Lifestyle

Vo Švajčiarsku sa zosobášili prvé páry rovnakého pohlavia

  • 4 júla, 2022
  • 5 min read
Vo Švajčiarsku sa zosobášili prvé páry rovnakého pohlavia
  • Po referende, ktoré zmenilo situáciu v oblasti práv LGBTQ vo Švajčiarsku, sa prvé páry rovnakého pohlavia zosobášili minulý piatok.

 

Ešte pred rokom páry rovnakého pohlavia nemali dovolené uzavrieť v krajine manželstvo. Jediným spôsobom, ako mohli formálne spečať svoju lásku, bolo registrované partnerstvo. Medzi manželstvom a registrovaným partnerstvom exitujú právne rozdiely. Jednoducho povedané tieto dva zväzky nie sú rovnocenné, čo v konečnom dôsledku predstavuje problém, pretože si nemôžu adoptovať dieťa, sú obmedzovaní v každej jednej oblasti (zdravotníctvo, dedičstvo, spoločnosť a pod.).

Vo väčšine krajín tieto páry musia prežiť bez akejkoľvek ochrany, čo ich robí zraniteľnými voči ekonomickej a emocionálnej nestabilite.

 

INZERCIA

Švajčiarsko hlasovalo o rovnosti v manželstve

Žiadne páry to nemajú v živote jednoduché, tie homosexuálne čelia ešte jednej prekážke – bojujú za to, aby ich vzťah bol právne rovnocenný. Minulý rok v septembri, po siedmich rokoch parlamentnej diskusie, Švajčiarsko hlasovalo v referende o manželskej rovnosti. Parlament musel potvrdiť alebo jednoznačne zamietnuť udelenie práva párom rovnakého pohlavia uzavrieť manželstvo.

V tom čase sa robili prieskumy, ktoré preukazovali vyspelosť obyvateľstva. Až 63 percent opýtaných súhlasilo s udelením tohto práva párom rovnakého pohlavia. Pochopiteľne sa ozývalo aj hlasné „nie“. Švajčiari boli svedkami rôznych kybernetických útokov na webovú stránku národného výboru – Občianske manželstvo pre všetkých.

INZERCIA

Na základe výsledkov referenda (64,1 percentná podpora)  s názvom – Manželstvo pre všetkých, Švajčiarsko legalizovalo manželstvá osôb homosexuálnej orientácie. Stalo sa tak 29. krajinou, ktorá sa uchýlila k takejto „modernizácii“ spoločnosti. Páry rovnakého pohlavia si môžu adoptovať deti, majú nárok na umele oplodnenie a tiež požiadať o švajčiarske občianstvo.

  • Švajčiarsko dekriminalizovalo homosexualitu v roku 1942
  • Registrované partnerstvá osôb rovnakého pohlavia uzákonilo v roku 2007
  • Išlo o jednu z posledných západných krajín, ktorá LGBTI komunite nepovolila uzatvorenie manželstva

 

Inzercia

Prvé „Áno“ Manželstvu pre všetkých

Prvé páry rovnakého pohlavia si vo Švajčiarsku konečne povedali áno, po necelom roku od referenda. Medzi prvými novomanželmi boli 46-ročná Aline a 45-ročná Laura, ktoré sú neformálne spolu už 21 rokov. Aline a Laure prišli na radnicu a vymenili si sľuby, ktoré spečaťujú ich lásku.

„S veľkým potešením vám oznamujem, že ste sa oficiálne vydali,“ povedala Marie Barbet-Sapuy, ktorá chcela osobne uskutočniť túto prvú historickú svadbu.

„Je pre nás naozaj dôležité, aby sme sa takto zviditeľnili, aby sme ukázali, že manželstvo je otvorené pre každého,“ povedala Laure novinárom.

Deväť mesiacov po referende sú vo Švajčiarsku legálne manželstvá osôb rovnakého pohlavia ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Ďalší pár, ktorý odchádzal z matriky boli dvaja muži. Manželia si pod Alois Carnier a Peter Leu si pod lustrom v zrkadlovom salóne vymenili dojemné slová a zaspomínali si na spoločné roky a lásku jeden k druhému za prítomnosti blízkych priateľov a rodiny. Po 19 rokoch od uzavretia registrovaného partnerstva mohli požiadať o manželstvo.

Neskôr v piatok sa konala ďalšia svadba medzi dvoma mužmi: Danielom, 54-ročným interiérovým dizajnérom a 51-ročným stylistom Xavierom, ktorí tvoria pár už 15 rokov. Dvojica si vymenila sľuby pri hraní klasickej hudby, aby sa zabezpečilo, že sa budú počuť iba oni. Zosobášení za obrovského potlesku vyšli ruka v ruke k čakajúcej svadobnej torte a šampanským, kde Xavierov otec povedal hosťom: „Ďakujem Švajčiarsko. Konečne.“

Manželstvo neplatí všade

Paradoxne, ak ste uzatvorili manželstvo rovnakého pohlavia, tak nie je akceptované na celom svete, zatiaľ čo manželský zväzok medzi mužom a ženou je všeobecne uznávaný. V prípade, že by sa takýto pár odsťahoval do iného štátu (konzervatívnejšieho), tak následkom by mohli byť právne problémy, pokiaľ ide napríklad o dedičské konanie.

V mnohých krajinách sa ľudia zvyčajne stretávajú s kritikou pri téme o manželskej rovnosti. Niektorí tvrdia, že zmenou definície manželstva by štáty zmenili jednu z najzákladnejších a najcennejších inštitúcií spoločnosti, čo by umožnilo novú formu sociálneho organizovania s neznámymi dôsledkami. V preklade – bojíme sa toho, čo nepoznáme.

About Author

Lola Varini

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings