EXTRA Zdravie

Nie ste v tom sami. 10 najčastejších príznakov úzkosti, ktoré by ste mali riešiť

  • 31 marca, 2022
  • 5 min read
Nie ste v tom sami. 10 najčastejších príznakov úzkosti, ktoré by ste mali riešiť

Pociťovanie občasnej úzkosti je normálne. Avšak jedinci s úzkosťou majú často vážny, prehnaný a trvalý stres a strach z každodenných situácií.

Problémy s úzkosťou často zahŕňajú opakované epizódy náhlych pocitov vážnej nervozity alebo strachu, ktoré sa prejavia v priebehu niekoľkých minút (záchvaty paniky).

Existuje skutočné riziko, pretože tento pocit spomaľuje každodenné aktivity, vyvoláva nepokoj a paniku. Je ťažké ho ovládať a môže trvať dlhú dobu. Môžete sa držať ďalej od daných miest alebo okolností, aby ste predišli týmto pocitom.

Úzkosť môže začať počas dospievania alebo mladých rokov a pokračovať v dospelosti.

INZERCIA

Príklady problémov s úzkosťou zahŕňajú súhrnné problémy s nepokojom, problémy sociálnej nervozity (sociálny strach), explicitné obavy a strach z opustenia. Môžete mať viac ako jeden problém s úzkosťou.

Tu a tam nepokoj vyplýva z choroby, ktorá si vyžaduje liečbu. Pri akomkoľvek type úzkostnej poruchy, ktorú máte, môže pomôcť kvalitná liečba.

 

10 najčastejších príznakov úzkostnej poruchy

1. Pocit nervozity, napätia

Toto je jeden z najznámejších symptómov úzkosti.

Tento nepokoj a nervozita sú spúšťačom, a vo všeobecnosti sa dejú vo svetle bežných každodenných okolností. Neprimerané stresovanie kvôli pravidelným záležitostiam je dôležitou črtou úzkosti.

Vážny problém to je, najmä ak ide o to, že prekáža vašej každodennej aktivite a pokračuje takmer nepretržite najmenej 6 mesiacov.

 

2. Zvýšená srdcová frekvencia

Úzkosť je prirodzenou reakciou na nebezpečenstvo a je potrebná, aby ľudia prežili.

Vysoká úroveň úzkosti spúšťa zmeny v tele, ktoré pomáhajú pripraviť sa na zvládanie nebezpečenstiev a rizík, inak nazývané inštinktívna reakcia.

Napriek tomu, za predpokladu, že žijete s neustálou úzkosťou, vaše telo a psychika sú pravidelne neschopné rozlišovať medzi skutočnými a predpokladanými rizikami, čo znamená, že inštinktívna reakcia môže byť neustále dynamická.

Jednou z hlavných zmien, ku ktorým dochádza počas inštinktívnej reakcie, je zvýšenie srdcovej tepovej frekvencie.

 

Ilustračná fotografia (problémy so spánkom). Zdroj: stuff.co.nz

3. Problémy so spánkom

Vysoké hladiny kortizolu a adrenalínu sťažujú kvalitný nočný spánok, pretože vaše napäté telo nebude schopné uvoľniť sa dostatočne na odpočinok.

Úvahy, ktoré môžu sprevádzať nervozitu, tiež nie sú receptom na skvelý spánok.

Nie je to len o tom, že nervozita prispieva napríklad k problémom so spánkom, ale nedostatok spánku môže tiež spôsobiť, že budete mať väčší nepokoj.

 

4. Tráviace problémy

Úzkosť skutočne zasahuje váš tráviaci systém. Jedinci s úzkostnou poruchou môžu mávať bolesť žalúdka, zápchu, hnačku alebo rôzne druhy tráviacich problémov.

Veľa z toho sa môže zredukovať na to, čo odborníci nazývajú mozog žalúdka, čo je korešpondenčný systém medzi vašou mysľou a črevným zmyslovým systémom.

Existuje tiež spôsob, akým úzkosť podnietila rozhodnutia o voľbe životného štýlu, ako je aj konzumácia jedla, ktoré vám nerobí dobre, alebo je ťažké.

 

5. Potenie

V momente, keď sa aktivuje váš zmyslový systém, môže zásadne ovplyvniť potné orgány po celom tele.

Máte dva druhy potných orgánov: ekrinný, ktorý pokrýva veľkú časť vašej pokožky, a apokrinný, ktorý je len na častiach tela, ktoré majú veľa vlasových folikulov.

Dva druhy potných orgánov môžu spôsobiť pot vyvolaný úzkostnou poruchou, no je to práve tekutina z vašich apokrinných orgánov, ktorá môže spôsobiť hrozný zápach.

 

6. Chvenie

Ak ste sa pristihli, že sa pred nejakou udalosťou chvejete strachom, uvedomte si, ako vaše telo reaguje na úzkosť.

Niekedy to ani nemusí byť vyvolané vonkajšou okolnosťou – trasenie a chvenie môže byť výsledkom chemických záplav vyvolaných úzkosťou.

 

7. Pocit bezmocnosti alebo únavy

Pretrvávajúci pocit slabosti je bežným príznakom úzkostnej poruchy.

Dôvody sú dvojaké. Po prvé, úzkosť vyvolaná zvýšeným tlakom chemikálií vás môže udržať na pozore, čo môže byť skutočne vyčerpávajúce.

Nech už je to akokoľvek, je tu aj ďalší faktor: spánok a nepokoj majú blízky vzťah, ktorý nás často privádza k skutočnému výsledku úzkosti.

 

8. Problémy s koncentráciou

Mnoho jedincov, ktorí pociťujú úzkosť, uvádza, že majú problémy so sústredením.

Niektoré štúdie ukázali, že úzkosť môže dráždiť funkčnú pamäť človeka, ktorá je zodpovedná za obnovenie prechodných údajov – to by mohlo pomôcť objasniť nezvyčajný pokles osobných výkonov, ktorý často zažívame v časoch zvýšenej nervozity.

 

9. Pocit záchvatu paniky

Záchvat paniky spôsobuje ohromujúci, vážny pocit strachu, ktorý môže byť paralyzujúci.

Tento extrémny strach je vo všeobecnosti spojený s potením, rýchlym tlkotom srdca, chvením, nevoľnosťou a stiahnutím sa na hrudi.

 

10. Zrýchlené dýchanie

Ďalším bežným príznakom úzkosti je, že keď sa objavia nepríjemné alebo nepokoj vyvolávajúce okolnosti, váš dych sa zrýchli.

About Author

Natália Jančušková

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings