Zdravie

Čo spôsobuje Parkinsonovu chorobu? 4 hlavné rizikové faktory

 • 10 decembra, 2022
 • 5 min read
Čo spôsobuje Parkinsonovu chorobu? 4 hlavné rizikové faktory

Nikto presne nevie, čo spôsobuje Parkinsonovu chorobu, ale môže to byť dôsledok vášho veku, prostredia, genetiky a ďalších faktorov.

Parkinsonova choroba sa vyskytuje vtedy, keď mozgové bunky zodpovedné za produkciu dopamínu, chemického posla, ktorý koordinuje svalové pohyby a reakcie tela, prestanú pracovať alebo odumrú.

Zvyčajne vedie k motorickým symptómom, ako je tremor, stuhnutosť a spomalený pohyb.

Môže tiež viesť k ďalším príznakom, ako je úzkosť a depresia.

INZERCIA

Strata nervových buniek je pomalý proces. Príznaky Parkinsonovej choroby sa zvyčajne začínajú prejavovať až vtedy, keď sa stratí približne 50 % aktivity nervových buniek.

Ale napriek tomu, že o príznakoch tejto choroby veľa vieme, stále zostáva jedna veľká otázka: Čo presne spôsobuje Parkinsonovu chorobu?

Bohužiaľ, na to neexistuje jednoduchá odpoveď.

Neexistuje jedna príčina, ale na základe toho, čo ľudstvo preštudovalo, vieme, že Parkinsonova choroba vzniká v dôsledku interakcie medzi starnúcim mozgom, vašou genetikou a prostredím.

 

Zdravý mozog vs. mozog s Parkinsonom. Zdroj: neurochallenge.org

 

Faktory

 

Vek

Vek priamo nespôsobuje Parkinsonovu chorobu, ale starnutie je najväčším rizikovým faktorom tejto neurologickej poruchy.

Jedným z vysvetlení je, že mozgové bunky sú časom náchylnejšie na zranenie, rovnako ako zvyšok ľudského tela.

Ďalším je, že génová expresia – v podstate spôsob, akým ľudské gény fungujú – sa môže časom meniť a spúšťať zmeny v bunkovej aktivite, ktoré v konečnom dôsledku vedú k Parkinsonovej chorobe.

Zvyčajne sú ľudia s Parkinsonovou chorobou diagnostikovaní vo veku 60 rokov, a pravdepodobnosť sa zvyšuje s vekom.

Vždy však existuje možnosť, že sa u niekoho vyvinie Parkinsonova choroba so skorým nástupom.

V týchto prípadoch, ktoré predstavujú odhadom 4 % diagnostikovanej populácie, je pravdepodobnejšie, že ochorenie súvisí s genetikou.

 

Genetika

Parkinsonova choroba sa môže vyskytovať v rodinách v dôsledku toho, že chybné gény odovzdajú dieťaťu ich rodičia, no je zriedkavé, že sa choroba takto zdedí.

Genetika spôsobuje Parkinsonovu chorobu asi v 10 až 15 % prípadov.

Genetický výskum je však stále v plienkach, takže odborníci ešte nemajú úplný obraz o úlohe génov.

 

 

Životné prostredie a životný štýl

Prostredie, v ktorom žijete, môže tiež potenciálne spôsobiť Parkinsonovu chorobu, alebo zvýšiť riziko.

Aké je vaše povolanie? Kde bývate? Boli ste vystavení nejakým toxínom?

Hoci odborníci nezistili presnú súvislosť medzi takýmito environmentálnymi faktormi a príčinou Parkinsonovej choroby, dôkazy naznačujú, že môžu hrať úlohu pri rozvoji choroby.

Existujú určité toxíny, u ktorých sa ukázalo, že zvyšujú riziko Parkinsonovej choroby.

Podobne aj určité kovy môžu zvýšiť riziko Parkinsonovej choroby. Predpokladá sa, že aj pesticídy a herbicídy používané v poľnohospodárstve a doprave, alebo priemyselné znečistenie, môžu prispieť k tomuto stavu.

Vedci tiež skúmali, či traumatické poranenia mozgu alebo otrasy mozgu môžu spôsobiť Parkinsonovu chorobu – zistili, že len jeden otras mozgu môže zvýšiť riziko Parkinsonovej choroby o 57%.

 

Iné príčiny parkinsonizmu

„Parkinsonizmus“ je zastrešujúci termín používaný na opis symptómov tras, svalovej stuhnutosti a spomalenia pohybu.

Parkinsonova choroba je najbežnejším typom parkinsonizmu, existujú však aj zriedkavejšie typy, pri ktorých možno identifikovať špecifickú príčinu.

Patrí sem parkinsonizmus spôsobený:

 • liekmi (liekom vyvolaný parkinsonizmus) – keď sa symptómy vyvinú po užití určitých liekov – konkrétne tých, ktoré blokujú pôsobenie dopamínu – môže to spôsobiť príznaky Parkinsonovej choroby.Tu sú niektoré z liekov, ktoré môžu spôsobiť príznaky Parkinsonovej choroby:– Antipsychotiká
  -Lieky proti nevoľnosti 
  -Lieky, ktoré liečia poruchy hyperkinetického pohybu 

  Majte na pamäti, že aj keď tieto lieky (a iné) môžu spôsobiť príznaky podobné Parkinsonovej chorobe, nespôsobujú samotnú chorobu. A väčšinou príznaky zmiznú v priebehu niekoľkých hodín alebo dní, keď prestanete užívať tento liek.

  V niektorých prípadoch príznaky Parkinsonovej choroby nezmiznú, keď osoba prestane užívať lieky, ktoré k nim viedli, a nakoniec sa u nich diagnostikuje Parkinsonova choroba.

 

 • iné progresívne mozgové stavy – ako je progresívna supranukleárna obrna, mnohopočetná systémová atrofia a kortikobazálna degenerácia

 

 • cerebrovaskulárne ochorenie – kde séria malých mozgových príhod spôsobí odumretie niekoľkých častí mozgu

 

Parkinsonovu chorobu spôsobuje kombinácia génov, vplyvov prostredia a životného štýlu. Súhra všetkých troch zložiek rozhoduje o tom, či sa u niekoho vyvinie Parkinsonova choroba.

Výskum toho, čo spôsobuje Parkinsonovu chorobu, neustále rastie. Ak pociťujete príznaky Parkinsonovej choroby, ako je chvenie rúk, spomalený pohyb, problémy s rovnováhou alebo zmeny vo vašej reči alebo písaní, spojte sa s lekárom a diagnostikujte stav.

About Author

Natália Jančušková

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings