Enviro a eko Svet Veda a technika

Tichomorský štát Tuvalu plánuje vytvoriť vlastnú metaverse. Ide o odpoveď na klimatické zmeny

  • 18 novembra, 2022
  • 5 min read
Tichomorský štát Tuvalu plánuje vytvoriť vlastnú metaverse. Ide o odpoveď na klimatické zmeny

Metaverse realita je jednou z najhorúcejších tém 21. storočia. Ide o najvýkonnejšiu technológiu v ére digitalizácie, pričom sa predpokladá, že v blízkej budúcnosti bude väčšina ľudí tráviť minimálne 40 % času vo virtuálnom svete, informuje portál Ranktracker.

Príkladom môže byť hyperrealistická influencerka Ana, ktorú vytvorilo juhokorejské herné štúdio Krafton, uvádza portál Czechcrunch. Nielenže vyzerá skutočne, dokonca aj vo virtuálnom svete sa správa ako jedinci bežnej reality.

S podobnou myšlienkou prichádza aj tichomorský štát Tuvalu, ktorý plánuje vytvoriť svoju vlastnú verziu, píše portál ScienceAlert. Informáciu oznámil tuvalský minister spravodlivosti, komunikácie a zahraničných vecí Simon Kofe prostredníctvom digitálneho prejavu k lídrom na konferencii COP27. Ako dôvod uviedol odpoveď na existenčnú hrozbu stúpajúcej hladiny morí.

„Tragédiu tohto výsledku nemožno zveličovať. Tuvalu by mohlo byť prvou krajinou na svete, ktorá bude existovať výlučne v kyberpriestore, ale ak bude globálne otepľovanie nekontrolovateľne pokračovať, nebude poslednou,“ uviedol Kofe.

INZERCIA

Zatemnenie ľudských schopností

Ako sme uviedli vyššie, metaverse sa v blízkej budúcnosti stane každodennou realitou ľudských životov. Jednu z jej najznámejších vízií prináša výkonný riaditeľ spoločnosti Meta Mark Zuckerberg, píše portál Stuff. Avšak väčšina vízií sa zakladá na spoločnej myšlienke, ktorú tvoria interoperabilné a pohlcujúce 3D svety.

Pokiaľ by sme to chceli priblížiť do bežnej ľudskej reči, vytvorený avatar sa presúva z jedného virtuálneho sveta do druhého, rovnako akoby sa presúval z jednej miestnosti do druhej vo fyzickom svete. Hlavným cieľom je zatemniť ľudskú schopnosť rozlišovať skutočné od virtuálneho.

Kofe poukazuje aj na znovu vytvorenie troch aspektov národnosti Tuvalu vo virtuálnom svete. Patria k ním územie, kultúra a suverenita.

metaverse
Cieľom virtuálnej reality je zatemniť ľudskú schopnosť rozlišovať skutočné od virtuálneho. Zdroj: pexels.com

Nadobudnutie spomínaných aspektov by mohlo pomôcť rekreácii prírodných krás krajiny, či schopnosti obyvateľov medzi sebou komunikovať spôsobmi, ktoré zachovávajú ich spoločný jazyk, normy a zvyky.

Minulé experimenty

Pokiaľ Tuvalu myslí svoj návrh nie len symbolicky, aby poukázalo na nebezpečenstvo klimatických zmien, dá sa zrealizovať jednoduchšie než sa zdá.

Vytvorenie pohlcujúcich a bohato vykreslených rekreácii na území krajiny sa dá technologicky vytvoriť veľmi ľahko, informuje portál Canada Today. Okrem toho niekoľko tisíc rôznych online komunít a 3D svetov demonštruje z dôvodu, že je možné mať plne virtuálne interaktívne priestory, ktoré dokážu zachovať vlastnú kultúru. Práve preto sa dá myšlienka spojenia spomínaných technologických schopností s možnosťami riadenia pre virtuálnu verziu krajiny označiť ako životaschopná.

Už v minulosti vlády experimentovali s prevzatím funkcii založených na polohe, pričom vytvorili vlastné virtuálne analógy. Príkladom je estónske elektronické bydlisko, ktoré je len online formou pobytu. Občania mimo Estónska ju môžu získať na prístup k službám ako je napríklad registrácia podnikania. Za ďalší príklad môžeme považovať krajiny zriaďujúce virtuálne ambasády na online platforme Second Life.

Technologické a sociálne výzvy

Avšak pri spájaní a digitalizácii prvkov, ktoré tvoria celý národ, vznikajú značné technologické a sociálne výzvy.

Spomínaný tichomorský štát má len približne 12 000 obyvateľov, čo tvorí technickú výzvu pri získaní rovnakého počtu na interakciu v reálnom čase v pohlcujúcom virtuálnom svete. Medzi problémy patrí šírka pásma, výkon spracovania či skutočnosť, že mnohí používatelia nepreferujú slúchadlá alebo trpia nevoľnosťou.

Okrem toho nikto zatiaľ nepreukázal, že národné štáty možno úspešne preložiť do virtuálneho sveta. Dokonca sa tvrdí, že digitálny svet robí národné štáty zastaranými.

Síce návrh Tuvalu je najmä zúfalou odpoveďou na tragickú situáciu, vyskytuje sa v ňom aj zakódovaný odkaz pre tých, ktorí by v reakcii na straty v dôsledku klimatických zmien uvažovali o ústupe do virtuálneho prostredia.

Vplyv na životné prostredie

ScienceAlert uvádza, že technológie, na ktorých je postavená virtuálna realita, majú skrytú uhlíkovú stopu. Okrem toho vyžadujú fyzickú údržbu a energiu.

metaverse
Metaverse nie je riešením klimatických problémov Tuvalu. Zdroj: pexels.com

Jeden z výskumov predpovedá, že internet do roku 2050 bude spotrebovávať približne 20 % svetovej energie. Práve preto myšlienka na metaverse realitu ako odpoveď na zmenu klímy nie je až tak jednoznačná v oblasti ekológie.

Jazyk udomácňujúci sa v nových technológiách sa síce javí ako čistý a zelený, ale zdanie niekedy klame. Novodobé výrazy ako „cloud computing“ alebo „metaverse“ sú v mnohých prípadoch zaťažené s „greenwashingom“ a „technologickým solutionismom“. Skrývajú fakt, že technologické reakcie na zmenu klímy v mnohých prípadoch zhoršujú problém pre ich náročnosť na energiu a zdroje.

Kofe vníma skutočnosť, že metaverse nie je riešením klimatických problémov Tuvalu. Poukazuje na dôležitosť zamerania sa na znižovanie vplyvov zmeny klímy prostredníctvom rôznych iniciatív. Patrí k ním napríklad zmluva o nešírení fosílnych palív.

About Author

Lenka Šamajová

Rodáčka z Kysúc, ktorá žije v Trnave. Písanie je jej blízke od strednej školy, pričom už tretí rok študuje na fakulte masmediálnej komunikácie. Od októbra 2021 pôsobí ako stážistka v denníku SME. Okrem toho pôsobila ako redaktorka v Startitupe, aktuálne píše pre UnitedLife. Vo voľnom čase nepohrdne ani poéziou.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings