Aký je rozdiel medzi pozdravmi Namaste a Namaskar?

Tieto pozdravy môžete poznať napríklad z jogy, viete však čo skutočne znamenajú?

Namaste a Namaskar: Pozdrav Božskému

Prostredníctvom tohto posvätného pozdravu môžeme uznávať a prejavovať úctu, a pokorne si pripomínať svoje miesto vo vesmíre.

Môžete ho poznať napríklad z hodín jogy, kde je na začiatku a na konci hodiny vzácna chvíľa, kde sa tento akt odohráva.

Sedíte pohodlne, oči jemne zavreté a cítite sa v súlade s ostatnými okolo vás.

Učiteľ vedie miestnosť, aby spojili svoje dlane v centre srdca a zhlboka sa nadýchli.

S výdychom skloníte hlavu smerom k dlaniam a jemným šepotom poviete „namaste“.

Namaste a namaskar sú starodávne pozdravy, ktoré majú hlboký význam, oveľa väčší ako obyčajné ahoj.

 

Namaskar alebo Anjali Mudra

Spojenie dlaní v modlitbe je medzikultúrne symbolické.

Modlitebné ruky, ktoré znamenajú úctu, rešpekt, úprimnosť a podriadenie sa vyššej moci, sú medzinárodným symbolom mieru.

V sanskrte je toto umiestnenie rúk známe ako Namaskar alebo Anjali Mudra – dlane sa dotýkajú a priliehajú k hrudi, prsty smerujú k nebu, hlava je mierne sklonená k rukám.

Táto múdra, ktorá je všadeprítomná v indickej kultúre, je často sprevádzaná slovami „namaste“ alebo „namaskar.“

 

Pozdravy Namaste a Namaskar sú tradičným začatím aj koncom hodiny jogy. Zdroj: insighttimer.com

Klaňanie sa Božskému

Namaste aj Namaskar zdieľajú sanskrtský koreň namah, čo znamená „pozdrav“ alebo „poklona“.

Väčšina praktizujúcich jogy už pozná Surya Namaskar, pôvabnú sekvenciu ásan, bežne známu ako Pozdrav slnku.

 

Aký je rozdiel medzi Namaste a Namaskar

Namaste je odvodením slov „namah“ a „te“.

Slovo „te“ znamená „pre vás“.

Namaste ako také znamená „S úctou ťa pozdravujem alebo sa ti klaniam“.

„Namaskar“ je kombináciou slov „namah a „kar“.

Slovo „kar“, ktoré bolo odvodené od slovesa „kri“ znamená „robiť“.

Ako také „Namaskar“ znamená „salutujem alebo sa klaniam s rešpektom“.

V Namaskar je objektom Najvyššie vedomie, ktoré leží v človeku.

Takže keď ľudia povedia „Namaskar“, keď pozdravia iných, nie je to tak, že pozdravujú niekoho iného, ale odkazujú na jednotu vo vnútri.

Namaste sa vo všeobecnosti používa na pozdrav božskej bytosti.

Ale väčšina ľudí používajúcich tieto dve gestá rešpektu ich používa zameniteľne bez toho, aby poznali skutočné použitie.

V praxi sa dá povedať, že Namaste je teda osobnejšie, je to spôsob, ako povedať „klaniam sa ti.“

Zatiaľ čo Namaskar označuje všeobecnejší akt pozdravu.

Tradične Namaskar skloňuje hlbší duchovný význam, uznáva a pozdravuje univerzálnu dušu, zdroj všetkého bytia.

Namaste sa zvyčajne používa na rozpoznanie individuálnej formy, v ktorej sa nachádza táto duša.

 

Pokorný pozdrav mieru a vzdanie úcty druhej osobe. Zdroj: pixabay.com

Súdržnosť a jednota

Či už ide o Namaste alebo Namaskar, pozdrav sa používa na uznanie božskej prítomnosti v druhom, vzdávajúc úctu ich duši.

Ako taký je to pokorný pozdrav zbavený ega. 

Ich význam môžeme vyložiť aj týmito dvoma cestami: „svetlo v mojom srdci spoznáva svetlo v tvojom“, alebo „boh vo mne sa skláňa pred bohom v tebe“.

Keď si dvaja ľudia vymenia Namaskar, vyživuje sa duchovné spojenie, rozvíja sa vďačnosť voči ostatným ľudským bytostiam a pocit odovzdania sa vesmíru.

 

Prepustenie ega

Samotná povaha ľudského intelektu nás privádza k okamžitému úsudku o ľuďoch, ktorých stretávame; dobrý alebo zlý, krásny alebo škaredý, priateľ alebo nepriateľ.

Tieto úsudky sa rodia z našej zásoby minulých skúseností a nemusia vždy odrážať pravdu.

Máme tendenciu byť v takom zhone, aby sme vyvolali konverzáciu, že nie sme schopní skutočne vnímať osobu pred nami, presne takú, aká je v danom okamihu.

Namiesto toho si naša myseľ vytvára unáhlené domnienky, nalepuje nálepky, ktoré je neskôr ťažké odstrániť.

Pri pozdrave človeka Namaste alebo Namaskar je dôležité zastaviť sa a spojiť sa.

Keď skúsite aplikovať tento postup aj pri bežnom spoznávaní nových ľudí, zníži sa objem odsudzujúcej ego mysle.

 

Uprostred nášho večného hľadania rovnováhy a túžby po jednote nám tento pozdrav slúži ako pripomienka, že všetko, čo potrebujeme, je už v každom z nás, priamo v našom srdci.

Pokračujte na ďalší príspevok »