Spoločnosť ZSE otvorila prvý ultra-rýchly nabíjací HUB pre elektrické vozidlá na Slovensku

Sieť nabíjacích staníc na našom území sa slušne rozrastá.
Vydané 18. decembra 2019 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , , ,

Koncom novembra sa na Slovensku odohral ďalší dôležitý miľník v oblasti elektromobility. Spoločnosť Západoslovenská energetika totiž otvorila prvý ultra-rýchly nabíjací HUB pre elektrické vozidlá v nákupno-zábavnom centre Aupark v Bratislave. Jeho súčasťou je predovšetkým ultra-rýchla nabíjacia stanica s výkonom až 350 kW.

ZSE tak približne rok po otvorení obdobne rýchlej nabíjacej stanici v Budči rozširuje svoju infraštruktúru v zmysle svojich úvodných plánov o ďalší významný bod na mape. Vzhľadom k tomu, že nákupno-zábavné centrum Aupark je významnou spádovou oblasťou, napojenou priamo na diaľničný obchvat Bratislavy D1, spoločnosť Západoslovenská energetika reflektovala na túto strategickú lokalitu. Treba pritom dodať, že ide o vôbec prvý nabíjací HUB pod hlavičkou ZSE Drive na Slovensku.


ZSE HUB v Auparku umožňuje nabíjanie dokonca až pre 6 vozidiel naraz. Nabíjací výkon 350 kW je dostupný na dvoch nabíjacích stojanoch s konektormi CCS / CHAdeMO, pričom ďalšie 4 parkovacie boxy umožňujú nabíjanie vozidiel s nabíjacím výkon 22 kW striedavým prúdom prostredníctvom wallboxov ZSE Drive.

Ultrarýchla nabíjacia stanica spĺňa požiadavky najnovších trendov nabíjania. Stanica podporuje CCS / CHAdeMO konektory, čiže technicky je prispôsobená tak, že umožňuje nabíjanie všetkých typov elektrických vozidiel dostupných na Slovensku a v Európe. Pre priblíženie, pri použití 350 kW nabíjačky, je možné počas 15-minútového nabíjania pokryť až 400-kilometrový dojazd.

ZSE intenzívne buduje na Slovensku vlastnú sieť nabíjacích staníc s označením ZSE Drive integrovaných do celoeurópskej siete nabíjacích staníc. Do konca roka ich bude 103, z toho 51 z nich rýchlo nabíjacích (výkon 50 kW), 18 ultra-rýchlo nabíjacích (výkon do 350 kW) a 34 AC nabíjacích staníc s výkonom 22kW. V priebehu roka 2020 ZSE plánuje spustiť do prevádzky ďalších viac ako 60 nabíjacích staníc, pričom viac ako polovica budú rýchle a ultrarýchle stanice.

INZERCIA

Uvedená ultra-rýchla nabíjacia stanica je súčasťou projektu NEXT-E, ktorý je kľúčový z pohľadu svojej veľkosti. V rámci projektu sa pozdĺž základnej transeurópskej dopravnej sieti vybuduje 222 multištandardných rýchlonabíjacích staníc (50 kW) a 30 ultra nabíjacích staníc (150 – 350 kW). Vytvorí sa tak infraštruktúra na plynulé nabíjanie elektromobilov medzi krajinami západnej Európy a krajinami Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko a Rumunsko. V prípade Slovenska sa plánuje vybudovať až 18 rýchlonabíjacích staníc a 7 ultra nabíjacích lokalít do konca roka 2020.

Projekt NEXT-E je zároveň príkladom jedinečnej spolupráce štyroch popredných koncernov v oblasti elektroenergetického, ropného a plynárenského priemyslu a dvoch producentov automobilov – spoločnosti skupiny E.ON (Západoslovenská energetika na Slovensku, český E.ON Czech Republic, maďarský E.ON Hungary, rumunský E.ON Romania), spoločnosti skupiny MOL (zastúpené pobočkami vo všetkých šiestich zúčastnených krajinách), Hrvatska elektroprivreda v Chorvátsku, PETROL (v Slovinsku a Chorvátsku) a automobilky Nissan a BMW.

 

Pokračujte na ďalší príspevok »