META AI

Meta AI umožňuje používateľom vytvárať počítačom generované obrázky na základe vlastných náčrtov

Umelá inteligencia umožňuje generovať obrázky na základe vlastných črtov.

Nový výskumný koncept umelej inteligencie (AI) od spoločnosti Meta umožní ľuďom používať text a jednoduché náčrty na vytváranie digitálnych obrázkov.

 

Hot Topic

Generovanie textu na obraz je v súčasnosti horúcim algoritmickým trendom. Craiyon od OpenAI (predtým DALL-E mini) a umelá inteligencia Imagen od spoločnosti Google spúšťajú prívalové vlny úžasného podivného generovaného umenia syntetizovaného z ľudských a počítačových predstáv.

Na stránke  https://www.craiyon.com/ si môžete vyskúšať ako softvér Craiyon funguje. Ja som zadala kľúčové slová: pes na bicykli (dog on bike).

Ilustrácie vytvorené umelou inteligenciou po zadaní frázy „pug dog standing on bratislava castle during sunset with UFO behind“

Rôzne prístupy

Dnešné najmodernejšie AI dokážu vytvoriť fotorealistické obrázky väčšiny nezmyslov, ktorými ich používateľ nakŕmi. Konkrétny proces tvorby obrazových súborov sa však u jednotlivých umelých inteligencií líši.

Aplikácia Imagen od spoločnosti Google používa model difúzie. Model difúzie sa najprv učí konvertovať vzor náhodných bodov na obrázky a potom sa rozlíšenie obrázkov postupne zvyšuje.

Umelá inteligencia Parti, taktiež od spoločnosti Google, najprv konvertuje zbierku obrázkov na postupnosť kódových záznamov, podobne ako dieliky puzzle. Zadaná textová výzva sa potom preloží do týchto kódových položiek a vytvorí sa nový obrázok.

Ukážka toho, čo vygeneroval program Imagen po zadaní: „mozog riadiaci raketu a smerujúci k mesiacu“.

Nová aplikácia Make-A-Scene

Make-A-Scene nie je len typickým nástrojom na konvertovanie textu na obraz ako sme videli pred chvíľou. Predchádzajúce systémy umelej inteligencie na generovanie obrázkov používali ako vstupné údaje iba textové popisy, pričom sa výsledky dali len ťažko predvídať.

Make-A-Scene umožňuje aj pridávanie a kreslenie vlastných digitálnych náčrtov scény. Na základe týchto vstupných údajov vytvorí AI konečný obrázok.

Nový model Ai od spoločnosti Meta sa zameriava na učenie sa kľúčových aspektov obrazu, ktoré sú pre tvorcu pravdepodobne dôležitejšie, ako iné.

„Náš model generuje obrázok pri zadaní textu a voliteľného rozvrhnutia scény. Ako sa ukázalo v našich experimentoch, podmienením rozloženia scény naša metóda poskytuje novú formu implicitnej kontrolovateľnosti, zlepšuje konzistenciu a kvalitu štruktúry a dodržiava ľudské preferencie.“ Meta

meta

Testovanie Make-A-Scene. Prvý obrázok predstavuje vstupný náčrt a text: Hot Dog plávajúci na oblohe, fotografia s vysokým rozlíšením.  Zdroj: Meta/about Fb

Make-A-Scene nie je určená len pre umelcov. V budúcnosti by mohla pomôcť každému lepšie sa vyjadriť. Momentálne sa na softvéri stále pracuje, a preto ešte nie je dostupný pre širokú verejnosť. Zatiaľ bol sprístupnený len niekoľkým zamestnancom a vybraným umelcom AI, ako sú Sofia Crespo, Scott Eaton, Alexander Reben a Refik Anadol.

 

Artificial Inteligence (AI)

Umelá inteligencia sa v dnešnej dobe spomína pomerne často. V najbližšej dobe sa očakáva, že sa postupne stane súčasťou našich bežných životov.

AI sa vzťahuje na simuláciu ľudskej inteligencie v strojoch, ktoré sú naprogramované tak, aby mysleli ako ľudia a napodobňovali ich konanie. Tento pojem sa môže použiť aj na akýkoľvek stroj, ktorý vykazuje vlastnosti spojené s ľudskou mysľou, ako je učenie a riešenie problémov.

Ideálnou charakteristikou umelej inteligencie je jej schopnosť racionálne uvažovať a prijímať opatrenia, ktoré majú najlepšiu šancu na dosiahnutie konkrétneho cieľa.

Podskupinou umelej inteligencie je strojové učenie (machine learning, ML), ktoré sa vzťahuje na koncepciu, že počítačové programy sa môžu automaticky učiť z nových údajov a prispôsobovať sa im bez pomoci človeka.

 

Zdroje: Artnet, About.FB, Engadget,

Pokračujte na ďalší príspevok »Príbehy slávnych

From Zero to Hero – ako sa z ľudí na dne stali superboháči

  • Cesta k úspechu býva neraz tŕnistá. Presvedčili sa o tom aj mnohé slávne osobnosti, ktorých meno dnes pozná značná časť svetovej populácie.
  • Ako sa Ralph Lauren stal svetovou módnou ikonou? Je kľúčom k úspechu tvrdá práca, dobrý nápad a jasný cieľ, alebo ide len o dielo náhody? V skutočnosti je to kombinácia všetkých týchto faktorov.