EXTRA Svet

DeviantArt: Najväčšia online umelecká galéria a komunita na svete, vystavovať môžete aj vy

  • 9 augusta, 2022
  • 4 min read
DeviantArt: Najväčšia online umelecká galéria a komunita na svete, vystavovať môžete aj vy

„Jednoducho povedané, Deviant Art je stránka pre akýkoľvek druh umenia. Nájdete tu čokoľvek od majstrovských krajiniek až po veci, ktoré vás znechutia. Nie som si istý, či práve to mal zakladateľ na mysli, keď ju pomenoval, ale je to dobrý zásah do toho, čo tam tiež môžete nájsť, hoci takéto veci sú v menšine a môžete ich filtrovať. Stránka dokonca umožňuje umelcom predávať svoje umenie ako tapety a podobne. Takže tak. Dokonca tam môžete nájsť aj komiksových umelcov.“ Vojta Martinec

 

Deviantné umenie

DeviantArt je celosvetová internetová komunita a online galéria, v ktorej členovia prezentujú svoje umelecké diela. Obsah tejto webovej stránky o umení je tvorený používateľmi. Členom tejto komunity sa môže stať ktokoľvek. Medzi jej členmi sa nachádza široká škála amatérskych umelcov, ale aj profesionálov.

„Doslova každú sekundu je na DeviantArt pridané viac ako jedno umelecké dielo,“ hovorí Moti Levy, generálny riaditeľ stránky DeviatArt.

INZERCIA

Ku dnešnému dňu má stránka už viac ako 70 miliónov užívateľov, ktorí každý mesiac nahrajú pol miliardy umeleckých diel. Platí, že nahrané umelecké výtvory nie sú voľne použiteľnými a šíriteľnými dielami. Takisto všetky vystavované diela spadajú pod ochranu amerického autorského práva a nesmú byť ďalej rozširované.

 

INZERCIA

DeviantArt má problém s NFT a ochranou práv

Non-fungible tokeny (NFTs) sa stali vážnym problémom vo svete umenia. Vďaka nim už došlo ku niekoľkým krádežiam autorských práv. A DeviantArt ako jedno z najväčších úložísk umenia na internete bol zasiahnutý viac ako väčšina ostatných.

NFT (non-fungible token): globálny fenomén v oblasti digitálneho umenia

Inzercia

Pre novo vzniknuté problémy bol v auguste 2021 spustený program DeviantArt Protect. Ten doteraz indexoval viac ako 480 miliónov NFT a našiel takmer 330 tisíc NFT, ktoré porušujú autorské práva. K programu neskôr pribudla aj služba DeviantArt Protect Protokol, ktorá umožňuje každému, bez ohľadu na to, či je členom DeviantArt alebo nie, sledovať svoje dielo na internete.

Protokol Protect je otvorený, medzi reťazcový štandard na decentralizovanú komunikáciu problémov súvisiacich s dôverou v NFT.

„Bohužiaľ budem musieť úplne vypnúť celý svoj @DeviantArt účet, pretože ľudia stále kradnú moje diela a vytvárajú z nich NFT. Nemôžem, a ani by som nemal nahlasovať každého z nich a podávať žalobu, ktorá je neustále ignorovaná. Je to smutné a frustrujúce.“ Liam R. Sharp

 

Ako funguje Protocol Protect?

Používateľ môže do služby Protect nahrať svoje kópie umeleckých diel a nechať ich porovnať s NFT obrazmi, ktoré sú nahrané na jednom z niekoľkých verejných blockchainov. Ak sa zistí identická alebo takmer identická zhoda, používateľ dostane upozornenie a môže poslať žiadosť o stiahnutie daného NFT z trhu. Protect skenuje obrázky vyťažené na blockchainoch Ethereum, Klaytn, Polygon, Arbitrum, Optimism, Palm, Tezos a Flow.

Protect umožňuje každému nahrať 10 obrázkov (s celkovou veľkosťou do 2 GB) a monitorovať ich zadarmo. Používatelia DeviantArt sa môžu zaregistrovať na službu Core Pro za 9,95 USD mesačne a monitorovať až 1 000 obrázkov s celkovou veľkosťou 50 GB.

DeviantArt
Zdroj: The Verge & DeviantArt

 

Príliš veľa obsahu pre dospelých na stránke DeviantArt

Po tom ako dosiahol DeviantArt veľký úspech, začali z neho postupne odchádzať jeho používatelia. Jedným sa nepáčia problémy s NFT, ďalším prístup vlastníkov ku stránke, ktorú vnímajú len ako zdroj zisku a iným začalo vadiť neprimerane veľké množstvo nevhodného obsahu.

DeviantArt totiž začal povoľovať umelecké diela s označením NSFW napriek tomu, že stránka má veľké publikum mladšie ako 18 rokov.

NSFW alebo not safe for work je internetová skratka používaná na označenie adries URL a hypertextových odkazov, ktoré odkazujú na videá alebo webové stránky obsahujúce nahotu, pornografiu, vulgarizmy, násilie alebo iný potenciálne rušivý obsah.

About Author

Ema Zvara

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings