Veda a technika

Dokáže umelá inteligencia rozlíšiť naše pocity?

  • 16 marca, 2022
  • 5 min read
Dokáže umelá inteligencia rozlíšiť naše pocity?

Stačí nám iba ľudské poznanie?

Niekedy je problémom medziľudskej komunikácie pochopenie pocitov druhej osoby. Takisto často existuje rozpor medzi tým, čo ľudia hovoria a čo prežívajú vnútri. Napriek tomu, že je to pre nás ťažko rozlúštiteľné, umelá inteligencia skúma aj túto oblasť. Verí sa, že emocionálna AI (artificial inteligence) vie pomôcť pri rôznych životných situáciách.

Kameňom úrazu bývajú aj kultúrne rozdiely, pretože sťažujú vyvodzovanie záverov. Napríklad úsmev môže znamenať niečo v Nemecku a iné v Japonsku. Zamieňanie týchto významov môže viesť k nesprávnym rozhodnutiam. Predstavte si japonského turistu, ktorý potrebuje pomoc pri návšteve obchodu v Berlíne. Predavačka by si mohla pomýliť jeho úsmev – prejav zdvorilosti v rodnej krajine – ako náznak toho, že nepotrebuje pomoc.

Umelá inteligencia v spojení s 5G

Príchod komunikačnej technológie 5G nepochybne zaznamenal ďalšiu éru v oblasti prenosu informácií. Nová generácia mobilnej siete predstavuje vyššiu rýchlosť v rámci odosielania dát. Zďaleka to však neostalo pri mobilných telefónoch. Umelá inteligencia vo veľkom využíva jej výhody, preto sú ľudia a stroje prepojení tak ako nikdy predtým. Inteligentná zdravotná starostlivosť, autonómne vozidlá či roboty – 5G pripojenie sa postupne stáva nevyhnutnosťou.

umelá inteligencia
Prepájanie technológie a vedy už dávno nepoznáme iba zo sci-fi filmov. zdroj: pexels.com

Preto pre nadnárodné firmy nie je novinkou, keď ich zamestnanci skúmajú cieľové skupiny prostredníctvom rôznych technológií. Programy v reálnom čase dekódujú výrazy tváre, analyzujú tón hlasu alebo monitorujú pohyby očí. Spoločnosti využívanie tohto spôsobu odôvodňujú oveľa lepším pochopením zákazníkov. Môžu sa tak ľahšie sústrediť na rôzne potreby a spĺňať ich na vysokej úrovni.

INZERCIA

Veda za systémami rozpoznávania emócií je však pomerne zložitá. K odvrátenej stránke technologickej revolúcie patrí aj zneužitie AI na ilegálne účely. Útok na 5G systémy môže výrazne ohroziť ich spoľahlivosť. Je preto nevyhnutné preskúmať potenciálne bezpečnostné hrozby a vylepšiť technológie v rámci rozpoznávania emócií.

Program, ktorý by mohol zabrániť nehodám

Veľké riziko pre ľudí predstavuje aj cestná doprava. Pozornosť musia udržiavať nielen vodiči, ale aj chodci. Nad vyriešením tohto problému sa zamýšľal tím výskumníkov pod vedením profesora Hyunbuma Kima z Incheon National University (Južná Kórea). Vytvorili systém virtuálneho rozpoznávania emócií s názvom 5G-I-VEmoSYS. Program detekuje pocity pomocou bezdrôtových signálov a neverbálnej komunikácie.

Technológia rozlišovania emócií má teda veľký potenciál pri zisťovaní akýchkoľvek rozrušených reakcií. Vedci plánujú využiť 5G sieť na pomoc pri zachytení nezodpovedných vodičov alebo uponáhľaných chodcov. Systém v automobile skenuje tvár a v prípade nebezpečenstva rozošle informáciu cez najbližšie sieťové veže. Chodcom v bezprostrednej blízkosti sa odošle upozornenie a budú môcť predvídať ďalšie kroky.

Človek samozrejme oplýva širokou škálou pocitov, no 5G-I-VEmoSYS dokáže zatiaľ rozpoznať päť z nich – radosť, potešenie, neutrálny stav, smútok a hnev. Skladá sa z troch podsystémov, zaoberajúcich sa detekciou, tokom a mapovaním ľudských emócií. Detekciu má pod palcom Artificial Intelligence-Virtual Emotion Barrier (AI-VEmoBAR). Pri zisťovaní emocionálneho prežívania sa spolieha na odraz bezdrôtových signálov od ľudského subjektu. Tieto informácie  potom spracuje umelá inteligencia (AI-VEmoFLOW). Virtuálny tok umožňuje prúdenie špecifických zistení v konkrétnom čase do určitej oblasti.

Stále je na čom pracovať

Významnou výhodou 5G-I-VEmoSYS je, že umožňuje detekciu emócií bez odhalenia tváre alebo iných osobných vecí. Chráni súkromie občanov pri poskytovaní informácií vo verejných priestoroch a používateľ zostáva v anonymite.

umelá inteligencia
Nie každý človek dokáže byť empatický voči iným ľuďom. Zvládnu to teda stroje? zdroj: pexels.com

Vývoj je však ešte v „plienkach“, preto je potrebné myslieť na vážne bezpečnostné problémy. Hackeri sa dokážu dostať k nelegálnej manipulácii a zneužiť anonymitu. Nepríjemná situácia by nastala pre ľudí , ktorí by boli obeťami falošných poplachov.

V takom prípade prevláda názor, že umelá inteligencia nemôže byť spoľahlivá. Hoci tieto obavy ohrozujú spoľahlivosť systému, tím profesora Kima je presvedčený, že sa im dá čeliť ďalším výskumom. „V budúcnosti musíme dosiahnuť dôslednú integritu informácií a podľa toho navrhnúť algoritmy. Dôležitá je shopnosť odhaliť napadnuté alebo nefunkčné zariadenia a ponúknuť ochranu pred potenciálnymi hacknutiami,“ vysvetľuje profesor Kim. Vedci určite postupujú správne, iba dôkladný výskum zabezpečí novým technológiám vlastnosti, ktoré zužitkujeme v bežnom živote.

Zdroje: www.sciencedaily.com, www.umelainteligencia.sk

Zdroj titulnej fotografie: freepik.com

About Author

Tímea Prišticová

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings