo vodnej fajke. Je tiež známy ako shisha, maassel, narghile, argileh, hubble-bubble a goza. To, že dym z vodnej fajky prechádza vodou, neznamená, že je jej používanie bezpečnejšie. Dym z vodnej fajky obsahuje vysoké množstvo oxidu uhoľnatého a chemických látok, ktoré môžu spôsobiť rakovinu.

 

E-cigarety

E-cigarety sa nazývajú aj vape perá a mody. Tieto zariadenia zahrievajú tekutinu na aerosól, ktorý používateľ vdychuje. Aerosól z e-cigariet nie je len vodná para. Okrem nikotínu môžu e-cigarety obsahovať škodlivé a potenciálne škodlivé zložky ako aromatické látky, prchavé organické zlúčeniny, ťažké kovy a iné.

Regulovaný či skôr neregulovaný predaj?

„Dospievajúci bežne používajú tabakové výrobky, keď nemôžu fajčiť cigaretu kvôli škole alebo športu. Tieto alternatívy sú tiež diskrétne a ľahko sa používajú bez toho, aby o tom rodičia alebo učitelia vedeli. Naše hlavné obavy vyvoláva miera, do akej tabakový priemysel, ktorý zaznamenáva menej nových fajčiarov, cielene predáva tieto iné výrobky dospievajúcim,“ pridáva Bill Blatt.

Na Slovensku je to rovnako. Pozorný okoloidúci si všimne tento fenomén v meste, na párty alebo v MHD. Ale pre tých, čo potrebujú čísla ponúkame výsledky z kontroly vedenej Slovenskou obchodnou inšpekciu z roku 2014.

Pri nákupoch, kedy osoby mladšie ako 18 rokov požadovali tabakové výrobky, boli predávajúcimi odpredané tieto výrobky v 29% prípadov. Z toho bolo 58% predaných osobám vo vekovej kategórii maloletých od 11-15 rokov.

žuvací tabak
Ilustračná foto: Hans Eiskonen

Podľa vyjadrení SOI, kontrola preukázala, že predajcovia naďalej porušujú zákon a predávajú tabakové výrobky osobám mladším ako 18 rokov. Najviac porušení bolo zistených v malých prevádzkových jednotkách obchodných reťazcov na sídliskách a rekreačných strediskách, rizikovými zostávajú tiež čerpacie stanice.

 

 

 

About Author

Ema Zvara

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings