EXTRA Osobné financie

Rýchle bohatstvo – sen vzdialený od reality

  • 8 júna, 2021
  • 6 min read
Rýchle bohatstvo – sen vzdialený od reality

Slová rýchlo bohatstvo už vo svojej podstate nejdú veľmi dokopy. Napriek tomu sme po celé generácie svedkami toho, ako sa ľudia stávajú obeťami rôznych, často už obohraných podvodov a túžba po bohatstve sa tak zmení na boj so spravodlivosťou. 

Pri prezeraní ktoréhokoľvek zo sociálnych médií, sa na nás z každej strany valia až neuveriteľne znejúce ponuky, na privyrobenie si, či ešte lepšie – rýchlu cestu k bohatstvu. Väčšina z týchto „super ponúk“ má viacero spoločných znakov – spravidla za nimi stoja rovnakí ľudia, ktorí sa prezentujú „správnym“ nastavení mysle a množstvom známych motivačných techník a citátov. Treba si však uvedomiť jednu vec – takmer nikto z najbohatších ľudí sveta, nezbohatol z hodiny na hodinu, ani zo dňa na deň. A už vôbec nie spôsobom, ktorý objavili na internete.

Ak si však myslíte, že tieto ponuky sú novodobým fenoménom, ktorý sa objavil s príchodom sociálnych sietí, nemáte celkom pravdu. Predchodcovia týchto „biznismenov“ totiž svoje recepty na bohatstvo šírili už prostredníctvom televízneho vysielania. Ak zájdeme ešte ďalej do minulosti, nájdeme schémy vedúce k zaručenému úspechu šíriace sa aj prostredníctvom telefónnych liniek, či dokonca príspevkov v dennej tlači. Prečo však stovky rokov staré známe podfuky, dokážu aj dnes presvedčiť ľudí o svojej funkčnosti?

Základná rada, ako nepodľahnúť týmto na oko skvelým ponukám, sa dá zhrnúť do jednej vety: „Ak niečo znie až priveľmi dobre, bude to podvod.“ Riadiť sa týmto jednoduchým pravidlom, nech je predostretá ponuka akokoľvek lákavá, vám môže zachrániť veľký objem financií. Veď predsa, keby majú ľudia reálny skvelý a funkčný biznis plán, len veľmi nepravdepodobne by sa oň delili s ďalšími, navyše úplne neznámymi ľuďmi.

INZERCIA

História podvodov

Aby bolo jasné, že v prípade spôsobov rýchleho zbohatnutia nejde len o moderný fenomén, pozrieme sa trochu do histórie. V 19. storočí prebiehalo obdobie intenzívneho moreplavectva. Námorníci sa vydávali na rozbúrené moria, s cieľom objaviť nepoznané kúty sveta. A tento fakt vytvoril aj živnú pôdu pre podvodníkov.

Rieky plné zlata. Prípad MacGregora ukazuje, ako jednoducho sa dá manipulovať s ľuďmi, opojenými predstavou rýchleho bohatstva. | Foto: pixabay.com

Jedným z nich bol škótsky moreplavec Gregor MacGregor. Ten na svojich cestách objavoval regióny v Strednej Amerike. Počas ciest dosiahol šľachtický titul a vybojoval si tak určitú vážnosť a dôveryhodnosť. A na ich základe postavil svoj „biznis plán“. 

Po príchode do Británie, informoval o novoobjavenej krajine – Poyais. Spísal o nej dokonca cestovateľský zápisník, v ktorom opisoval oblasti plné zlata a mimoriadne úrodnú pôdu.

Aby ľuďom umožnil cestu do tejto úžasnej krajiny, otvoril si sprostredkovateľskú kanceláriu, vyvesil na nej vlajku Poyais a zložil aj baladu, ospevujúcu život v krajine. V kancelárii si ľudia mohli vymeniť britské libry za poyaiské doláre, prípadne rovno zrealizovať kúpu nehnuteľnosti, v tejto vzdialenej krajine. A mnohí tak aj urobili a MacGregor na tomto obchode získal v prepočte asi 20 miliónov dolárov. Jediným problémom bolo, že krajina Poyais nikdy neexistovala. 

Na podobnom princípe si zakladá aj notoricky známy prípad afrických princov. Prekvapivo môže vyznievať fakt, že tento podvod je starý už stovky rokov, avšak stále rovnako úspešný. V minulosti sa šíril prostredníctvom listov, dnes predovšetkým cez sociálne médiá.

Základom je správa od neznámeho človeka, disponujúceho veľkým bohatstvom. Ten však potrebuje pomoc, za ktorú sa štedro odmení. V minulosti zohrávali hlavnú úlohu v týchto podvodoch údajní väzni, dnes predovšetkým princovia z Nigérie. Takýto jednoduchý trik, dokáže celosvetovo z ľudí vylákať milióny dolárov ročne. 

Čo však dotlačí ľudí k slepej dôvere, v tieto už naoko podozrivé podvody? Ide o správny moment – tzv. moment zmeny. Z príkladov ktoré poznáme, môže ísť o svetové hospodárske krízy, vojny, či kľudne pandémiu nejakého ochorenia. Ľudia sú nútení zmeniť svoje zaužívané zvyklosti, a tak dochádza k špekuláciám. Okrem toho majú tendenciu veriť veciam, ktoré zapadajú do ich ideálnej predstavy. A to uľahčuje prácu podvodníkom.

Moderné „bohatstvo“

Spomínané formy podvodov vychádzajúce z histórie, majú často prienik až do súčasnosti. Existujú však aj iné formy, ktoré spopularizovalo až rozšírenie moderných technológií. Príkladnou ilustráciou je teleshopping. Ten sa začal rozvíjať vo veľkej od 80. rokov minulého storočia, kedy sa televízie stávali stále dostupnejšími. V určitom formáte existoval už 40 rokov predtým, avšak nemal taký veľký dosah.

Dostupnosť technológií však praje aj podvodom. S nástupom televízií sa začal takmer okamžite formovať aj tento „trh“. Vznikali programy, ktoré do nočných hodín prezentovali zaručene výhodné ponuky pre lepší život. Takéto formáty podvodov vyeskalovali s príchodom internetu. 

Ľahká dostupnosť k internetu, vyústila až do rýchleho šírenia sofistikovaných online podvodov. | Foto: pexels.com

Keďže poskytuje rýchle a jednoduché spôsoby šírenia a určitú formu anonymity, vytvoril sa tým raj pre podvodníkov. Ešte vyššiu úroveň podvodov zabezpečil rozmach kryptomien, o ktorom si povieme v budúcich článkoch.

Spolu s biznisom podvodníkov, sa však našťastie začala formovať aj opozícia, ktorá nechce ľuďom dopriať rýchle bohatstvo. Alebo skôr – chce ľudí chrániť pred podvodmi. V súčasnosti už sa množstvo bezpečnostných orgánov, venuje boju proti kyber podvodom. Keďže však pribúdajú nové technológie rýchlym tempom, je aj pre štátne orgány náročné držať s podvodníkmi krok. Preto je veľká zodpovednosť venovaná nám všetkým, ktorí nechceme prísť o naše financie a vieme, že rýchle bohatstvo je prísľub, ktorý je na míle vzdialený od reality skutočného sveta. 

About Author

Filip Okál

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings