FAKTY O ALKOHOLE

Víno je zdravé a čím viac, tým lepšie? Zákernosť alkoholu je priam absurdná, napriek tomu ho akceptujeme.

Alkohol je základnou súčasťou socializácie v mnohých kultúrach.
Užívanie a zneužívanie alkoholu má na svedomí približne 3,3 milióna úmrtí každý rok.
Vydané 25. novembra 2023 / Autor / Obsahuje tieto témy: ,

Alkohol je tovar, bežne dostupný v potravinových reťazcoch, dokonca aj v mnohých iných obchodoch.

príťažlivé formy a chute – víno, pivo, whisky, koňak, slivovica, likéry a často krásne obaly.

Takže sa kupuje na rôzne príležitosti, od okamžitého konzumu, až po exkluzívne darčeky.

Ich spoločnou zložkou je účinná látka etanol, alkohol C2H5OH.

Spoločné pitie môže vytvoriť putá medzi kolegami, kamarátmi, poskytnúť príležitosť prejaviť úctu starším či dokonca začať obchodné stretnutia.

Užívanie a zneužívanie alkoholu má na svedomí 3,3 milióna úmrtí každý rok, čiže 6 percent všetkých úmrtí na celom svete, tvrdí Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

INZERCIA

Spoločenské vplyvy: reklama, marketing a sociálne médiá

Mediálne vystavovanie alkoholických výrobkov pomáha ovplyvňovať sociálne normy týkajúce sa alkoholu prostredníctvom reklamy.

Inzercia

Produkty sú umiestňované v širokej škále zdrojov, vrátane filmov, televízie, sociálnych médií a iných foriem zábavy.

Hoci predaj a marketing alkoholu sú prísne regulované, ľudia sú vystavení širokej škále reklám na alkohol a likéry.

Empirické štúdie ukazujú, že cielený marketing alkoholu vedie k tomu, že si jednotlivci osvojujú pozitívne názory na pitie a vytvárajú a rozširujú prostredie, kde je užívanie alkoholu spoločensky prijateľné a podporované. 

Tieto faktory môžu mať za následok nástup pitia a nadmerného pitia či zvýšenú konzumáciu alkoholu.

Od zavedenia ochutených alkoholických nápojov v 80. rokoch minulého storočia sa alkoholový priemysel zapájal do cieleného marketingového úsilia zameraného na mládež vo všeobecnosti a najmä na mladé ženy, tvrdí výskum, skúmajúci sociálne a kultúrne súvislosti užívania alkoholu.

Produkty so sladkou ovocnou príchuťou, farebným vzhľadom a obalom, ako aj nižším obsahom alkoholu sú navrhnuté tak, aby oslovili mladé ženy.

Hoci alkoholový priemysel tvrdí, že jeho marketingové stratégie sa zameriavajú na dospelých vo veku 21 až 29 rokov, produkty, ako ochutené alkoholické nápoje zostávajú atraktívne pre mladších ľudí.

Riziká alkoholu, vznik závislosti

Ako uvádza dusevnezdravie.sk, najväčším prekliatím alkoholu je, že spočiatku, v malom množstve 0,6 -08 ‰ pôsobí na človeka príjemne:

 • zvyšuje jeho sebavedomie,
 • pozitívne príjemné pocity,
 • eufóriu,
 • sociabilitu,
 • znižuje úzkosť a depresiu,
 • odbúrava zábrany,
 • zvyšuje sexuálnu apetenciu. 

Po prekročení tejto dávky veľmi rýchlo a bez varovných signálov nastupujú negatívne účinky alkoholu:

 • postupná strata sebakontroly,
 • zníženie rozlišovacej schopnosti,
 • strata rovnováhy,
 • sebakritičnosti,
 • individualizované prejavy – veselosť, hlučnosť, alebo smútok, agresia či veľavravnosť.

Prvou fázou svojich účinkov láka alkohol ľudí, ako včely na med.

Psychobiologické zmeny, počínajúce ako príjemné, sú pascou na ľudí.

Závislosť je stav straty kontroly nad pitím alkoholu so vzrastajúcou potrebou a chuťou na alkohol, bez ohľadu na následky.

Príčiny závislosti

Článok o alkoholovej závislosti tiež tvrdí, že niektorí jedinci sú viac disponovaní stať sa závislými ako iní, príčiny sú väčšinou neurohomorálne, podporované sociálnymi vplyvmi.

Teóriu genetickej predispozície podporuje familiárny výskyt alkoholizmu, ako i známe genetické informácie a zmeny, ktoré prebiehajú aj v priebehu života s alkoholom.

Je známych mnoho ďalších účinkov alkoholu, ktoré vedú k vzniku závislosti. Komplexný mechanizmus vzniku závislosti však nie je stále detailne objasnený.

Sociálne prostredie môže byť k alkoholu pozitívne, alebo odmietavé.

Súčasťou našej väčšinovej kultúry je prijímanie a podporovanie pitia alkoholu v spoločenskej forme, ale aj v krčmách, reštauráciách, vinárňach, pivárňach, čiže v organizovanej forme.

Najviditeľnejším prejavom vplyvu alkoholu na človeka je opitosť.

To je strata psychickej a fyzickej kondície a stav otravy alkoholom, ktorý môže končiť aj smrťou, najmä u mladých ľudí a pri nárazovom pití veľkého množstva.

Závislosť od alkoholu je duševné ochorenie.

Nie je to jednotný fenomén, má viacero možných prejavov a foriem u jednotlivcov.

Priebeh alkoholizmu podľa príznakov

1. Sporadická opitosť

Predstavuje fázu nezáväzného „alkoholizovania“.

Môže ísť o sociálne pitie v skupinách alebo v partiách. Toto experimentálne pred-alkoholické štádium môže niesť v sebe nebezpečie priblíženia sa k droge.

2. Návykové pitie

Nastupuje zvýšená tolerancia alkoholu, viacdňové pitie s rannými abstinenčnými príznakmi, ranné pivo, alebo „frťan“, pivo po práci, občasné výpadky pamäte, okná.

Častý nezáujem zmeniť životný štýl, napriek problémom v rodine a zamestnaní.

3. Závislosť na alkohole, toxikománia

Tolerancia na alkohol sa výrazne zvyšuje.

Vyskytujú sa problémy v rodine, v zamestnaní, často sa presťahuje, zmení prostredie a vydrží aj dlhodobo s občasnými existenčnými problémami.

Racionalizácie a odtrhnutie od reality sú jeho charakteristikou.

Často nastúpia psychické, alebo psychosomatické ochorenia.

4. Chronická závislosť na alkohole

Tolerancia na alkohol klesá.

Komplex symptómov psycho-organických porúch, viditeľné fyzické prejavy, ako nesúrodá reč, zhrubnutý hlas, nepokoj, mimické prejavy, poruchy emocionality, celkove oslabenie osobnosti, nakoniec i myslenia.

Občasné záchvaty agresivity, plačlivosti a pod.

Nastupujú niektoré z početných alkoholických ochorení buď sú to duševné, ako sú schizofrénia alebo paranoja.

Do telesných ochorení môžeme zaradiť pečeňové, žalúdočné ťažkosti, zlyhávanie srdca, vysoký tlak.

Nastupuje aj neschopnosť udržať moč a stolicu.

Alkoholická demencia je finálnou fázou chronického alkoholizmu. Charakterizuje ju všeobecný rozvrat a chybné výkony najmä na rozumovej a úsudkovej úrovni.

Sociálne dopady

Dopad závislosti môžeme pozorovať na osobnosti alebo na rodine a okolí.

 • Dopad na osobnosť: ohrozenie výkonu v zamestnaní, často strata profesionálnej kariéry, vyradenie, problémy v rodine a okolí, finančné a existenčné problémy, strata etickej a hodnotovej kontroly, strata zodpovednosti.
 • Dopad na rodinu a okolie: záťaž správaním, často agresiou, fabuláciou, nezodpovednosťou, míňaním peňazí, ničením vecí, sociálne hendikepovanie detí, hanba, chýbanie opory.

Liečba

Liečba existuje a má rôzne fázy a možnosti.

 1. Ambulantná liečba: pri motivovanom, dobrovoľnom pacientovi, v raných štádiách závislostí je možné zvládnuť liečbu ambulantne, pacient nemusí prerušiť prácu a odísť z domova.
 2. Nemocničná: je indikovaná vtedy, keď opakovane zlyháva ambulantná liečba, je prítomná psychiatrická, alebo somatická komoborbidita a riziko odvykacieho, abstinenčného syndrómu.

Súčasťou protialkoholickej liečby je zvyčajne kombinácia behaviorálnych postupov, farmakoterapie a psychoterapie.

Liečba je v zásade dobrovoľná, ale existuje i nariadená liečba, v minulosti sa viac využívala, v súčasnosti sa používa menej a to v prípadoch, keď alkoholik ohrozuje seba, alebo svoje okolie.

Pobyt v liečebni nariadi lekár a schváli sudca.

Alkohol na Slovensku

Slovensko je podľa štatistiky Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v rámci spotreby alkoholu na dospelého človeka na 19. mieste v celosvetovom rebríčku, v Európe na 18. mieste.

Alkohol je na Slovensku dlhodobo problém, ktorý priamo súvisí so samovraždami, smrteľnými dopravnými nehodami či rodinnými tragédiami.

Situácia sa zároveň podľa Svetovej zdravotníckej organizácie počas pandémie ochorenia COVID-19 zhoršila.

V pandemických rokov stúpla spotreba alkoholu celosvetovo, no Slovensko so spotrebou 11,1 litra na obyvateľa preskočilo nielen európsky priemer, ale takmer dvojnásobne aj ten svetový, tvrdí portál Ministerstva zdravotníctva SR. 

„Ročne umiera vyše 1 000 Slovákov na zlyhanie pečene spôsobenej včas neliečeným alkoholizmom. Podľa Národného centra zdravotníckych informácií sa zároveň u nás ročne pre alkoholizmus lieči 27-tisíc pacientov. Prevažná väčšina z nich má tiež poruchu pečeňových funkcií,“ uviedol Ľubomír Okruhlica, hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre medicínu drogových závislostí a riaditeľ bratislavského Centra pre liečbu drogových závislostí.

V roku 2021 bolo na našom území zaznamenaných 548 samovrážd, z toho približne tretina bola vykonaná za prítomnosti alkoholu alebo návykovej (psychotropnej) látky.

Podľa štatistík sa alkoholizmus stále vo väčšej miere týka mužov, hoci vo veľkomestách počet žien závislých na alkohole vzrastá.

Etnologička Marta Botiková v rozhovore pre aktuality.sk uvádza, „Tento stáročia pestovaný vzťah k alkoholu a popíjaniu neodstránime len spolkovou činnosťou, osvetou či tvrdými zákonmi. Možno však pracovať na kultivácii popíjania. Je prítomné vo sviatkovaní, v rituáloch, pretrváva aj viera v medicínske účinky alkoholu. Možno by pomohlo výraznejšie obmedzovanie pitia mládeže, keďže návyk prichádza aj vekom a keď sa rozvinie nekontrolovateľné pitie, je sebazničujúce, je tragédiou jednotlivca aj jeho okolia. Do tejto otázky však vstupuje veľa súvislostí. A preto je také zložité otázku riešiť.“

Pokračujte na ďalší príspevok »