Bezpečnosť na internete

Ako ochrániť deti pred sexuálnym zneužívaním online? Zakázať im prístup na internet nie je riešenie! (3. časť)

Internet je dnes bežnou súčasťou života mladých ľudí. Na Slovensku ho používajú už takmer všetky deti vo veku 9-17 rokov (96%).
Prípadov sexuálneho zneužívania detí online je stále viac, ochranu a kontrolu riešia rodičia nedostatočne.

Napriek tomu, že internet prináša mnohé výhody a možnosti rýchleho a jednoduchého vybavenia a komunikácie, poskytuje aj jednoduchšiu a často anonymizovanú možnosť realizácie a páchania trestných činov. Jedným z nich, bohužiaľ pomerne častým, je práve sexuálne zneužívanie, násilie a vydieranie páchané na deťoch a mladistvých. 

Najčastejšími obeťami sexuálneho vykorisťovania a groomingu (zneužívania či lákania na sexuálne schôdzky), sú práve dievčatá vo veku 11 až 14 rokov a tento vek sa neustále znižuje. 


Príspevok bol zaradený do kategórie Editorov výber.
Takto rozlišujeme príspevky s pridanou spoločenskou hodnotou.
Zvážte, prosím, zdieľanie tohto príspevku.

Prečítajte si všetky časti tohto seriálu:


Kyberšikana a ľahko dostupný sexuálny obsah

Jedným z často diskutujúcich aspektov týkajúcich sa prostredia internetu a mladých ľudí, je kyberšikanovanie. Na základe názorov niektorých psychológov je kyberšikana závažným problémom internetovej doby. Medzi ďalšie riziká v online priestore môže byť považované dezinformácie, pornografia, hate-speech (nenávistná komunikácia), online predátori, online gaming a iné. 

Ďalším z aspektov, na ktorý rodičia ani odborníci nestíhajú v súčasnej dobe reagovať, je silné vystavovanie  dieťaťa a mladého človeka sexuálne explicitnému obsahu. Dnes je náročnejšie vyhnúť sa pri surfovaní na internete sexuálnemu obsahu, ako ho vyhľadať. Bežný používateľ je mu vystavený v reklame, seriáloch, dokonca aj v hudbe. Podľa rodičov je najväčším nebezpečenstvom na internete ohrozujúcim ich deti porno, sex a erotika. 

Na jednej strane teda stojí stále silná tabuizácia spoločnosti voči téme sexuality a veku primerane nastavenej sexuálnej výchovy v škole i rodine. Na druhej strane však máme možnosť pozorovať jednoduchý, anonymný a okamžitý prístup k takmer akýmkoľvek informáciám.  

INZERCIA

Páchatelia volia deti s určitou zraniteľnosťou a slabosťou. Zdroj: unsplash.com 

Rizikové faktory obete online groomingu

ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD., ktorá sa dlhodobo zaoberá problematiku sexuálneho zneužívania detí vo svojej publikácii upozorňuje na to, že obeťou sa môže stať naozaj ktokoľvek (netýka sa to len ženského pohlavia).

Napriek tomu si však páchatelia volia deti s určitou zraniteľnosťou a slabosťou. Odborníci popisujú tieto charakteristiky, ktoré u dieťaťa alebo mladého človeka zvyšujú riziko sexuálneho zneužívania: 

 • slabo rozvinutá odolnosť voči frustrácii a neschopnosť odloženia priania 
 • nízka sebaúcta, sebadôvera 
 • poddajnosť a nekritický rešpekt pred dospelými 
 • túžba nesklamať druhých a záujem potešiť ich (nedokážu tak odolávať predátorovi) 
 • citová deprivovanosť – neuspokojenie základných ľudských potrieb 
 • hendikep (u detí a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením dochádza vo väčšej miere k rôznym formám zneužívania) 
 • dlhšia telesná neprítomnosť rodičov 
 • umelá izolovanosť dieťaťa pred získavaním informácií a pestovaním rovesníckych vzťahov 
 • rodinné konflikty (hádky, nedostatok podpory v rodine) 
 • zvedavosť, dôverčivosť, naivnosť, nevedomosť 
 • krása a/alebo provokatívne oblečenie 
 • nedostatok vyjadrovacích schopností 
 • nedostatok uvedomelých dospelých v okolí 
 • zverenie dieťaťa pod dohľad nepreverenej osoby 

Ako deti pred hrozbami z online prostredia ochrániť?

„Možnosť ovplyvniť aspoň čiastočne vystavenie menšieho dieťaťa sexuálne explicitnému obsahu na internete nám dávajú rodičovské zámky a aplikácie ako napríklad Telekom, UPC, SecureTeen Parental Control, Google Family Link, SecureKids, ESET Internet Security,…”, radia odborníci z internetovej linky dôvery ipcko.sk 

„Čím sú však deti staršie, tým strácajú takto nastavené hranice význam – technická zdatnosť detí narastá rovnako ako ich zvedavosť a internet ponúka mnoho možností a návodov, ako akýkoľvek rodičovský zámok obísť. Je tiež potrebné si uvedomiť, že domov nie je jediným zdrojom, kde sa dieťa k internetu dokáže pripojiť a túto možnosť mu môže ponúknuť aj napríklad škola, kamaráti, susedia,…”

Psychológovia preto odporúčajú ako súčasť rodičovského zámku práve rozhovor s dieťaťom o online rizikách a možných dôsledkoch a spôsoboch, ako sa v online priestore chrániť. 

Ubezpečte dieťa, že to, čo sa stalo, nie je jeho vina. Zdroj: unsplash.com

Ako reagovať, keď zistíte, že sa TO už stalo?

 • Pokiaľ sa z rozhovoru s dieťaťom dozviete, že na ňom je alebo bolo páchané násilie,
  je dôležité poskytnúť dieťaťu podporu a asistovať pri hľadaní ďalšej pomoci a ochrany. V prvom rade dieťaťu venujte plnú pozornosť a nechajte ho všetko vyrozprávať bez toho, že by ste ho prerušovali.  
 • Ak sa v rozhovore dozvedáte o násilí páchanom na dieťati, môže to vo vás vyvolať silné emočné rozrušenie, čo je samozrejme náročné, no napriek tomu zachovajte pokoj. V opačnom prípade by o mohlo dieťa odradiť od pokračovania v rozprávaní.  
 • Ubezpečte dieťa, že to, čo sa stalo, nie je jeho vina. Neposudzujte počínanie dieťaťa pred, počas alebo po zážitkoch násilia. Neklaďte dieťaťu obviňujúce otázky typu: Čo si tam robil/a? Čo si urobil/a, že sa to stalo? A podobne.  
 • Je potrebné dieťa povzbudiť, pochváliť za odvahu, že o násilí povedalo. Nikdy dieťaťu nesľubujte, že to, čo vám povedalo, ostane len medzi vami. Vysvetlite mu, s kým a prečo je potrebné informácie zdieľať. 
 • Násilie na deťoch často zanecháva v obetiach pocit straty kontroly nad životom. Ak je dieťa plne informované o každom kroku, pomáha mu to prechádzať celým procesom s menším stresom a obnovovať pocit sebadôvery a bezpečia.  Podrobnejšie informácie o tom, ako deťom v takejto situácii pomôcť nájdete na stránke detstvobeznasilia.gov.sk.  

Vyhľadajte pomoc!

Ak ste sa stali obeťou sexuálnych predátorov, alebo s tým súvisiacej činnosti a chcete získať viac informácií o možnostiach pomoci, obráťte sa na políciu alebo pracovníkov informačných kancelárií pre obete trestných činov, využiť môžete aj anonymné linky dôvery. 

Pokračujte na ďalší príspevok »