EXTRA Veda a technika

Blockchain: Všetko čo potrebujete vedieť

  • 24 mája, 2021
  • 5 min read
Blockchain: Všetko čo potrebujete vedieť

Čo je to Blockchain

Blockchain sa môže zdať ako komplikovaný systém, ale jeho koncept je v skutočnosti veľmi jednoduchý. Blockchain je vlastne typ databázy. Aby ste tomu bližšie porozumeli, pôjdeme postupne a vysvetlíme si, čo to v skutočnosti databáza v tomto príklade je.

Techonológia Blockchain (zdroj obrázku: canva.com)

Databáza a tabuľky

Databáza je súbor informácií, ktoré sú elektronicky uložené v počítačovom systéme. Informácie alebo údaje v databázach sú zvyčajne štruktúrované vo formáte tabuľky, čo umožňuje jednoduchšie vyhľadávanie a filtrovanie konkrétnych informácií. Aký je rozdiel medzi tým, kto na ukladanie informácií používa tabuľku a nie databázu?

Tabuľky sú určené pre jednu osobu alebo malú skupinu ľudí na ukladanie a prístup k obmedzenému množstvu informácií. Na rozdiel od toho je databáza navrhnutá tak, aby obsahovala podstatne väčšie množstvo informácií. K týmto informáciám má tak rýchly a ľahký prístup. Takto ju môže upravovať viacero používateľov naraz.

INZERCIA

Veľké databázy to dokážu uložením údajov na serveroch, ktoré sú vytvorené z výkonných počítačov. Tieto servery možno niekedy postaviť na stovkách alebo tisícoch počítačov, aby mali dostatočný výpočtový výkon a úložnú kapacitu potrebnú na to, aby malo viacero používateľov prístup do databázy súčasne.

Databáza Blockchain
Zdroj: IntelliPaat.com

Aj keď tabuľky alebo databázy môžu byť prístupné pre ľubovoľný počet ľudí, často ich vlastní firma a spravuje ich menovaná osoba, ktorá má úplnú kontrolu nad jej fungovaním a nad jej údajmi. Čo je to teda Blockchain a ako sa odlišuje od databázy?

Blockchain a databáza – rozdiel

Jedným z kľúčových rozdielov medzi typickou databázou a blockchainom je spôsob, akým sú dáta štruktúrované. Blockchain zhromažďuje informácie spoločne v skupinách, ktoré sú tiež známe ako bloky. Tie obsahujú súbory informácií. Bloky majú určité úložné kapacity a po naplnení sa reťazou pripájajú k predtým naplnenému bloku a vytvárajú reťazec dát známy ako „blockchain“.

Všetky nové informácie, ktoré nasledujú po tom, sú čerstvo pridané. Takto pridaný blok sa spojí do novo vytvoreného bloku, ktorý sa potom po naplnení pridá do reťazca. Databáza štruktúruje svoje údaje do tabuliek, zatiaľ čo blockchain, ako už z názvu vyplýva, štruktúruje svoje údaje do blokov, ktoré sú navzájom spojené.

Vďaka tomu sú všetky blockchainy databázami, ale nie všetky databázy sú blockchainami. Tento systém tiež neodmysliteľne vytvára nezvratný časový harmonogram údajov, ak sú implementované v decentralizovanej podobe. Keď je blok naplnený, je pridaný na časovej osi. Každý blok v reťazci má po pridaní do reťazca presnú časovú značku.

Decentralizácia

Decentralizácia

Na porozumenie blockchainu je vhod pozerať sa na neho v kontexte toho, ako ho implementovala kryptomena Bitcoin. Rovnako ako databáza, aj Bitcoin potrebuje na ukladanie blockchainu počítače. Pre Bitcoiny je tento Blockchain iba špecifickým typom databázy, ktorá uchováva všetky Bitcoinové transakcie, ktoré sa kedy uskutočnili.

V prípade Bitcoinu nie sú tieto počítače na rozdiel od väčšiny databáz všetky pod jednou „strechou“ a každý počítač alebo skupina počítačov je prevádzkovaná jednotlivcom alebo skupinou. Predstavte si, že spoločnosť vlastni server zložený z 10 000 počítačov a databázou, ktorá obsahuje všetky informácie o účte jej klienta. Táto spoločnosť má sklad, ktorý obsahuje všetky tieto počítače.

Má tak plnú kontrolu nad každým z týchto počítačov a so všetkými ich informáciami. Podobne Bitcoiny pozostávajú z tisícov počítačov, ale každý počítač, ktorý má svoj blockchain, sa nachádza v inej geografickej polohe a je sprevádzaný samotnými jednotlivcami alebo skupinami ľudí. Tieto počítače, ktoré tvoria sieť Bitcoinov, sa nazývajú uzly.

V tomto modeli sa blockchain Bitcoinu používa decentralizovaným spôsobom. Súkromné centralizované blockchainy, kde počítače, ktoré tvoria jej sieť a sú vlastnené jednou entitou, však existujú. V blockchaine má každý uzol plný zoznam dát, ktoré boli uložené v blockchaine od jeho vzniku. V prípade Bitcoinu sú údajmi celá história všetkých Bitcoinových transakcií.

Dáta

Ak má jeden uzol chybu v dátach, môže na opravu použiť tisíce ďalších uzlov ako referenčný bod. Týmto spôsobom nemôže žiadny uzol v sieti meniť informácie, ktoré sú v nej obsiahnuté. Ak užívateľ narazí na Bitcoinový záznam transakcií, všetky ostatné uzly by sa navzájom krížili a ľahko by určili uzol s nesprávnymi informáciami. Tento systém pomáha stanoviť presné a transparentné poradie udalostí.

Pre Bitcoin sú tieto informácie zoznamom transakcií, ale je tiež možné, že blockchain obsahuje aj informácie ako sú napríklad právne zmluvy, štátne identifikácie alebo inventár produktov spoločností. Blockchain si už vybudoval uznanie a to nemalou mierou kvôli Bitcoinom a kryptomenám.

Povedal by som že rast blockchainu môže určite ďakovať hlavne týmto dvom „ťahačom“ a som zvedavý do budúcna, ako sa táto technológia bude rozvíjať ďalej. Napríklad Cardano (ADA) už spolupracuje aj s Etiópskou vládou, a s kryptomenami takto začínajú spolupracovať už aj štátne inštitúcie.

About Author

Adam Nemcik

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings