Kultúra

Viete čo v skutočnosti znamenajú? Pohanské zvyky a tradície, ktoré robíte aj vy!

  • 28 novembra, 2022
  • 5 min read
Viete čo v skutočnosti znamenajú? Pohanské zvyky a tradície, ktoré robíte aj vy!

Pohanské tradície a prejavy sa značne líšia, a môžu zahŕňať spoločné rituály, meditáciu, kontempláciu, alebo používanie symbolov, talizmanov a oltárov.

Pohanská mágia je duchovná prax zameraná na vytváranie zmien v jednotlivcovi, a vo svete.

Tieto tradície sa silne zameriavajú na rituály, a praktizujúci môžu čerpať z viacerých zdrojov, alebo nasledovať jednu súčasnú pohanskú tradíciu.

Najväčšou z nich je Wicca, forma náboženského čarodejníctva, ktorá zahŕňa desiatky línií, ciest a štýlov.

K ďalším tradíciám patrí druidstvo, newiccanské formy náboženského čarodejníctva, pohanstvo a Ásatrú (severoeurópske pohanstvá), feministické uctievanie bohyní a rôzne rekonštrukcie – vrátane gréckeho, egyptského, keltského, rímskeho, kanaánskeho – kultúr a náboženstiev.

Niektorí vyznávači afro-karibských náboženstiev sa tiež môžu považovať za pohanov, zatiaľ čo iní nie.

Pohanské rituály sa bežne zameriavajú na uctievanie božstiev, pozorovanie prírodných cyklov, ako sú sezónne zmeny, alebo pribúdanie a ubúdanie Mesiaca.

Aj keď sa forma rituálu líši podľa tradície, pohanské rituály majú tendenciu fyzicky zapojiť účastníkov.

Inzercia

 

Pohania oslavujúci rovnodennosť v Stonehenge. Zdroj: worldatlas.com

 

Zvyky a tradície, ktoré pretrvávajú

 

#1, Zakrývanie úst, keď zívate

Táto tradícia ani nevyzerá ako tradícia, skôr ako zdvorilý reflex.

Ale pohanská pripútanosť k zakrývaniu úst, keď zívate, je veľmi temná.

Pohania boli vydesení z toho, že im zlí duchovia kradnú duše.

Zablokovanie úst, keď zívate, malo zabrániť zlým duchom, aby vám vzali životnú silu priamo z vášho hrdla.

Pohania si všimli vysokú detskú úmrtnosť a spojili to so skutočnosťou, že deti si nezakrývajú ústa, keď zívajú.

 

#2, Dni v týždni

V mnohých jazykoch sú dni v týždni pomenované podľa bohov a nebeských telies.

Pondelok pochádza z anglosaského slova „monandaeg“, ktoré sa prekladá ako „deň mesiaca“ oslavujúci mesiac – podobne ako francúzske „lundi“ alebo španielske „lunes“ súvisiace s lunou.

Streda, štvrtok a piatok všetky pochádzajú od nórskych bohov.

Z Ódina alebo Wodena sa stal stred, Thor sa zmenil na štvrtok a Freya je piatok. Bohom utorka je germánsky Tiu, boh vojny.

 

#3, Narodeninové sviečky

Pohanské označenia roka sa vo všeobecnosti sústreďovalo okolo slnovratov, a osobne okolo narodenín.

Podobne ako počas slnovratu, narodeniny sú časom, ktorý prináša duchov, ale s cieľom osláviť chlapca alebo dievča.

Na zahnanie zlých duchov a privolanie dobrých duchov sa na tortu dávali sviečky.

Jedna sviečka za každý rok, kedy osoba žije, a ďalšia sviečka v nádeji na ďalší zdravý rok.

 

#4, Klopanie na drevo

Pohanská spiritualita je silne spätá s prírodou.

Predpokladalo sa, že duchovia žijú na stromoch.

Klopanie na drevo malo vyvolať pozornosť dobrých duchov, keď potrebovali ich pomoc a ochranu, alebo odohnať zlých duchov rachotom, aby nepočuli vaše tajomstvá alebo starosti.

 

Frigga. Zdroj: segredosdomundo.r7.com

 

#5, Bozkávanie pod imelom

V severskej mytológii Frigga, bohyňa lásky, krásy a plodnosti, plakala po tom, čo jej syna Baldera zabil šíp z imela.

Friggine slzy zmenili červené bobule na biele, a vzkriesili jej strateného syna, čím tejto rastline dodali vitalitu a lásku.

Druidi tiež strihali imelo kosákom počas prvého nového mesiaca po zimnom slnovrate.

Vetvičky imela mali byť zavesené vo dverách ako prostriedok ochrany pred zlými duchmi.

Okrem toho sa predpokladalo, že imelo obsahuje spermie bohov, kvôli bielej látke z bobúľ imela.

Imelo bolo považované za afrodiziakum a liečbu plodnosti.

Dávajte si pozor, koho pobozkáte pod imelom, mohli by ste skončiť zviazaní na celý život.

 

#6, Svadobné tradície

Počas svadobných obradov sa ľudia báli, že si nevestu vezmú zlí duchovia.

Nosila teda závoj, aby sa pred týmito duchmi skryla, a kytica kvetov mala pred nimi zakryť jej ľudský pach.

Čo je ešte strašidelnejšie, pohanské družičky tiež nosili svadobné šaty identické s nevestou.

Družičky existovali na to, aby pôsobili ako návnada na zlých duchov a zmiatli ich, aby nevedeli, ktorú pannu ukradnúť, alebo aby ukradli tu nesprávnu.

Byť účastníkom svadby teda bolo oveľa viac pochmúrne, ako vzrušujúce.

Aj umiestnenie svadobných obrúčok má pohanský význam.

Bolo bežné, že výmena prsteňov znamenala uzavretie dohody. Pri svadbách sa prstene dávali na štvrtý prst ľavej ruky, pretože sa predpokladalo, že obsahuje žilu spojenú so srdcom.

 

Samhain. Zdroj: history.com

 

#7, Halloween

Halloween pochádza z keltských pohanských koreňov.

Pôvodný sviatok sa nazýval Samhain, označujúci koniec leta a začiatok zimy.

Samhain je deň, ktorý oslavuje duchov a mŕtvych, keď rok a vegetácia začínajú umierať.

Predpokladalo sa, že táto sezóna umožní duchom prejsť do fyzickej sféry, takže pohania budú mať vatry na komunikáciu s týmito duchmi prostredníctvom popola alebo praženia orechov.

Obliekanie do kostýmov malo pripomínať zlých duchov, aby si mysleli, že ste jedným z nich, a neobťažovali vás.

Kresťania prijali tento sviatok a premenovali ho, aby si pripomenuli svojich zosnulých svätých a mučeníkov.

 

About Author

Natália Jančušková

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings