Bezpečnosť na internete

Myslíte si, že vašej rodiny sa to netýka? Šokujúce dôkazy o sexuálnom zneužívaní detí na internete vám otvoria oči (1. časť)

Pozitívne vplyvy moderných digitálnych technológií na náš život sú nepopierateľné, ale prinášajú aj vážne riziká.
Virtuálny svet je využívaný nielen na vzdelávanie, ale aj na trávenie voľného času, no môže byť aj hrozbou a nebezpečenstvom najmä pre deti.    

Vedeli ste, že pravidelný prístup na internet má viac ako 4,5 miliardy obyvateľov na celom svete? Medzi nimi sú aj milióny detí, ktoré sa tam okrem zaujímavostí či hier, dostanú aj k nevhodnému obsahu, či k nevinnému četovaniu, ktoré sa veľmi rýchlo a ľahko môže zmeniť na sexuálne obťažovanie, zneužívanie a vydieranie.  

Napriek tomu, že ohrozený môže byť ktokoľvek, kto sa v online priestore vyskytuje, podľa Centra pre detské zneužívanie a online ochranu vo Veľkej Británii (CEOP) sú hlavnými obeťami sexuálneho vykorisťovania, groomingu (zneužívania či lákania na sexuálne schôdzky), práve dievčatá bieleho etnického pôvodu vo veku 11 až 14 rokov a tento vek sa neustále znižuje. 


Príspevok bol zaradený do kategórie Editorov výber.
Takto rozlišujeme príspevky s pridanou spoločenskou hodnotou.
Zvážte, prosím, zdieľanie tohto príspevku.

Prečítajte si všetky časti tohto seriálu:


Hlavnými obeťami sexuálneho zneužívania na internete sú najmä dievčatá vo veku 11 až 14 rokov a tento vek sa neustále znižuje. Zdroj: unsplash.com

Online si veria viac

Viaceré odborné štúdie dokázali, že pre deti a dospievajúcich je oveľa jednoduchšie na internete hovoriť o tajomstvách, vnútorných pocitoch a obavách v porovnaní so stretnutím tvárou v tvár. Podľa štúdie Eu Kids Online (2020), 27 percent slovenských detí vo veku 9-17 rokov považuje za jednoduchšie byť samým sebou v online priestore, 18 percent komunikuje v online priestore o iných veciach ako pri stretnutiach v tvárou v tvár a 12% detí sa rozpráva online o osobných veciach, o ktorých nehovoria tvárou v tvár.  

Tento fenomén pomenoval profesor Suler (2004) ako disinhibičný efekt. Pojem disinhibícia znamená zbavenie sa filtrov alebo zábran a následné vyjadrovanie sa bez obmedzenia. Napriek väčšiemu pocitu bezpečia plynúcemu z anonymity a neviditeľnosti, môže práve z tohto dôvodu dochádzať u detí a mladých ľudí, ktorí ešte nemajú v takej miere vyvinuté kritické myslenie, k ohrozeniu a rýchlemu nadviazaniu dôverného vzťahu s niekým, koho cieľom je zneužitie ich dôvery. 

Český dokument V sieti ukázal šokujúcu pravdu

Práve český dokumentárny film režisérov Barbory Chalupovej a Víta Klusáka otvoril v rámci psychosociálneho experimentu tabuizovanú tému kyberšikany a sexuálneho zneužívania detí na internete. Ak ste si doteraz mysleli, že v našich končinách sa takéto prípady objavujú len ojedinele, tento film vám otvorí oči.  

Tri dospelé herečky s detskými črtami dostanú za úlohu prostredníctvom falošných profilov na sociálnych sieťach predstierať, že majú dvanásť rokov. Vo verných kópiách detských izieb, postavených vo filmových ateliéroch, chatujú a skypujú s mužmi všetkých vekových kategórií, ktorí ich na internete vyhľadali a oslovili. Veľká väčšina z mužov požaduje sex prostredníctvom videohovoru, posiela intímne fotografie, masturbuje pred nimi alebo sa dievčatá pokúša vydierať. Za 1O dní sa dievčatám ohlásilo 2458 sexuálnych predátorov a žiadnemu z nich neprekážalo, že mala každá z nich iba 12 rokov!  

Jeden z najkontroverznejších dokumentov posledných rokov je dôkazom toho, že deťom hrozí nebezpečenstvo aj priamo v detskej izbe. Dokument V Sieti odporúčame pozrieť všetkým rodičom nielen dospievajúcich dievčat. Dokument  má aj detskú verziu pre divákov od 12 rokov a má názov V sieti: Za školou. Okrem skrátenej a upravenej formy obsahuje navyše niekoľko videovstupov herečiek, ktoré upozorňujú, čomu je potrebné venovať pozornosť a čo robiť, ak sa dieťaťu niečo podobné stane. 

Vyhľadajte pomoc!

Aj keď pre bežného človeka môže byť téma sexuálneho násilia a online zneužívania na deťoch tabuizovaná, na linkách dôvery je jednou z častých tém. 

“V minulom roku sme na našej internetovej linke dôvery ipcko.sk zaznamenali 2875 chatov o myšlienkach na samovraždu. Z toho až v 719 príbehoch sa bol ako jednou z príčin náročného obdobia spomenutý online grooming (zneužitie chatov, SMS a iných technológií k nadviazaniu online vzťahov s mladšou, zraniteľnejšou osobou),” píše internetová linka dôvery pre mladých ľudí.  

Ak ste sa stali obeťou sexuálnych predátorov, alebo s tým súvisiacej činnosti a chcete získať viac informácií o možnostiach pomoci, obráťte sa na políciu alebo pracovníkov informačných kancelárií pre obete trestných činov v každom krajskom meste osobne, telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom online formulára. Téme sexuálnych predátorov sa v kampani SAY NO! venuje aj Europol, ktorý vytvoril toto zaujímavé video: 

V ďalších článkoch budeme v téme sexuálneho zneužívania detí na internete pokračovať. Dozviete sa, čo všetko môžete ako rodičia spraviť, aby sa to vášmu dieťaťu nestalo, ale tiež vám poradíme ako postupovať a správne zareagovať v prípade, že sa vaše dieťa už do podobnej situácie dostalo.  

Sexuálnych zneužívaní detí na internete stále pribúda: Čo sa naozaj deje za dverami detských izieb? (2. časť)

 

Pokračujte na ďalší príspevok »