Pomôžu vám k vysnívanej práci aj k obľúbenosti v kolektíve: Týchto 5 interpersonálnych zručností nepodceňujte

Zručnosti nazývané aj „soft skills“, vám umožnia budovať a udržiavať vzťahy, riešiť konflikty a lepšie spolupracovať. Nech už túžite po akejkoľvek práci, mali by ste vedieť, že uchádzači so silnými interpersonálnymi zručnosťami sú veľmi žiadaní vo všetkých odvetviach. 
Vydané 30. septembra 2023 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , ,

Hoci sú veľmi potrebné a často rozhodujú o úspechu a kariérnom raste zamestnanca, sú často podceňované a prehliadané. Zručnosti nazývané aj „soft skills“, vám umožnia budovať a udržiavať vzťahy, riešiť konflikty a lepšie spolupracovať. Nech už túžite po akejkoľvek práci, mali by ste vedieť, že uchádzači so silnými interpersonálnymi zručnosťami sú veľmi žiadaní vo všetkých odvetviach. 

Interpersonálne zručnosti súvisia so spôsobom, akým komunikujete a interagujete s ostatnými kolegami a môžu vám pomôcť tak na pracovisku, ako aj mimo neho, pripomína portál powerofpositivity.com. Tieto zručnosti zahŕňajú vašu osobnosť, spôsob práce, prístup k riešeniu problémov, flexibilitu, motiváciu, ale aj vaše zvyky a mravy. 

Práve interpersonálne zručnosti sú často dôvodom, či sa zamestnávateľ rozhodne zamestnanca povýšiť alebo nie, a rovnako tak môžu rozhodnúť o tom, či sa nadriadený rozhodne prideliť pracovníkovi odmenu a podobne.   

Zlepšenie interpersonálnych zručností môže viesť k osobnému rastu a sebauvedomeniu. Zdroj: unsplash.com

5 interpersonálnych zručností vám pomôže k úspechu   

1. Aktívne počúvanie

Znamená to venovať veľkú a sústredenú pozornosť tomu, čo niekto hovorí, a dokázať, že rozumiete jeho odkazu. Zahŕňa to kladenie otázok, zhrnutie toho, čo dotyčný povedal a tiež vhodné reakcie a odpovede.  

Aktívne počúvanie je všeobecne neoddeliteľnou súčasťou šťastného života, pretože zlepšuje medziľudské vzťahy prostredníctvom porozumenia, empatie a komunikácie. Vyžaduje si to od poslucháča, aby venoval rečníkovi pozornosť, chápal, čo vyjadruje, a primerane reagoval.  

Na rozdiel od kritického počúvania, aktívne počúvanie nie je o hodnotení informácií alebo ponúkaní názoru. Ide najmä o to, aby sa rečník cítil vypočutý a pochopený.  

Aktívne počúvanie pomáha budovať dôveru a povzbudzuje vás, aby ste pochopili situácie a pocity iných ľudí, podporili ich a prípadne pomohli problémy vyriešiť.  

Aktívnym počúvaním môže poslucháč primerane reagovať na rečníka, čo môže pomôcť predchádzať nedorozumeniam a konfliktom. Dôležité je tiež upokojiť situáciu a hľadať riešenia konfliktov.  

Aktívne počúvanie zahŕňa aj neverbálnu komunikáciu, ako je udržiavanie očného kontaktu a prikyvovanie. Ukazuje rečníkovi, že poslucháč je zaujatý a zaujíma sa o ich komunikáciu. 

2. Emocionálna inteligencia

Emocionálna inteligencia (EI) je, keď rozpoznávate, chápete a riadite svoje emócie a emócie iných ľudí. Je neoddeliteľnou súčasťou šťastia a prispieva k lepším medziľudským vzťahom nasledujúcimi spôsobmi: 

Empatia 

EI vám pomáha byť empatickejší voči ostatným, čo znamená, že môžete pochopiť a zdieľať pocity druhých. Ak prejavíte empatiu, môžete lepšie porozumieť emóciám a reagovať podporným a starostlivým spôsobom.   

Sebauvedomenie 

EI podporuje sebauvedomenie, čo znamená, že dokážete rozpoznať a pochopiť svoje emócie. Uvedomením si seba samého môžete lepšie pochopiť, ako vaše emócie ovplyvňujú vaše správanie a vzťahy.   

Samoregulácia 

EI pomáha pri seba regulácii, čo znamená, že môžete ovládať svoje impulzy a usmerňovať svoje správanie zdravo a konštruktívne. Regulovaním svojich emócií sa môžete vyhnúť impulzívnej reakcii a poškodzovaniu vašich vzťahov.   

Šťastie 

EI je neoddeliteľnou súčasťou radosti, pretože si uvedomujete neustále sa vyskytujúce zmeny vo vás a iných. Budovanie vašej EI môže pomôcť zvýšiť citlivosť, ktorú hľadáte vo vzťahu. Emocionálna inteligencia je súbor nástrojov, ktorý pomáha vytvárať viac emócií, ktoré chcete, a zvládať tie, ktoré nechcete.  

3. Asertivita

Asertivita je neoddeliteľnou súčasťou šťastia, pretože podporuje sebavedomie, rešpektujúcu komunikáciu a zdravé hranice. Byť asertívny vám môže pomôcť:   

 • získať sebadôveru a sebaúctu 
 • pochopiť a rozpoznať svoje pocity 
 • získať rešpekt od ostatných 
 • zlepšiť komunikáciu 
 • vytvárať obojstranne výhodné situácie 
 • zlepšiť svoje rozhodovacie schopnosti 
 • vytvárať úprimné vzťahy 
 • znížiť stres 
 • zlepšiť produktivitu 

Keď ste asertívny, dokážete sa efektívne vyjadrovať a zároveň rešpektovať presvedčenie a práva iných. Budete sa chcieť postaviť za svoje záujmy a vyjadriť svoje myšlienky a pocity. Asertivita tiež dokazuje pochopenie práv iných ľudí a pomáha vám vytvárať zdravšie vzťahy.  

Stanovenie zdravých hraníc bráni ostatným, aby vás využívali, a pomáha vám vyhnúť sa prílišnej zodpovednosti. Asertivita vám môže pomôcť robiť lepšie rozhodnutia a robiť rýchlejšie a produktívnejšie akcie. Podporuje tiež fyzickú a emocionálnu pohodu a pomáha riadiť váš osobný a pracovný život.  

Zamyslite sa nad svojím komunikačným štýlom: Urobte si inventúru, ako vyjadrujete svoje myšlienky a pocity. Zvážte, či používate pasívny alebo agresívny štýl komunikácie alebo či ste priamočiari. Verte si a cvičte si hovoriť „nie“ bez toho, aby ste sa cítili vinní alebo sa nadmerne ospravedlňovali.  

Asertivita tiež dokazuje pochopenie práv iných ľudí a pomáha vám vytvárať zdravšie vzťahy.  Zdroj: unsplash.com

4. Neverbálna komunikácia 

Neverbálna komunikácia, ktorá zahŕňa reč tela, mimiku a očný kontakt, hrá kľúčovú úlohu v medziľudských vzťahoch aj vo vzťahoch na pracovisku. Tieto prostriedky dokážu bez jediného slova sprostredkovať nespočetné množstvo emócií, zasiať porozumenie a signalizovať empatiu a pozornosť.  

Očný kontakt je nevyhnutný, pretože pre väčšinu ľudí je dominantný zrak. Komunikuje záujem, náklonnosť, hnev, mrzutosť, nepriateľstvo, príťažlivosť a ďalšie. Pohľad niekomu do očí ukazuje ľuďom, že majú vašu pozornosť, pomáha vám čítať výrazy tváre a zvyšuje sebavedomie.  

Neverbálna komunikácia môže tiež pomôcť vybudovať osobné spojenie, čo je podstatný aspekt šťastia v medziľudských vzťahoch, pretože pomáha ľuďom lepšie si navzájom porozumieť a budovať pevnejšie vzťahy.  

Ako zlepšiť svoje neverbálne komunikačné schopnosti 

Zlepšenie schopností neverbálnej komunikácie vám môže pomôcť jasnejšie a efektívnejšie komunikovať vašu správu. Môže vám to pomôcť osobne aj profesionálne. Vyskúšajte niekoľko tipov, ako zlepšiť svoje neverbálne komunikačné schopnosti: 

 • Zamerajte sa na reč tela 
 • Vyhnite sa prekríženiu rúk, namiesto toho sa rozhodnite pre polohu otvoreného tela 
 • Hľadajte zmeny v správaní, ktoré signalizujú, že druhá osoba nesúhlasí 
 • Zvážte svoj tón hlasu 
 • Napodobňujte neverbálnu komunikáciu, ktorú považujete za efektívnu 
 • Buďte pri neverbálnej komunikácii úmyselní 
 • Vyhnite sa vrteniu 
 • Precvičte si čítanie a komunikáciu účinných neverbálnych správ 
 • Pri rozprávaní buďte sebavedomí, výreční a profesionálni 
 • Buďte empatickým poslucháčom a presvedčivým rečníkom 

5. Riešenie konfliktov 

Riešenie konfliktov je nevyhnutné pre šťastie aj pre úspech v práci, pretože zlepšuje medziľudské vzťahy. Zažívanie konfliktu môže vyvolať silné emócie, zranené pocity, sklamanie a nepohodlie. 

Ak však osoba zareaguje úctivo a pozitívne, môže posilniť puto medzi dvoma ľuďmi. Vedie to k mierovému riešeniu, takže sa môžete pohnúť vpred bez toho, aby ste si navzájom ubližovali.  

Aktívne počúvanie, komunikácia a spolupráca sú nevyhnutné zručnosti pri riešení konfliktov. Spolupráca je nevyhnutná, pretože spoločným úsilím nájsť riešenie sa problém vyrieši rýchlejšie a zlepší sa vzťah. Keď prekonáte konflikt zdravo, zvýši to vaše pochopenie pre druhého človeka. Buduje tiež empatiu a posilňuje vaše puto s ľuďmi okolo vás. 

Zlepšenie interpersonálnych zručností môže viesť k osobnému rastu a sebauvedomeniu. Keď efektívne komunikujete s ostatnými, naučíte sa lepšie porozumieť aj sebe. Môžete identifikovať svoje silné a slabé stránky, stanoviť si ciele a pracovať na sebe.  

Ľudia so silnými interpersonálnymi zručnosťami efektívne komunikujú s ostatnými, či už s rodinou, priateľmi alebo kolegami, čím podporujú celkovú spokojnosť a zlepšujú si pracovný aj súkromný život.  

  

Pokračujte na ďalší príspevok »