Osobné financie

Ceny nehnuteľností stále rastú. Kde na Slovensku bývame najdrahšie?

  • 9 júla, 2021
  • 6 min read
Ceny nehnuteľností stále rastú. Kde na Slovensku bývame najdrahšie?

Kúpa nehnuteľnosti predstavuje pre bežného človeka nadmernú finančnú záťaž. V porovnaní s minulosťou, je dnes už skôr vzácnosťou, ak si niekto dokáže zabezpečiť vlastné bývanie bez hypotéky. K uľahčeniu situácie rozhodne neprispieva ani dopyt výrazne prevyšujúci ponuku, či strmý rast cien za stavebné materiály. 

Samotné materiály nevyhnutné na výstavbu sú však len špičkou ľadovca. Ich veľký nedostatok sa začal prejavovať až v poslednom roku. V dôsledku pandemických reštrikcií, boli ľudia nútení tráviť väčšinu času, vrátane práce, doma.  Preto sa začala prebúdzať túžba po zveľaďovaní domáceho prostredia a rekonštrukciách. Keď k tomu prirátame masívnu výstavbu a priemyselnú výrobu náročnú na materiály, ich nedostatok sa javí ako menej prekvapivý.

Ceny nehnuteľností však začali prudko rásť už pred niekoľkými rokmi. Kým začiatkom roka 2016 sa priemerná cena za meter štvorcový na Slovensku pohybovala okolo 1259€, v tomto roku už podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS), dosahuje táto hodnota výšku 1930€/m2.

Kedy sa rast zastaví?

Žiaľbohu pre potenciálnych kupcov a našťastie pre vlastníkov nehnuteľností, podľa predpokladov finančníkov, sa rast cien nehnuteľností tak skoro nezastaví. Ba čo viac, neočakáva sa ani jeho výraznejšie spomalenie. Situácii behom posledných pár rokov nedopomáhal ani fakt, že úrokové sadzby na hypotekárne úvery dosahovali rekordné minimá. To na jednej strane výrazne zvýšilo dostupnosť bývania pre všetkých, na druhej strane však tlačilo ceny nehnuteľností stále vyššie. Pochopiteľne, vývoj cien nehnuteľností, priamo závisí od viacerých faktorov.

Ceny realít sú skutočne relatívnym pojmom. Napríklad za cenu parkovacieho miesta na newyorskom Manhattane, si dokážete kúpiť luxusný penthouse v Bratislave. | Foto: pixabay.com

Absolútne dominantným prvkom pre výber nehnuteľnosti je podľa očakávaní lokalita. V tomto prípade platí priama úmernosť – čím bližšie je lokalita k hlavnému mestu, tým prudšie rastú ceny za meter štvorcový. Mimo tohto pravidla existujú ešte niektoré špecifické lokality, ktoré cenovo konkurujú okoliu Bratislavy. Stále ale platí, že napriek malej rozlohe Slovenska, existujú naprieč krajinou výrazné rozdiely vo vývoji cien nehnuteľností. 

O tom svedčí aj fakt, že napriek priemernej celoslovenskej cene metra štvorcového tesne pod hodnotou 2000€, sa ceny v Bratislavskom kraji hýbu až na hranici 2500€/m2, pričom druhý „najdrahší kraj“ v tomto smere – Košický,priemernú cenu za meter štvorcový v porovnaní s Bratislavským „len“ na úrovni 1500€. 

Ponuka slabá, dopyt obrovský

Ako spomíname už v úvode článku, primárnym faktorom rastu cien, je veľmi nízka miera schopnosti, uspokojiť dopyt po realitách. V prípade hľadania nehnuteľnosti v okolí väčších miest, by sa ponuka mohla javiť ako dostatočná. Napriek pribúdajúcemu počtu obyvateľov, sa zvyšuje aj tempo a objem výstavby, a tak je aspoň z veľkej časti dopyt pokrytý.

Len čo však vybočíte mimo hlavných ťahov, narazíte na reálny stav bývania na Slovensku. V menších mestách – najmä mimo krajských miest – sa ponuka výrazne zužuje, až nakoniec narazíte na oblasti, kde je zohnať nehnuteľnosť obdivuhodným výkonom. Podľa prieskumov Európskej komisie, patrí Slovensko na koniec rebríčka v dostupnosti bývania, spomedzi krajín EÚ. 

Inzercia

Iný prieskum však ukázal zaujímavú štatistiku – kým v európskom priemere je z celkového počtu obyvateľov asi 70% vlastníkov nehnuteľností a zvyšných 30% nájomníkov, na Slovensku vlastní nehnuteľnosť až 90% ľudí, pričom iba približne 10% si bývanie prenajíma. Vyšší podiel vlastníkov svojich domovov má už len Maďarsko a Rumunsko (niečo nad 90%).

Jednou z príčin takejto naoko priaznivej štatistiky je iný, nie až tak priaznivý fakt – a síce počet obyvateľov na domácnosť. Aj v tomto smere je Slovensko na vrchole európskych rebríčkov, keďže v jednej domácnosti u nás v priemere spolunažíva 2,9 osoby, pričom európsky priemer je na úrovni 2,3 a škandinávske krajiny spolu s Nemeckom, dosahujú úroveň presne 2,0 obyvateľov na jednu domácnosť.

Rozmáhajúca sa suburbanizácia zvyšuje dopyt po rodinných domoch s vlastným pozemkom a širokými možnosťami na sebarealizáciu. | Foto: pexels.com

Aké typy nehnuteľností „idú“ najviac?

Štatistiky ukazujú, že najžiadanejšími nehnuteľnosťami sa v posledných rokoch stali rodinné domy a menšie – 1 a 2 izbové byty. V prípade veľkých bytov, so 4 či 5 izbami, bol prekvapivo zaznamenaný dokonca pokles cien. Toto môže byť spôsobené rozsiahlou výstavbou rodinných domov, ktoré sa tak stávajú voľbou číslo jedna, práve pred veľkometrážnymi bytmi.

Rýchlejšiu výstavbu rodinných domov a bytových komplexov, však brzdí prísny byrokratický systém. Kým v Dánsku – krajine s najrýchlejším vybavovacím procesom na povolenie výstavby – dostanete všetky potrebné povolenia priemerne už v priebehu 64 dní, u nás vás celý tento proces okrem množstva nervov, bude stáť aj približne 300 dní čakania, na získanie povolení. Horšie je na tom už len Cyprus, kde si na papiere k výstavbe počkáte neuveriteľných 507 dní!

Tak či onak, v prípade realitného trhu na Slovensku, je zo štatistík badateľný fakt, že sa vždy nachádzame buď na samom spodku alebo na vrchole rebríčka. Bohužiaľ, toto sa odvíja od konkrétnej skúmanej témy, pričom pohyb našej krajiny je zväčša sústredený do tých negatívnejších pasáží. Preto, ak ste sa rozhodli pre výstavbu či kúpu nehnuteľnosti, vybavte sa najmä pevnými nervami a pripravte sa na komplikovaný proces, ktorý vám okrem množstva byrokratických záležitostí, neuľahčí ani aktuálny vývoj cien na trhu s realitami. 

About Author

Filip Okál

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings