EXTRA Veda a technika

Meta AI umožňuje používateľom vytvárať počítačom generované obrázky na základe vlastných náčrtov

  • 19 júla, 2022
  • 4 min read
Meta AI umožňuje používateľom vytvárať počítačom generované obrázky na základe vlastných náčrtov

Nový výskumný koncept umelej inteligencie (AI) od spoločnosti Meta umožní ľuďom používať text a jednoduché náčrty na vytváranie digitálnych obrázkov.

 

Hot Topic

Generovanie textu na obraz je v súčasnosti horúcim algoritmickým trendom. Craiyon od OpenAI (predtým DALL-E mini) a umelá inteligencia Imagen od spoločnosti Google spúšťajú prívalové vlny úžasného podivného generovaného umenia syntetizovaného z ľudských a počítačových predstáv.

Na stránke  https://www.craiyon.com/ si môžete vyskúšať ako softvér Craiyon funguje. Ja som zadala kľúčové slová: pes na bicykli (dog on bike).
Ilustrácie vytvorené umelou inteligenciou po zadaní frázy „pug dog standing on bratislava castle during sunset with UFO behind“

Rôzne prístupy

Dnešné najmodernejšie AI dokážu vytvoriť fotorealistické obrázky väčšiny nezmyslov, ktorými ich používateľ nakŕmi. Konkrétny proces tvorby obrazových súborov sa však u jednotlivých umelých inteligencií líši.

INZERCIA

Aplikácia Imagen od spoločnosti Google používa model difúzie. Model difúzie sa najprv učí konvertovať vzor náhodných bodov na obrázky a potom sa rozlíšenie obrázkov postupne zvyšuje.

Umelá inteligencia Parti, taktiež od spoločnosti Google, najprv konvertuje zbierku obrázkov na postupnosť kódových záznamov, podobne ako dieliky puzzle. Zadaná textová výzva sa potom preloží do týchto kódových položiek a vytvorí sa nový obrázok.

Ukážka toho, čo vygeneroval program Imagen po zadaní: „mozog riadiaci raketu a smerujúci k mesiacu“.

Nová aplikácia Make-A-Scene

Make-A-Scene nie je len typickým nástrojom na konvertovanie textu na obraz ako sme videli pred chvíľou. Predchádzajúce systémy umelej inteligencie na generovanie obrázkov používali ako vstupné údaje iba textové popisy, pričom sa výsledky dali len ťažko predvídať.

Make-A-Scene umožňuje aj pridávanie a kreslenie vlastných digitálnych náčrtov scény. Na základe týchto vstupných údajov vytvorí AI konečný obrázok.

Nový model Ai od spoločnosti Meta sa zameriava na učenie sa kľúčových aspektov obrazu, ktoré sú pre tvorcu pravdepodobne dôležitejšie, ako iné.

„Náš model generuje obrázok pri zadaní textu a voliteľného rozvrhnutia scény. Ako sa ukázalo v našich experimentoch, podmienením rozloženia scény naša metóda poskytuje novú formu implicitnej kontrolovateľnosti, zlepšuje konzistenciu a kvalitu štruktúry a dodržiava ľudské preferencie.“ Meta

meta
Testovanie Make-A-Scene. Prvý obrázok predstavuje vstupný náčrt a text: Hot Dog plávajúci na oblohe, fotografia s vysokým rozlíšením.  Zdroj: Meta/about Fb

Make-A-Scene nie je určená len pre umelcov. V budúcnosti by mohla pomôcť každému lepšie sa vyjadriť. Momentálne sa na softvéri stále pracuje, a preto ešte nie je dostupný pre širokú verejnosť. Zatiaľ bol sprístupnený len niekoľkým zamestnancom a vybraným umelcom AI, ako sú Sofia Crespo, Scott Eaton, Alexander Reben a Refik Anadol.

 

Artificial Inteligence (AI)

Umelá inteligencia sa v dnešnej dobe spomína pomerne často. V najbližšej dobe sa očakáva, že sa postupne stane súčasťou našich bežných životov.

AI sa vzťahuje na simuláciu ľudskej inteligencie v strojoch, ktoré sú naprogramované tak, aby mysleli ako ľudia a napodobňovali ich konanie. Tento pojem sa môže použiť aj na akýkoľvek stroj, ktorý vykazuje vlastnosti spojené s ľudskou mysľou, ako je učenie a riešenie problémov.

Ideálnou charakteristikou umelej inteligencie je jej schopnosť racionálne uvažovať a prijímať opatrenia, ktoré majú najlepšiu šancu na dosiahnutie konkrétneho cieľa.

Podskupinou umelej inteligencie je strojové učenie (machine learning, ML), ktoré sa vzťahuje na koncepciu, že počítačové programy sa môžu automaticky učiť z nových údajov a prispôsobovať sa im bez pomoci človeka.

 

Zdroje: Artnet, About.FB, Engadget,

About Author

Ema Zvara

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings