EXTRA Svet

Staroveké vynálezy, ktoré predbehli dobu. Myslíme rovnako ako naši predkovia?

  • 4 júla, 2022
  • 5 min read
Staroveké vynálezy, ktoré predbehli dobu. Myslíme rovnako ako naši predkovia?

Automatické dvere poznali už v antickom Grécku, početné da Vinciho vynálezy používame aj dnes. Naši predkovia niekedy mysleli dopredu a vznikli tak prístroje, ktoré vnímame skôr ako výdobytky modernej civilizácie.

Citlivý na zemské otrasy

Každým rokom je technológia odhaľovania zemetrasení oveľa pokročilejšia a zachraňuje životy. Ak ale hovoríme o šikovnom prístroji na predvídanie ničivej katastrofy, dostaneme sa až do starovekej Číny. Seizmoskop Houfeng Didong Yi bol prvým zaznamenaným zariadením na detekciu zemetrasenia.

Zariadenie nádoby obsahovalo osem rúrkových výstupkov v tvare dračích hláv na vonkajšej strane. Na dne sa nachádzal rovnaký počet žabích hláv. Každá z ropúch predstavovala odhadovaný smer seizmickej vlny.  Vedci sa domnievajú, že mechanizmus vo vnútri zariadenia bol typom kyvadlového systému. Keď došlo k zemetraseniu, pozorovateľ mohol povedať, z ktorého smeru vlna prišla. Ústa draka sa otvorili a pustili loptičku do tlamy ropuchy pod ním.

Ničivý a neuhasiteľný

Konštantinopol v siedmom storočí nášho letopočtu neúnavne obliehali arabské vojská. Kde zlyhávali vtedajšie zbrane, Byzantská ríša ochromila svojich nepriateľov takzvaným gréckym ohňom. Zmes sa nedala uhasiť vodou, práve naopak, posilňovala jej smrtiaci účinok. Útočná sila nikdy predtým nevidela niečo také silné a horiace lode Arabov klesli ku dnu ešte skôr, než dosiahli pevninu.

INZERCIA
V dnešnej dobe možno nie je na škodu, že sa recept na grécky oheň nezachoval. zdroj: pexels.com

Gréci neskôr vyvinuli ďalšie spôsoby využitia starovekého vynálezu. Vytvorili všetko, od požiarnej hadice až po vystreľovacie granáty. Nepriatelia Grékov hľadali spôsoby na uhasenie „dračieho ohňa“, no neúspešne. Tajná receptúra bola prísne strážená, nájdené záznamy taktiež neobsahovali presné zloženie. Najbližšou súčasnou horľavinou s podobnými účinkami je bojová zápalná látka napalm.

Da Vinci myslel na všetko

Mnohé z nápadov Leonarda da Vinciho boli v čase jeho života výjavmi ako zo sci-fi filmu. Jeho vynálezy sa často inšpirovali prírodnými zákonmi, na čo nadväzuje aj jeden z da Vinciho výrokov:

INZERCIA

„Ľudská vnímavosť nikdy nevymyslí krajší, jednoduchší alebo priamejší vynález ako príroda, pretože v jej vynálezoch nič nechýba a nič nie je bez účelu.“

Model obrneného vozidla v umelcovej mysli vznikol stovky rokov predtým, než sa v prvej svetovej vojne začali využívať tanky. Podľa jeho návrhu vyzeral vonkajší plášť ako pancier korytnačky a vozidlo po celom obvode zdobili delá pripravené na zneškodnenie nepriateľa.

Inzercia
vynálezy
da Vinciho nákres obrneného vozidla. zdroj: pinterest.com

V dizajne sú však určité nedostatky. Kolesá sú príliš tenké na to, aby uniesli ťažké vozidlo na mäkkom teréne. Leonardov model má na kolese kolíky na uľahčenie trenia, ale je nepravdepodobné, že by pomohli. Moderné tanky prekonali tento problém pridaním húsenicových pásov na začiatku 20. storočia.

Dvere s „magickým“ otváraním

Systém automatických dverí sa objavil v roku 1931 a patrí k jednému zo znakov „modernej“ doby. Svet však túto technológiu videl už v roku 1 nášho letopočtu. Ako to teda fungovalo?

Pokiaľ ste chceli otvoriť dvierka, musel sa najprv zapáliť oheň. Vytvorené teplo spôsobilo nahromadenie vzduchu v mosadzných nádobách. Táto nádoba potom čerpala vodu do zásobníkov a závažia otvárali dvere. Vynálezy tohto druhu však neboli v staroveku veľmi vyhľadávané. Trvalo hodiny, kým sa dvere otvorili a rozbehnutý proces sa ťažko zastavoval.

Na stope starovekému superpočítaču

Mechanizmus z Antikythéry pomenovali podľa miesta jeho objavenia. V roku 1901 našli potápači na malom ostrove ložisko potopených antických trosiek. Stroj bol neúplný a v zlom stave, no zdalo sa, že pozostával z asi 37 bronzových ozubených kolies uložených v drevenej krabici.

vynálezy
Kus zo zachovaného mechanizmu kedysi dokázal pomôcť pri počítaní vzorcov z Platónovej matematickej akadémie. udroj: pinterest.com

Zariadenie sa dostalo k odborníkom a tí potvrdili, že je staršie ako 2200 rokov. Minulý rok sa vedci pokúsili o jeho repliku. CT sken preukázal prepracovanosť prístroja, určeného na počítanie astronomických a matematických vzorcov. Nešlo teda o počítač, ako ho poznáme dnes. Napriek tomu v sebe vynález ukrýva genialitu ľudí, ktorí ho zostrojili.

Pokročilé nápady sa neviažu iba na súčasnosť

Radi uvažujeme o technologickej inovácii ako o postupnom procese. Nie je to však nevyhnutne tak. Archeologické vykopávky po celom svete odhaľujú, že raz za čas vyvinuli staroveké civilizácie vynálezy, ktoré predbehli svoju dobu o desaťročia, ak nie storočia. Niekedy sa ich výskumníci snažia napodobniť, no bez pôvodného návodu im musí zapracovať predstavivosť.

Zdroje: www.bigthink.com, www.interestingengineering.com

Zdroj titulnej fotografie: www.unsplash.com

About Author

Tímea Prišticová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings