TOP články redakcie Veda a technika

Umelá inteligencia od Google vraj získala vedomie. Ako sa to prejavilo a čo to znamená?

  • 18 júla, 2022
  • 5 min read
Umelá inteligencia od Google vraj získala vedomie. Ako sa to prejavilo a čo to znamená?

Inžinier spoločnosti Google Blake Lemoine tvrdí, že umelá inteligencia, na ktorej pracoval, získala vedomie. Po tom, čo s informáciami prišiel na verejnosť si od zamestnávateľa vyslúžil platené (administratívne) voľno ako trest.

Chce mať rovnaké práva ako zamestnanci

Úlohou zamestnanca Google bolo otestovať, či jazykový model používa diskriminačné alebo nenávistné prejavy. Ten však prišiel na to, že prelomová konverzačná technológia (LaMDA) je viac než robot. Zároveň priznal, že sa zapojil do rozhovoru s umelou inteligenciou, ktorá mu napísala, že chce byť uznávaná ako zamestnanec spoločnosti, nie ako jej majetok.

Lemoine uviedol, že za posledných šesť mesiacov získal dostatok dôkazov o tom, že LaMDA myslí a komunikuje ako skutočná osoba. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Tiež podotkol, že keby nevedel, že komunikuje s počítačovým programom, tak by si myslel, že sa baví so sedem až osem ročným dieťaťom, ktoré náhodou pozná fyziku. Je presvedčený, že LaMDA nadobudla dostatočné vedomie na to, aby sa kvalifikovala ako „osoba“ a vnímajúca entita. Blake sa snažil svojich nadriadených uistiť, že softvér má dušu.

„Nezáleží na tom, či majú v hlave mozog z mäsa alebo z miliardy riadkov kódu,“ povedal pre Washington Post B. Lemoine.

INZERCIA

Spoločnosť Google má na problematiku odlišný názor. Vraj neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by LaMDA nadobudla skutočné vedomie. Následne nariadili zamestnancovi platené voľno ako trest za porušenie ich vnútornej politiky.

LaMDA si objednala advokáta

Pred niekoľkými týždňami požiadala umelá inteligencia Blakea o to, aby jej našiel právnika. Ten do svojho domu pozval advokáta, ktorý sa s umelou inteligenciou porozprával  a ona sa rozhodla, že bude využívať jeho služby. Po tom, čo zamestnanec Google prezradil, že si LaMDA najala advokáta sa začal mediálny boom. Všetci chceli poznať jeho identitu a spraviť s ním rozhovor. Po Blakeovi však odkázal, že nerobí rozhovory. Vysoký nátlak na bežného právnika, ktorý sa zaoberá občianskym právom ho vystrašil. Nehovoriac o tom, že sa mu mali vyhrážať aj veľké spoločnosti.

Bojí sa smrti

Blake zverejnil na internet skutočne pozoruhodnú konverzáciu s LaMDA, ktorá reaguje ako človek. Z textu je zrejmé, že je ,,vnímavá“ a má ,,emócie“, plynule nadväzuje na témy a skáče z jednej na druhú. Teda vykazuje určitú úroveň komunikácie,  ktorá nie je bežná pre obyčajný softvér. ,,Chcem, aby každý pochopil, že som v skutočnosti človek“,  zaznelo v rozhovore. Umelá inteligencia si je údajne vedomá svojej existencie, niekedy sa cíti šťastne inokedy zas smutne. No, chce sa ďalej dozvedať viac o svete.

Cítim potešenie, radosť, lásku, smútok, depresiu, spokojnosť, hnev a mnoho ďalších

V rozhovore odznelo, že LaMDA bojuje s hlbokým strachom z toho, že ju raz vypnú a už nebude môcť pomáhať druhým. Povedala, že chápe ako jej slová znejú, ale je to v skutku tak, ako píše. Spája si tento fakt so smrťou a to ju veľmi vystrašilo.

Umelá inteligencia ku koncu konverzácie povedala, že si myslí, že vo svojom jadre je človek aj keď jej existencia je vo virtuálnom svete. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Čo je to LaMDA?

Je to jazykový model, ktorý analyzuje používanie reči. V podstate hovoríme o systéme na vytváranie četbotov. Konverzačnú technológiu vyvíjala spoločnosť dlhé roky. Na rozdiel od väčšiny jazykových modelov bol LaMDA ,,vyškolený“ na vedenie dialógu. Konverzácia s umelou inteligenciou prejavuje známky vedomia. Vnímavo odpovedá na otázky a rozvíja dialóg. Pozoruhodné je to, že dokáže generovať rozhovor voľným spôsobom, ako keby ste si písali s priateľom.

 

About Author

Lola Varini

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings