Ekonomika a Biznis EXTRA

Čínsky boj s digitálnymi menami pokračuje – skončia všetky ostatné, na úkor jedinej?

  • 13 júla, 2021
  • 5 min read
Čínsky boj s digitálnymi menami pokračuje – skončia všetky ostatné, na úkor jedinej?

Čína vo svojom geopolitickom boji nepoľavuje, čo sa dlhodobo odráža aj na svetovej ekonomike, vrátane odvetvia financií a jeho modernej – digitálnej podobe. O tom, ako regulácie čínskej vlády zasiahli do rozvoja a výnosnosti kryptomien, sme písali už v predchádzajúcich článkoch. Táto intenzívna zmena však naďalej naberá na rozmeroch, a po klasických kryptomenách tvrdo zasahuje aj trh iných digitálnych mien.

Zástupcovia Čínskej ľudovej banky uvádzajú, že najnovšia regulácia je nutným vyústením aktuálnej situácie. Podľa zástupcu guvernéra banky, nastal prudký rozmach súkromne vyvíjaných digitálnych mien, najmä tzv. stablecoinov, ktoré predstavujú globálne finančné riziko, pre ekonomické aktivity Číny. 

Tieto digitálne meny, sú na rozdiel od kryptomien, viazané na pevnú hodnotu – napríklad tradičné, vládou podporované meny – ako dolár, libra. Jednou z takýchto mien je Tether, ktorý už vyvolal rozruch aj na americkom trhu. Tether hrá momentálne jednu z kľúčových úloh na trhu s digitálnymi menami. V globálnej trhovej kapitalizácii sa umiestňuje hneď na treťom mieste, za známymi kryptomenami – Bitcoin a Ethereum.

Sieť existujúcich platobných metód je už natoľko rozvinutá, že kontrola transakcií sa stáva stále komplikovanejšou. | Foto: pixabay.com

Nový týždeň, nová regulácia

Keďže Čína, poučená na príklade iných, sa chcela vyhnúť ekonomickej destabilizácii trhu, tvrdo zasiahla aj proti stablecoinom. Zástupca guvernéra Čínskej ľudovej banky tento krok odôvodňuje tým, že stablecoiny začali vznikať ako produkty komerčných organizácií a ich používanie vo veľkej miere, môže unikať kontrole orgánov, či zdaňovaciemu systému krajiny. Z obáv pred daňovými únikmi a nekontrolovanými transakciami, preto museli byť prijaté opatrenia.

Už predchádzajúca regulácia celoplošne zakázala okrem ťažby kryptomien, aj ich akúkoľvek technickú podporu. Napriek tomu vláda aj v minulom týždni odhalila spoločnosti, ktoré sa týmto príkazom neriadili a naďalej poskytovali softwareovú podporu ťažiarom a obchodníkom s digitálnymi menami. Tieto kroky prišli po tom, čo ešte koncom mája vnútroštátna výzva zameraná na reguláciu, v niektorých prípadoch aj úplnú elimináciu trhu s kryptomenami, prinútila presunúť v podstate celý trh do USA a iných krajín. 

Faktom je, že ťažba kryptomien je energeticky, a teda aj finančne náročný proces. Sťahovanie z Číny do drahších krajín, túto finančnú náročnosť ešte násobne zvýši. Aký finálny dopad to bude na celý trh mať, sa však ukáže najskôr ku koncu tohto roka.

Vlastná mena na úkor iných

Ako je dobre známe, Čína popri reguláciách znižujúcich hodnotu existujúcich digitálnych mien, začala vyvíjať svoju vlastnú. Z klasickej národnej meny – čínskeho jüanu – odvodila centrálna banka aj jeho digitálnu podobue-jüan. V súčasnosti ide ešte len o pilotný projekt, avšak podľa štatistík centrálnej banky, sa doňho doteraz zapojilo už niečo cez 10 miliónov ľudí, v štyroch čínskych provinciách.

Miestna čínska mena – jüan – dostáva svoju digitálnu podobu. Podarí sa e-jüanu vytlačiť ostatné existujúce digitálne meny z trhu? | Foto: pixabay.com

Čo však vyvolalo taký prudký záujem čínskej vlády o okamžitú kontrolu finančného trhu? Nuž, posledné roky sa nesú v rozvoji digitalizácie vo všetkých smeroch. Z tohto dôvodu začali aj čínskymi výrobnými spoločnosťami pretekať peniaze z medzinárodných transakcií, ktoré však boli pre vládu skryté a kontrola ich pohybu komplikovaná.

Inzercia

Keď sa k tomu pridali výhodné nákupy cez Alibabu, Aliexpress a ďalšie stránky, početnosť platieb a platobných spôsobov dosiahla mieru, ktorú už vláda nechcela akceptovať. Práve preto vznikli kontrolné platobné mechanizmy, ktoré v Číne nahrádzajú hotovosť. Konkrétne ide o služby spoločnosti Ant Group zastrešujúcej portál Alibaba a Tencent’s WeChat, ktoré sú aktuálne dominantnými platobnými metódami v krajine. 

Nie je však prekvapením, že aj tieto spoločnosti museli pred ziskom dominantného postavenia prejsť „úpravami“. Na jeseň minulého roku prešla spoločnosť Ant Group reštrukturalizáciou na finančnú holdingovú spoločnosť. Dôvodom bol rýchly a nekontrolovateľný rozvoj platobných systémov, ktoré sa tak vymykali pravidlám a viedli k neusporiadanej expanzii medzinárodného kapitálu. 

Čína sa preto rozhodla zaviesť viaceré kontrolné mechanizmy, v snahe dostať finančný trh v krajine pod kontrolu. Ako sa bude situácia ďalej vyvíjať a aké regulácie digitálneho finančného sveta tento ázijský gigant prinesie, nám ukáže až budúcnosť.

About Author

Filip Okál

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings