Enviro a eko

Ľudstvo sa pohybuje na tenkom ľade. Prekročenie 1,5 stupňa Celzia môže nastať už v nasledujúcom desaťročí

  • 21 marca, 2023
  • 6 min read
Ľudstvo sa pohybuje na tenkom ľade. Prekročenie 1,5 stupňa Celzia môže nastať už v nasledujúcom desaťročí

Blížiace sa prekročenie priemernej teploty o 1,5 stupňa Celzia sa dostáva čoraz viac do povedomia. Nielenže ovplyvní naše životy, ale aj fungovanie planéty.

Ako sme písali v našom predošlom článku, Medzivládny panel pre klimatickú zmenu v roku 2021 uviedol, že Zem môže danému otepleniu čeliť už počas roku 2040. V priebehu posledných rokov sme boli svedkami masívnych požiarov v dôsledku vysokých teplôt, ktoré podľa vedcov môžu naberať čoraz viac na intenzite.

Globálne otepľovanie však nie je len problém súčasnosti. Vedci už od roku 1988 varujú pred zrýchlenými klimatickými zmenami, ktoré sa dajú prostredníctvom správnych opatrení zmierniť, uvádza portál Czechcrunch. Veľký dôraz sa kladie najmä na fosílne palivá, do ktorých smeruje väčší objem financií než do klimatických opatrení.

Dramatické znižovanie emisií

Organizácia Spojených národov uviedla, že svet prekročí oteplenie o 1,5 stupňa Celzia približne za desaťročie, informuje portál ScienceAlert. Zároveň varovala, že ničivé dopady klimatických zmien môžu zasiahnuť rýchlejšie, než sa očakávalo.

INZERCIA

Na základe toho sa nalieha na to, aby sa dramaticky znížila produkcia emisií. Prostredníctvom toho Medzivládny panel pre zmenu klímy uvádza, že ešte stále je čas na to, aby sa globálne teploty dostali do relatívne bezpečných hodnôt. Bude však za tým stáť obrovské globálne úsilie.

Priemerná teplota môže na území Slovenska do roku 2075 prekročiť 2 až 4 stupne Celzia. Zdroj: pexels.com

„Rýchle a ďalekosiahle prechody naprieč všetkými sektormi a systémami sú potrebné na dosiahnutie hlbokého a trvalého zníženia emisií a na zabezpečenie životaschopnej a udržateľnej budúcnosti pre všetkých,“ uvádza sa v správe pre tvorcov politík.

INZERCIA

Czechcrunch uvádza, že zmiernenie klimatických zmien môže nastať po tom, ak sa zníženie produkcie emisií uskutoční počas nasledujúcich ôsmich rokov. Pokiaľ by sa mal rast priemernej globálnej teploty zastaviť na hranici 1,5 stupňa Celzia, globálne emisie oxidu uhličitého musia do roku 2030 klesnúť o 48 %. V prípade emisií metánu ide o tretinový pokles.

Najteplejšie roky ako nachladnejšie

Už pri súčasnom otepľovaní svet zažil mnoho poveternostných extrémov, ktoré viedli ku prírodným katastrofám či dokonca smrti, uvádza ScienceAlert. V dôsledku toho najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva boli už dávno zasiahnuté. Na základe toho klimatická vedkyňa Friederike Otto oznámila, že najteplejšie roky, aké sme doposiaľ zažili, budú medzi najchladnejšími v rámci jednej generácie.

Inzercia

„Najnovšie vedecké správy IPCC poukazujú na bezprecedentné zmeny svetovej klímy. Dôsledky globálneho otepľovania vidíme vo všetkých častiach sveta so stále väčšou intenzitou a v niektorých prípadoch ide o nevratné procesy. Tieto zmeny majú za následok ohromné náklady pre ekonomiku,“ vysvetľuje pre Czechcrunch minister životného prostredia Českej republiky Petr Hladík.

Počas nasledujúcich desaťročí môžu byť ľudia vystavení smrteľné vysokým teplotám. Zdroj: pexels.com

„K tomu, aby podmienky na život na tejto planéte boli priaznivé aj pre budúce generácie, sú potrebné efektívne opatrenia na národnej aj medzinárodnej úrovni a solidarita,“ dodáva.

Medzivládny panel o zmene klímy uviedol, že výhody obmedzenia globálneho otepľovania pod 2 stupne Celzia pre spoločnosť a svetovú ekonomiku prevažujú nad ekonomickými nákladmi, dodáva ScienceAlert.

Prekročenie priemernej teploty o 1,5 stupňa Celzia by mohlo viesť k vymieraniu živočíchov na pevnine a v oceánoch či neúrode. Zároveň by mohlo ísť o počiatočný „bod zlomu“ v klimatickom systéme. Výnimkou by nebolo ani odumieranie koralových útesov bohatých na biodiverzitu či rýchlejšie topenie polárnych oblastí.

Pohybujeme sa na tenkom ľade

Generálny tajomník OSN Antonio Gutteres uviedol, že bohaté krajiny usilujúce sa o uhlíkovú neutralitu v roku 2050 alebo neskôr, by mali svoj cieľ urýchliť čo najbližšie k roku 2040. Na základe toho by mohli zneškodniť „klimatickú časovanú bombu“. Zároveň dodal, že ľudstvo je na tenkom ľade, ktorý sa rýchlo topí.

Správa ohľadom prekročenia o 1,5 stupňa Celzia v najbližšom desaťročí prichádza v čase, kedy sa svet snažil zabezpečiť energetickú bezpečnosť po vojne na Ukrajine. V dôsledku toho krajiny na území Európy a Ázie prechádzajú na silne znečisťujúce uhlie, aj napriek tomu, že obnoviteľné zdroje rastú.

Oteplenie o 1,5 stupňa Celzia môže nastať už v najbližšom desaťročí. Zdroj: pexels.com

Ani obmedzenie oteplenia na 1,8 stupňa Celzia neprináša veľkú nádej. Vedci uvádzajú, že polovica ľudstva by mohla byť do roku 2100 vystavená obdobiam život ohrozujúcich horúčav a vlhkosti. Smrteľné dopady vlhkého tepla sa predpokladajú najmä pre oblasti juhovýchodnej Ázie a západnej Afriky. Výnimkou by neboli ani niektoré časti Brazílie.

Slovenský hydrometeorologický ústav uvádza, že podľa Územnej štúdie Slovenska o zmene klímy sa na našom území môže globálne otepľovanie prejaviť rastom priemerov teploty do roku 2075 o 2 až 4 stupne Celzia. Dané klimatické zmeny znamenajú v praxi presun teplotných pomerov Podunajskej nížiny na Liptov. Okrem toho môžu negatívne ovplyvniť vodnú bilanciu alebo biologické výroby, ku ktorým patrí poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rybárstvo. Výnimka sa nevzťahuje ani na zvýšené ohrozenie biodiverzity či ľudského zdravia.

About Author

Lenka Šamajová

Rodáčka z Kysúc, ktorá žije v Trnave. Písanie je jej blízke od strednej školy, pričom už tretí rok študuje na fakulte masmediálnej komunikácie. Od októbra 2021 pôsobí ako stážistka v denníku SME. Okrem toho pôsobila ako redaktorka v Startitupe, aktuálne píše pre UnitedLife. Vo voľnom čase nepohrdne ani poéziou.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings