Rodičia, Výchova

Štýl výchovy detí kedysi a dnes. Aké faktory zmenili rodičovstvo v porovnaní s minulosťou?

Najdôležitejšími a najvplyvnejšími osobami v životoch detí sú ich rodičia.
Dnešní rodičia majú iné podmienky a spôsoby výchovy detí, ako boli v minulosti.
Vydané 28. novembra 2023 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , ,

Výchova detí alebo rodičovstvo je jednou z najťažších a najnaplňujúcejších prác na svete, na ktorú sa môžete cítiť najmenej pripravení.

Pri hľadaní svojho výchovného štýlu často vychádzame z toho, ako sme to mali doma, keď sme boli malí. V lepšom prípade opakujeme, čo sme radi robili, v horšom vieme, ako to nechceme robiť.

Každé dieťa potrebuje lásku. Čím viac lásky prejavujeme svojmu dieťaťu, tým viac posilňujeme vzájomnú dôveru a prehlbujeme náš vzťah. Viac starostlivosti, záujmu a pozornosti potom znamená menej trestov a konfliktov v detstve a neskôr v dospievaní, tvrdí web hedepy.sk.

Najčastejším opatrovateľom pri výchove je otec a matka, alebo v niektorých prípadoch iba jeden.

Zodpovednosť za starostlivosť o dieťa však môže niesť aj príbuzný. Môže to byť starší súrodenec, nevlastný rodič, starý rodič, zákonný zástupca, teta, strýko, iní členovia rodiny alebo rodinný priateľ.

Rodičovské štýly sa líšia v závislosti od mnohých faktorov, z ktorých jedným je historický čas.

INZERCIA

Časy sa zmenili a to znamená, že sa zmenili aj spôsob výchovy a starostlivosti.

Aj keď stále platia univerzálne pravidlá výchovy detí, dnešní rodičia sa stretávajú s novou dobou, pokiaľ ide o ich deti.

Inzercia

Dokonca aj v porovnaní s obdobím spred 20 rokov, veci ako technologický pokrok a čoraz drahší životný štýl urobili z rodičovstva veľmi odlišnú skúsenosť, a to k lepšiemu aj k horšiemu.

Podľa portálu surpin.com je mnoho faktorov, ktoré zmenilo typ výchovy detí.

1. Médiá a technológie

Najdôležitejšími a najvplyvnejšími osobami v životoch detí sú ich rodičia.

Rodič 21. storočia však musí súťažiť s viacerými zdrojmi informácií, ľudskými aj neľudskými (napr. televízia, technologické pomôcky, internet) pri formovaní mysle, hodnôt a presvedčení deti.

Deti vo veku 8 až 10 rokov strávia v priemere takmer 8 hodín denne s rôznymi médiami, tínedžeri strávia na sociálnych sieťach a internete približne 11 hodín denne, ukazujú výskumy.

Technológiám sa nevyhneme. Ak ich vaše ratolesti nepoužívajú doma, tak s nimi trávia čas v škole. Na otázku, či ich deti trávili príliš veľa času s technológiami, odpovedalo 71 % rodičov v prieskume kladne.

Dopady na sociálny vývoj dieťaťa veľmi súvisia s obsahom, ktorý sa k deťom cez TV či videohry dostáva.

Článok o prínosoch a dopadoch digitálnych technológií pre deti tvrdí, že v programoch a hrách pre mladšie deti by nemalo figurovať násilie v akejkoľvek podobe – fyzické, ani slovné, ani vzťahové.

Pre telesný vývoj dieťaťa môže byť v súvislosti s používaním šikovných zariadení nevhodná pozícia tela pri hraní – napríklad oči príliš blízko obrazovky, naklonená hlava k strane či zlý sed. 

To sa líši od minulosti, keď deti mali viac interakcií so skutočnými ľudskými bytosťami, ako s technologickými vychytávkami. Rodičovstvo vtedy zahŕňalo oveľa viac fyzických aktivít ako teraz.

Závislosť na technológiách sa neobmedzuje len na deti, väčšina rodičov tiež v prieskume priznala, že trávia príliš veľa času na svojich telefónoch, čo im môže brániť v kvalitnom trávení času so svojimi deťmi.

 

2. Informovanie o duševnom zdraví a iných sociálnych témach

V poslednom desaťročí sa zvýšila ochota uznať duševné zdravie za dôležitý aspekt ľudského bytia.

Bývalý prezident Národnej aliancie pre duševné choroby (NAMI), Mike Thompson, povedal: „Konverzácie, ktoré vedieme teraz, by sme pred 10 rokmi nikdy neviedli. Sme otvorenejší a máme záujem hovoriť o duševnom zdraví a o jej rešpektovaní.“

Dnešný svet venuje väčšiu pozornosť slovám, ktoré používame, a tomu, ako ich používame.

Sme čoraz citlivejší na to, ako hovoriť a vcítiť sa do iných, ktorí môžu trpieť, čo slúži ako nenápadná, ale významná výhra pre pokrok nášho duševného zdravia ako spoločnosti.

Rodičia sa dnes obávajú, že ich deti budú mať depresie alebo zažívať úzkosti.

Výsledkom je, že deti sú teraz vychovávané s takou úrovňou sociálneho vedomia, akú sme v minulosti nemali.

3. Normalizácia výchovy jedného rodiča

V priebehu posledných desaťročí došlo v štruktúre rodiny k veľkým zmenám, ktoré viedli k nárastu neúplných rodín.

Štúdie ukazujú, že takmer 3 z 10 detí sú vychovávané v domácnostiach s jedným rodičom.

V porovnaní s minulosťou je to veľký rozdiel, pretože kedysi boli slobodní rodičia spoločensky odsudzovaní.

V súčasnosti sa nepriamy vplyv slobodného materstva na výsledky detí zmenšil, keďže zamestnanosť a zárobky žien vzrástli, tvrdí výskum zameraný na rozvod rodičov a následných benefitov pre deti.

Zvýšené akceptovanie alternatívnych foriem rodiny zároveň mohlo ovplyvniť vstupy rodičov; napríklad väčšia ekonomická nezávislosť mohla znížiť negatívnu súvislosť medzi slobodným materstvom a duševným zdravím.

4. Posun k rovnomernejšiemu rodičovstvu

Pred dvadsiatimi rokmi boli otcovia, ktorí zostali doma, vzácni.

Teraz často vidíme otcov, ako vyzdvihujú deti zo školy alebo sa zapájajú do školských aktivít či sú dokonca na rodičovskej dovolenke.

Rovnaké zdieľané rodičovstvo je rozšírením spoločného rodičovstva, no rozdeľuje čas a povinnosti rovnomerne medzi oboch rodičov.

Dnešné firmy umožňujú svojím zamestnancom home-office. Veľa rodičov to ocení najmä vtedy, keď má choré dieťa a môže s ním zostať doma a zároveň aj pracovať.

V minulosti bola veľká časť rodičovstva ponechaná na ženy, keďže výchova detí bola považovaná za ženskú rolu.

Zmeny nastali v očakávaných rolách otcov naprieč mnohými spoločnosťami. Od dnešných otcov sa čoraz viac očakáva, že budú zdieľať rodičovské povinnosti rovnomernejšie s matkami.

Trvalo niekoľko desaťročí výskumu, kým sa empiricky zistilo, že muži môžu byť kompetentnými opatrovateľmi detí už od ich narodenia. Väčšie zapojenie otca je tiež spojené s rôznymi pozitívnymi výsledkami pre deti.

5. Množstvo zdrojov a komunít zameraných na rady pre rodičov

Rodičovstvo sa dnes preberá denne vo verejnej sfére.

Internet je plný ľudí, ktorí zdieľajú to, čo im pomáha pri výchove svojich detí. Od počatia cez tehotenstvo až po pôrod a výchovu existujú materiály, z ktorých sa rodičia môžu učiť.

Viac rodičov dnes hľadá tipy a rady od iných rodičov alebo odborníkov v internetových diskusiách.

Technológia umožnila rodičom ľahší prístup k informáciám prostredníctvom zdravotných webových stránok, online grafov vývoja detí, Facebooku, fór a rodičovských blogov.

Matky a otcovia sa teraz pred vyhľadaním pomoci ubezpečia, že to, čo ich dieťa zažíva, je normálne.

Online fóra sa stali priestorom, kde môžu matky otvorene opísať svoje vlastné negatívne emócie voči rodičovstvu. Takisto tam môžu klásť rôzne otázky a pýtať si rady na ich situácie s batoľatami či staršími deťmi.

Existuje veľké množstvo podcastov, kde odborníci ale aj laici preberajú rôzne situácie, od chorôb detí, po každodenné situácie spojené s jedlom či hraním.

Dnešná doba nám prináša mnohé benefity pri výchove našich ratolestí, kedysi bola situácia úplne iná a vtedajším mamám museli stačiť rady od ich starkej či mamky.

Ako vychovávame naše deti?

Prieskum zameraný na štýl výchovy detí kedysi a dnes ukázal zaujímavé prepojenia s výchovou ich rodičov.

Keď sa ich v otvorenej otázke opýtali na konkrétne spôsoby, akými vychovávajú svoje deti, odpovede rodičov sa dotkli mnohých rôznych dimenzií rodinného života, pričom niektoré z nich obsahovali detaily z ich vlastnej výchovy.

Medzi rodičmi, ktorí hovoria, že vychovávajú svoje deti podobne, ako boli vychované oni, bola dominantná téma zameraná na hodnoty a presvedčenia, ktoré sú pre ich rodinu dôležité.

Pre tých, ktorí  vychovávajú svoje deti odlišne v porovnaní s vlastnou výchovou, bolo najčastejšou témou zameranie sa na lásku a vzťah s deťmi.

Odpovede pre rodičov, ktorí vychovávajú svoje deti podobne, majú tendenciu vštepovať úctu k druhým, dobré mravy a silnú pracovnú morálku.

Niektorí tiež opísali zásady, ktorých sa treba držať, ako je integrita a čestnosť, zatiaľ čo iní spomenuli určité občianske alebo ideologické hodnoty, ako je výchova detí k dobrým občanom alebo vštepovanie konzervatívnych hodnôt.

Pre rodičov, ktorí hovoria, že pri výchove svojich detí pristupujú inak, mnohí povedali, že im dávajú viac lásky a náklonnosti, než akú dostávali ako dieťa.  Chcú, aby ich deti mali pocit, že vyrastajú v milujúcom domove, kde je veľa podpory a chvály navonok.

Tiež vyjadrili niektoré jedinečné veci, o ktoré sa snažia. To zahŕňa lepšie spôsoby komunikácie s ich deťmi – nekričať toľko a viac počúvať. Okrem toho niektorí rodičia priamo hovorili o otvorených a úprimných rozhovoroch so svojimi deťmi, niekedy dokonca o aktuálnych spoločenských témach.

Či už je rok 1918 alebo 2023, rodičovské štýly a postoje ovplyvňujú dieťa a sú prediktorom toho, ako sa dieťa môže neskôr v živote prejaviť.

Aj keď sa rodičovstvo v niektorých smeroch uľahčilo, deti stále vyžadujú od rodičov základné a dôležité veci, ako je bezpodmienečná láska, ochrana a podpora.

Pokračujte na ďalší príspevok »