Čítanie na 5 min.

Konzumácia multivitamínu môže zlepšiť funkciu pamäte. Dlhodobé účinky však nemožno zatiaľ preskúmať u mladšej populácie


Ako hodnotíte tento príspevok?

Priemerné hodnotenie 0 / 5. 0

pravidelná konzumácia multivitamínu

Pravidelná konzumácia multivitamínových výživových doplnkov môže byť prospešnejšia než sa zdá. Ide o jeden z najjednoduchších spôsobov, ako zlepšiť kognitívnu funkciu pamäte.

Nová štúdia, ktorá vyplýva z dlhotrvajúcich klinických výskumov, poukazuje na to, že malý prínos denného multivitamínového a minerálneho doplnku môže mať pozitívny účinok pre jeden typ kognitívneho procesu, informuje portál ScienceAlert. Konkrétne ide o okamžité zapamätanie si slov, ktoré je v súčasnosti preskúmané zatiaľ len v krátkodobom horizonte.

Výsledky štúdie sa však nevzťahujú na celú populáciu či všetky typy pamäťových funkcií. Daný výskum sa považuje za zlatý štandard, čo umožňuje výskumníkom porovnávať rôzne výsledky.

Priebeh skúmania

Štúdie sa zúčastnilo 3 562 účastníkov, pričom pochádzali z pokročilejších vekových skupín. Ženské zastúpenie tvorilo vekovú skupinu staršiu než 64 rokov, u mužov naopak spodná hranica veku tvorila 59 rokov.

K ďalším kritériám patrilo, aby neboli diagnostikovaní anamnézou srdcového infarktu, invazívnou rakovinou, mŕtvicou či inými vážnymi ochoreniami.

pravidelná konzumácia multivitamínu

Konzumácia multivitamínu môže posilniť kognitívnu funkciu pamäte- Zdroj: pexels.com

Zúčastnení boli náhodne pridelení do dvoch skupín, v ktorých dostali denný multivitamínový a minerálový doplnok alebo nepravú tabletu v podobe placeba. Výskumníci a účastníci však nevedeli, ktorej skupine bol pridelený pravý variant.

Dôležitou časťou výskumu bolo aj každoročné zúčastnenie sa na kognitívnych testoch, ktoré sa opakovali po dobu troch rokov. Jednu z ich úloh tvoril zoznam 20 slov, pričom každé z nich sa účastníkom ukázalo len na tri sekundy. Cieľom tohto kroku bolo, aby po predstavení všetkých slov napísali zoznam spamäti.

Inzercia

Potenciál multivitamínu a minerálu

Aj cez to, že multivitamínové a placebové skupiny mali po jednom roku testovania vyššie skóre zapamätania si slov, vyššie hodnoty sa pripisujú skupine, ktorá dostala pravý variant multivitamínu.

V predchádzajúcej štúdií sa však zvýšené skóre spojené so zapamätaním si slov pripisovalo najmä k typickému efektu učenia. Z toho vyplýva, že dôvodom lepších výsledkov mohlo byť aj oboznámenie sa s testom.

V súčasnom výskume sa však o spomínanom efekte nediskutovalo. Z výsledkov naopak vyplýva, že výrazne väčší nárast vykazuje skupina, ktorej nebolo podávané placebo.

pravidelná konzumácia multivitamínu

Štúdie sa zúčastnili vyššie vekové skupiny. Zdroj: pexels.com

Ide však o orientačný výskum, nakoľko pre pokročilý vek účastníkov nemožno hodnotiť dlhodobé účinky u mladších ľudí. Zároveň u výskumnej vzorky sa nemerali počas celého skúmania zmeny v stravovaní, čo by mohlo ovplyvniť výsledky.

Výskumníci však špekulujú ohľadom toho, že práve vitamíny B12 a D môžu byť mikroživinami, prostredníctvom ktorých sa spozorovali uvedené blahodarné účinky.

Potreba užívania výživových doplnkov

Aj cez to, že sa čoraz viac polemizuje o pozitívnych účinkoch vitamínov obsiahnutých vo výživových doplnkov, ich potreba pravidelnej konzumácie nebola doposiaľ úplne preukázaná. Suplementy môžu byť však vhodným variantom na pokrytie akýchkoľvek nedostatkov živín, ktorými jednotlivec disponuje.

Zdravotnícke úrady poukazujú na to, že každodenné užívanie multivitamínu sa nemusí považovať za potrebné. Všetky dôležité živiny možno získať konzumáciou zdravých potravín.

Ako uvádza portál Jodis, strava je pri zapamätávaní si nových informácií kľúčovým faktorom. Zároveň primeraná dávka minerálov má pozitívny efekt na fungovanie štítnej žľazy a tvorbu hormónov. Odporúča sa konzumovať najmä potraviny s vysokým obsahom jódu, ku ktorým patria morské plody a ryby.

Okrem vyváženej stravy sa odporúča dodať telu pravidelný pohyb, ktorý je pre podporu pamäte veľmi dôležitý. Príkladom je aktívny oddych v podobe prechádzky, počas ktorej nezaťažujete svoju myseľ, na základe čoho vznikne priestor na oddych.

pravidelná konzumácia multivitamínu

Výživové doplnky môže nahradiť vhodná životospráva. Zdroj: pexels.com

Pozitívom pohybu je aj zmiernenie nahromadeného stresu, pričom môže ísť o zníženie až o 25 %. Pre zlepšenie psychickej a fyzickej pohody netreba robiť nič prevratné, nakoľko sa stačí venovať športovej aktivite len 2,5 hodiny týždenne.

Na dôležitosť pohybu poukazuje aj štúdia pochádzajúca z British Journal of Sports Medicine, ktorá prepája cvičenie so zlepšenou funkciou pamäte, dodáva portál Brainway Inc. Ženám z vyššej vekovej skupiny sa na posilnenie kognitívnej funkcie odporúča vykonávať aeróbne cvičenie v podobe behu či plávania.

Výnimku netvorí ani meditácia, ktorá si vyžaduje sústredenie. Na jej prínos poukazujú aj rôzne dôkazy, ktoré tvrdia, že tento druh sústredenia zlepšuje prietok krvi v mozgu. V tomto prípade ide o ďalší vedľajší účinok týkajúci sa zlepšenia pamäte.

Ako hodnotíte tento príspevok?

Priemerné hodnotenie 0 / 5. 0