Zdravie

Bude sa liečiť ADHD aj bez liekov? Prelomová metóda by mohla zmeniť životy detí a ich rodín

Súčasná liečba ADHD zahŕňa lieky alebo terapiu, prípadne kombináciu oboch. Pôjde to v budúcnosti úplne bez liekov?
Odborníci veria, že nová neinvazívna a bezpečná liečba čoskoro pomôže veľkému počtu detí.
Vydané 13. novembra 2023 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , ,

Porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou (ADHD) je u detí jednou z najčastejších porúch duševného zdravia, pričom ňou mnohí môžu trpieť aj v dospelosti. Počet pacientov s ADHD rastie na celom svete, okrem iných príčin je dôvodom aj to, že sa táto porucha v minulosti nedostatočne a často aj nesprávne diagnostikovala.

Deti s ADHD sú impulzívne, nepozorné, nedokážu sa sústrediť, odbiehajú od činností a robia aj tri veci naraz. To je dôvod, prečo ich často okolie považuje za drzé, neposlušné a nevychované.

„ADHD sa diagnostikuje podľa kritérií z manuálu DSM-5 (diagnostický a štatistický manuál duševných porúch), ktoré zahŕňajú príznaky nepozornosti, hyperaktivity a impulzivity. Odborníkom je však čoraz jasnejšie, že tento stav sprevádzajú aj problémy so sebaovládaním, ktoré ovplyvňujú schopnosť regulovať emócie,“ povedala neuropsychologička Barbara Jacquelyn Sahakian a kognitívna neurovedkyňa Christelle Langley z prestížnej univerzity v Cambridgei pre portál theconversation.com.

Detí s ADHD je stále viac

Odborníci sa zhodujú, že práve deti sú tou najzraniteľnejšou skupinou. Včasné podchytenie poruchy môže značne skvalitniť život nielen samotného dieťaťa, ale aj celej rodiny. ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) u detí narastá na celom svete a výnimkou nie je ani Slovensko.

Dáta Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) hovoria, že za uplynulých desať rokov eviduje centrum nárast psychických porúch o takmer 20 percent u detí nad 14 rokov. Medzi najčastejšie diagnózy patrí porucha správania spojená s hyperaktivitou (ADHD), ktorá sa síce prejavuje u detí už od útleho veku, ale diagnostikuje sa až u detí od šiestich rokov. Dôvodom je fakt, že práve v tomto veku deti nastupujú do školy a stupňujú sa nároky okolia na to, aby sa prispôsobili rôznym normám. Navyše, každý deň musia podať určitý očakávaný výkon, čo je pre tieto deti náročné, pokiaľ nemajú individuálny prístup.

Pôjde to aj bez silných liekov?

Lieky, ktoré sa ľuďom trpiacim ADHD momentálne môžu podávať, samotnú poruchu nedokážu vyliečiť, avšak pomáhajú zmierniť príznaky tak, že pacient vďaka nim ignoruje rozptýlenie a dokáže lepšie kontrolovať a sústrediť. Nádejou pre týchto ľudí a predovšetkým deti je nová liečba, ktorú predstavili odborníci z britskej University of Surrey.

Vedci v rámci výskumu zistili, že neinvazívna mozgová stimulácia v kombinácii s kognitívnym tréningom môže výrazne zlepšiť príznaky poruchy pozornosti a hyperaktivity (ADHD) u detí a mladých ľudí.

Výskumu sa zúčastnilo 23 predtým neliečených detí vo veku od 6 do 12 rokov. Deti podstúpili dvojtýždňový program mozgovej stimulácie, ktorý zahŕňal spustenie mierneho elektrického prúdu do mozgu cez dve elektródy v čase, keď deti absolvovali kognitívny tréning, ktorý sa zameriaval na budovanie špecifických zručností, ako je pozornosť, riešenie problémov alebo čítanie s porozumením.

Výsledky ukázali, že 55 percent detí vykazovalo významné zlepšenie symptómov ADHD, ako uviedli ich rodičia, pričom zlepšenia pretrvávali tri týždne po ukončení liečby. Odborníci tiež zaznamenali zmeny vo vzorkách elektrickej aktivity mozgu detí, ktoré trvali aj pri následnej schôdzke.

„Zistenia, ktoré v našej štúdii preukazujeme, naznačujú, že kombinácia transkraniálnej stimulácie jednosmerným prúdom (tRNS), ktorá sa ukázala ako bezpečná s minimálnymi vedľajšími účinkami, má potenciál zmeniť životy detí a ich rodín,“ uviedol profesor Roi Cohen Kadosh, spoluvedúci štúdie pre nypost.com. Súčasná liečba zahŕňa lieky alebo terapiu, prípadne kombináciu oboch.

Deti s ADHD sú impulzívne, nepozorné, nedokážu sa sústrediť, odbiehajú od činností a robia aj tri veci naraz. Zdroj: unsplash.com

„Výsledky tejto štúdie preukazujúce koncepciu spolu s predchádzajúcimi výsledkami, ktoré sme dostali pomocou tRNS, zvyšujú našu dôveru, že v budúcnosti môže byť neinvazívna mozgová stimulácia schopná poskytnúť alternatívu k medikácii ako liečebnej ceste pre deti,“ dodal Kadosh.

Vedci tiež poznamenali, že bude potrebné vykonať ďalší výskum a pokusy, aby sa stimulácia mozgu stala praktickou terapiou pre deti s ADHD.

„Toto je dôležitý prvý krok v ponuke nových terapeutických možností pre ADHD. Budúce štúdie s väčšími a rozmanitejšími vzorkami by to mali pomôcť stanoviť ako životaschopnú terapiu ADHD a pomôcť nám pochopiť základné mechanizmy tejto poruchy,“ povedal Dr. Mor Nahum, spoluvedúci štúdie a vedúci Computerized Neuroterapeutické laboratórium na Hebrejskej univerzite.

„Ak sa výsledky zopakujú v budúcich väčších štúdiách, budeme schopní ponúknuť novú, sľubnú neinvazívnu a bezpečnú liečbu veľkému počtu detí a ich rodinám nielen v oblasti ADHD, ale aj pri iných neurovývojových poruchách.“ povedal profesor Itai Berger, spoluvedúci štúdie.

Detský fond Slovenskej republiky v rámci projektu Zdravé vzťahy poskytuje bezplatné poradenstvo rodinám i samotným deťom s ADHD. Podrobnejšie informácie a kontakty nájdete na stránke DF SR.

Pokračujte na ďalší príspevok »