Enviro a eko

Umelá inteligencia predpokladá prekročenie 1,5 stupňa Celzia už v nasledujúcom desaťročí

  • 2 februára, 2023
  • 5 min read
Umelá inteligencia predpokladá prekročenie 1,5 stupňa Celzia už v nasledujúcom desaťročí

Každý rok sa stretávame s predikciou, že ide o posledné chladné leto. Hrozbu globálneho otepľovania spojeného s klimatickou krízou si spoločnosť začína čoraz viac uvedomovať. Nejde len o bezprecedentné zvyšovanie priemernej teploty. Výnimkou nie sú ani zmeny poveternostných udalostí, ktoré sa prejavujú ako požiare alebo záplavy.

Ľudia si počiatky tohto globálneho problému mohli začať uvedomovať už pred niekoľkými storočiami, nakoľko sa začal vytvárať už v 18. storočí počas priemyselnej revolúcie, informuje portál Veda na dosah. V danom období sa začal priemysel vyznačovať so spaľovaním fosílnych palív, ktoré začalo meniť chemické zloženie atmosféry v dôsledku vypúšťania skleníkových plynov do ovzdušia.

Ako sme písali v našom článku, látky znečisťujúce ovzdušie ročne zabijú približne 7 miliónov ľudí. Nejde však len o negatívne vplyvy na ľudské zdravie. Kľúčovú úlohu zohráva aj naša planéta, ktorá najmä kvôli ľudskej činnosti v podobe spaľovania fosílnych palív trpí klimatickou krízou.

Predikcie umelej inteligencie

Už počas roku 2021 Medzivládny panel pre klimatickú zmenu uviedol, že do roku 2040 môže Zem čeliť otepleniu o 1,5 stupňa Celzia, uvádza Denník N. V danom roku sme mohli zaznamenať viaceré požiare v dôsledku vysokých teplôt, ktoré neboli výnimkou ani v roku 2022. Okrem toho vedci upozorňujú, že podobné katastrofy budú naberať čoraz viac na intenzite.

INZERCIA

Jedna z aktuálnych štúdií uvádza, že čas na to, aby sme predišli katastrofálnym dôsledkom klimatickej krízy sa kráti, informuje The Guardian. Vedci zo Stanfordskej a Štátnej univerzity v Colorade pomocou umelej inteligencie zistili, že oteplenie o 1,5 stupňa Celzia môžeme pravdepodobne zaznamenať už v nasledujúcom desaťročí. Netreba zabúdať ani na to, že ešte v roku 2015 bolo cieľom Parížskej dohody predísť danému otepleniu, dodáva portál ScienceAlert.

globálne otepľovanie
Tvorba emisií má výrazný vplyv na životné prostredie. Zdroj: pexels.com

The Guardian ďalej uvádza, že štúdia upozorňuje, že Zem je pripravená prekročiť otepľovanie o 2 stupne Celzia. Ide o bod zlomu, ktorý môže byť s 50 % pravdepodobnosťou splnený do polovice tohto storočia.

„Máme veľmi jasné dôkazy o vplyve globálneho otepľovania na rôzne ekosystémy od 1 stupňa Celzia, ku ktorému už došlo,“ tvrdí jeden zo spoluautorov štúdie.

„Táto nová štúdia, využívajúca novú metódu, pridáva k dôkazom, že určite budeme čeliť pokračujúcim zmenám klímy, ktoré zintenzívnia dopady, ktoré už pociťujeme,“ dodáva.

Rizikový rast priemernej teploty

Mnoho ľudí si neuvedomuje riziko rastu priemernej teploty Zeme. Medzinárodný panel pre zmenu klímy uvádza, že oteplenie len o zlomok stupňa by mohlo desaťnásobne navýšiť počet rokov, kedy by bola Arktída bez ľadu. Okrem toho ide o výrazné riziko pre ekosystémy na celom svete, od ktorých sú závislí nielen ľudia, ale aj zvieratá či rastliny. V dôsledku toho má rozdiel medzi 1,5 stupňa Celzia a 2 stupňami Celzia následok za dvojnásobne množstvo stratených biotopov pre rastliny. Pokiaľ ide o hmyz, ide o trojnásobok.

Zvýšená teplota okrem uvedených javov prináša aj obdobia sucha, enormné požiare či záplavy. V súčasnosti im ľudstvo čelí viac než v minulosti, avšak pokiaľ sa priemerná teplota zvýši o dva stupne, ich výskyt bude takmer o šesťkrát častejší. ScienceAlert dodáva, že účinky razantného zvyšovania priemernej teploty môžu viesť k hospodárskym poklesom, ktoré povedú ku kríze.

globálne otepľovanie
Polárnym živočíchom hrozí vyhynutie. Zdroj: pexels.com

Práve preto sa v súčasnosti dôraz kladie najmä na obmedzenie emisií skleníkových plynov, ktoré môže predísť ďalším katastrofálnym scenárom, uvádza The Guardian. Jeden zo spoluautorov štúdie tvrdí, že stabilizácia klimatického systému si bude vyžadovať dosiahnutie čistej nuly, pokiaľ ide o emisie. Daná norma sa musí však dosiahnuť do polovice tohto storočia, aby sa predišlo navýšeniu 2 stupňov Celzia, dodáva ScienceAlert. Práve preto sú pre väčšinu krajín pri tejto otázke kľúčové roky 2050 až 2070.

Hodnota optimálnej teploty Zeme

Možno sa pýtate, aká je teda hodnota optimálnej priemernej teploty našej planéty. Ide o 14 stupňov Celzia, avšak prekročili sme ju už o jeden stupeň, informuje portál ASB. Predikcie prichádzajú však s razantnejším oteplením, nakoľko do konca tohto storočia môže ísť o prekročenie až 6 stupňov Celzia.

Krajinám Latinskej Ameriky, Afriky či Blízkeho východu hrozí, že sa v budúcnosti stanú nestabilnými regiónmi. Práve preto v dôsledku globálneho otepľovania môže dôjsť k výraznej migrácii obyvateľstva. S predpokladom, že v priebehu roku 2050 môže migrovať viac ako 1,5 miliardy ľudí, počíta aj Svetová banka.

Okrem toho sú ohrozené rôzne živočíšne druhy, pričom kľúčovým je pre nich opäť rok 2050. Patria k ním napríklad polárna líška, medveď biely či rôzne druhy tuleňov. Riziko hrozí aj oblastiam tropických pralesov, nakoľko Amazonská džungľa už v súčasnosti pociťuje výrazné obdobia sucha.

About Author

Lenka Šamajová

Rodáčka z Kysúc, ktorá žije v Trnave. Písanie je jej blízke od strednej školy, pričom už tretí rok študuje na fakulte masmediálnej komunikácie. Od októbra 2021 pôsobí ako stážistka v denníku SME. Okrem toho pôsobila ako redaktorka v Startitupe, aktuálne píše pre UnitedLife. Vo voľnom čase nepohrdne ani poéziou.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings