Enviro a eko EXTRA

Prečo recyklácia už moc nefunguje?

  • 2 januára, 2023
  • 5 min read
Prečo recyklácia už moc nefunguje?

Koncept recyklácie je jednoduchý. Rozkladom starých výrobkov, z ktorých vyrobíme opäť niečo použiteľné, šetríme prírodné zdroje. Zachraňuje to lesy, znižuje emisie a vytvára menej znečistenia. Bohužiaľ to také jednoduché nie je.

Recyklácia je prepletená s naším ekonomickým systémom a momentálne ekonomicky nedáva veľmi zmysel. Často stojí viac peňazí niečo zrecyklovať, než to jednoducho vyhodiť.

A to je pre životné prostredie zlá správa.

Pohľad na globálnu recyklačnú krízu

Aj keď to dnes mnohí ani len netušia, recyklácia sa vo svete rozmohla hlavne vďaka Číne. V 90. rokoch Čína zažila rozmach výroby a začala vyvážať stále viac tovaru. Výrobcovia tohto tovaru nutne potrebovali kovy a plasty na nové výrobky a papier na ich balenie. Takže krajiny ako USA mohli naložiť lode, ktoré práve doviezli čínsky tovar, tonami svojho odpadu.

V teoretickej rovine boli všetci spokojní. USA našli zákazníka ochotného platiť za odpad, ktorý by inak skončil na skládke, a Čína zarobila na vracajúcich sa lodiach plných materiálu na znovuspracovanie.

Lenže roky rástlo množstvo odpadu dovážaného do Číny a svet sa na tom stal závislý.

 

V rok 2017 však nastal zlom. Čína zavádza nové obmedzenia na dovoz cudzieho odpadu. Čínska vláda zakázala dovoz 24 druhov odpadu, pretože dovoz svetového odpadu nebolo dobré pre čínske životné prostredie.

Inzercia

Čína už jednoducho mala plné zuby dovozu nášho odpadu, pretože ho aj tak nevedela v jeho komplexnosti spracovávať. Rozhodnutie o zrušení dovozu spôsobilo prudký pokles cien odpadu a rozvrátilo svetové recyklačné trhy.

To prinieslo krízu komunitám, ktoré sa na predaj odpadu spoliehali, aby mohli financovať jeho zber. V USA priemerná cena použitej vlnitej lepenky klesla za dva roky o 85 % na 28 dolárov za tonu (august 2019). Takéto výkyvy škodia konceptu recyklácie.

Recyklovať sa dá takmer všetko. Hliník je dobrým príkladom toho, ako funguje už dnes, avšak aj tu sú stále rezervy.

Oplatí sa za to platiť?

Recyklácia skutočne šetrí zdroje, čo znamená menej emisií skleníkových plynov. Výroba plechoviek z recyklovaného hliníka údajne využíva až o 95 % menej energie ako ťažba a použitie nových surovín. Recyklácia ocele zasa vraj šetrí 60 % energie – rovnako ako recyklácia papiera.

Vo výsledku záleží na tom, ako rýchlo prerobíme spôsob, akým veci robíme.

To sú však energie, nie ceny. Cena tovarov bude zrejme čoraz vyššia, a to nielen s ohľadom na infláciu alebo vojnu na Ukrajine, ale aj kvôli všeobecnému rastu životnej úrovne a pre dôraz na environmentálne zodpovedný charakter výroby.

Recyklovateľné materiály sú komodity, rovnako ako ropa, zlato alebo kaviár, a ich hodnota stúpa a klesá na základe trhových podmienok.

Napríklad keď sú ceny nízke, je často lacnejšie vyrobiť novú fľašu z nových surovín.

Navyše, nedbalá recyklácia to môže zdražiť. Jediná krabica od pizze medzi kartónmi môže zničiť celú várku, pretože olej sa nedá oddeliť od papierového vlákna. Veľké firmy ako Mars, Pepsico alebo Unilever sa zaviazali znížiť používanie prvotných plastov a zvýšiť používanie recyklovaného a rozložiteľného tovaru, čo môže viesť k nutnosti prenastaviť niektoré výrobné procesy. K tomuto trendu sa pridali aj automobilky, ktoré začali využívať recyklované materiály už aj na miestach, s ktorými prichádza vodič do priameho kontaktu – sú totiž bezpečné, estetické a pôsobia hodnotne.

Správnym separovaním môžeme pomôcť k lepšiemu skladovaniu aj následnému spracovaniu odpadu. Ide však o neudržateľný koncept, keďže je závislý na ľuďoch.

Odpadu bude stále viac

Medzičasom počet ľudí na svete dosiahol 8 miliárd. Očakávajme teda, že sa nám nahromadí ešte viac odpadu ako kedykoľvek v histórii ľudstva. Niektorým spoločnostiam dochádza miesto na skladovanie odpadu a prestali zbierať plasty, papier a sklo. Niektoré všetko vozia na skládku alebo to pália.

Riešením sú systémové medzinárodné riešenia, ktorých uplatňovanie je nesmierne náročné. V súčasnosti sa všeobecne apeluje na to, aby ľudia dôsledne separovali svoje domáce odpady, nech je potom recyklácia jednoduchšia a aby ju možné stabilizovať do takej miery, že sa stane spoľahlivým zdrojom materiálov pre všetky druhy priemyselnej výroby.

A práve toto bude vždy tým hlavným nedostatkom systému – nemožno od ľudí očakávať, že budú natoľko dôslední, že všetko vyseparujú presne. Ako sme spomenuli vyššie, už len krabica od pizze medzi kartónmi môže byť problém. Vysokú účinnosť nemožno dosahovať tým, že budete očakávať zodpovednosť a disciplinovať zo strany nezúčastnených. Ľudia častokrát ani nevedia, či to, čo držia v ruke, je sklo alebo plast, či ten či iný obal patrí do papiera alebo čo vlastne robiť s textíliami.

Riešením je jedine technológia, ktorá sa o triedenie postará automatizovane a s takmer 100-percentnou spoľahlivosťou.

Máme tu však predsa len jednu alternatívu: produkovať menej odpadu, čo je však, minimálne v nasledujúcich desiatkach rokoch, veľmi nerealistické.

 

 

 

About Author

Daniel Novotný

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings