Archív EXTRA feed Iné Kultúra Lifestyle Ľudia Na zamyslenie Newsletter Svet Zdravie

Po sexe prichádza šialenstvo a potom smrť!

  • 14 novembra, 2021
  • 7 min read
Po sexe prichádza šialenstvo a potom smrť!

Ako vznikla psychiatria a hlavná úloha sexu a alkoholu v jej rozmachu

 

1.1 Azyl a morálna terapia

1.2 Obchod so šialenstvom

1.3 Syfilis a alkohol

INZERCIA

1.4 Hystéria

1.5 1.svetová vojna

1.6 Liečba schyzofrénie

1.7 Lobotómia

1.8 Sex – základná príčina chorôb

Ilustračná fotografia (Pacienti boli často vyzliekaní, priviazaní k posteliam a bití – často za menšie priestupky, ako je hrubosť alebo odmietanie jedla. Niektorí pacienti na takúto liečbu zomreli.) Zdroj: rferl.org

1.1 Azyl a morálna terapia

História „psychiatrie“ sa začala väzenským azylom – inštitúciou na obmedzovanie zúrivých jedincov, ktorí boli nebezpeční alebo obťažovali spoločnosť. Zistenie, že samotná inštitúcia môže mať terapeutickú funkciu, viedlo k zrodu psychiatrie ako lekárskeho odboru.

Takýto vývoj bol v súlade so štýlom myslenia doby osvietenstva, s jej náboženským skepticizmom a snahou o pochopenie. Najmä Pinel predvídal niekoľko trendov – zrušil používanie reťazí a klasifikoval skupinu „liečiteľných šialencov“ (najmä s melanchóliou alebo mániou bez bludov), pre ktorých sa zdal byť humanitárny prístup v „inštitúcii morálky“ terapeutický.

Termín „psychiatria“ prvýkrát použil v roku 1808 Reil, profesor medicíny v Nemecku, na opísanie rozvíjajúcej sa disciplíny.

Ilustračná fotografia (psychiatrická liečebňa)

1.2 Obchod so šialenstvom

Počas osemnásteho storočia v celej Európe vzrástol obchod so šialenstvom.

Napríklad v Británii boli šialenci zatvorení v súkromných blázincoch, do ktorých mali lekári obmedzený prístup. V roku 1788 utrpel kráľ Juraj III. záchvat duševnej choroby, pre ktorú si nakoniec získal pozornosť a starostlivosť Francisa Willisa, „šialeného lekára“, ktorý sa preslávil svojim prenikavým pohľadom.

Terapeutické azylové domy mali charizmatických riaditeľov a zamestnancov, ktorým sa dalo veriť, že majú záujem pacientom pomôcť. Reil opísal vlastnosti dobrého psychiatra nasledovne: bystrosť, pozorovací talent, inteligencia, dobrá vôľa, vytrvalosť, trpezlivosť, skúsenosti, dobrá postava a vzhľad, ktorý vzbudzuje rešpekt.

Väčšina fyzických liečení a terapií, ktoré mali k dispozícii obsahovala preháňadlá, klystíry, prekrvenie a emetiká (liečivá vyvolávajúce zvracanie).

 

1.3 Syfilis a alkohol

Azylové domy boli predurčené na hromadenie čoraz väčšieho počtu nevyliečiteľných pacientov, čo personál značne ohromovalo a demoralizovalo. Situáciu zhoršoval nárast počtu duševne chorých ľudí, najmä kvôli neurosyfilisu a alkoholizmu, a rastúca neochota rodín tolerovať svojich duševne chorých príbuzných.

Neskoré štádium choroby, sa v tom čase nazývalo „všeobecná paralýza duševne chorých“. Pacienti boli sužovaní demenciou, grandióznymi bludmi a vyvinula sa u nich kolísavá chôdza. Ku koncu storočia mal až jeden z piatich ľudí vstupujúcich do azylových domov všeobecnú paralýzu nepríčetných.

Viktoriánska žena s ranami na tvári spôsobenými syfilisom, 90. roky 19. storočia. Zdroj: 9gag.com

Dôkaz o príčinnej súvislosti medzi týmto stavom a syfilisom prišiel v roku 1897 – Harrington zaznamenal, že „psychiatria objavila špecifickú biologickú príčinu bežnej duševnej choroby“. Objav urobili neurológ Richard von Krafft-Ebing (dnes najznámejší pre „Psychopathia Sexualis“, jeho štúdiu sexuálnej „perverznosti“) a jeho asistent Josef Adolf Hirschl.

 

Vymysleli experiment, ktorý využil už známy fakt: syfilisom sa mohlo nakaziť iba raz. Dvojica odoberala hnis z vredov syfilitikov a vstrekovala ho pacientom trpiacim celkovou paralýzou nepríčetných. Potom sledovali, či sa testované osoby nenakazili. O každom pacientovi, ktorý áno, možno s istotou povedať, že túto chorobu predtým nemal. Ako sa však ukázalo, žiadny zo subjektov sa nenakazil, čo viedlo vedcov k záveru, že tento stav vznikol z predchádzajúcej infekcie syfilisom.

Práca na syfilise sa však ukázala ako slepá ulička. Neurológovia tej doby, ktorí nevedeli nič o chémii mozgu, sa sústredili na to, čo bolo možné pozorovať pri pitve, ale existovalo veľa duševných chorôb, ktoré nezanechali žiadne stopy v pevnom tkanive mozgu. Harrington uvádza tento výsledok v karteziánskych podmienkach dualizmu mysle a tela: „Anatómovia mozgu tak nešťastne zlyhali, pretože sa sústredili na mozog na úkor mysle.

Ženy s hystériou pod vplyvom hypnózy. Zdroj: en.wikipedia.org

1.4 Hystéria

Medzitým dvaja neurológovia, Pierre Janet a Sigmund Freud, skúmali stav, ktorý postihol myseľ aj telo a nezanechal žiadnu zistiteľnú stopu v mozgovom tkanive: hystériu.

Symptómy zahŕňali divoké výkyvy emócií, chvenie, katatóniu a kŕče.

Obaja študovali u Jeana-Martina Charcota, ktorý veril, že hystéria môže vzniknúť z traumatických udalostí, ako aj z fyziologických príčin. Janet tvrdil, že pacienti „oddelili“ spomienky na traumatické udalosti a prejavili sa u nich množstvom fyzických symptómov. Obhajoval hypnózu ako prostriedok na získanie prístupu k týmto spomienkam a odhalenie príčin pacientovej choroby.

Freud veril, že traumatické spomienky boli potlačené a odoslané do bezvedomia. Vyvinul metódu rozhovoru, aby ich priviedol k vedomiu, interpretoval sny a tvrdil, že takmer všetky neurózy vznikli z potlačených „sexuálnych dojmov“.

 

1.5 1.svetová vojna

Čoskoro sa však odhalili aj limity tohto prístupu. Počas prvej svetovej vojny muži, ktorí sa vrátili zo zákopov zjavne nezranení, vykazovali fyzické symptómy spojené s hystériou.

Anglický lekár Charles Myers zaviedol termín „škrupinový šok“ a navrhol fyziologickú príčinu: poškodenie nervového systému rázovými vlnami delostreleckých výbuchov. Ani toto vysvetlenie však nebolo úplne uspokojivé. Medzi trpiacimi boli totiž aj vojaci, ktorí neboli v zákopoch, ani neboli vystavení bombardovaniu.

Harrington chváli lekárov, ktorí razili zlatú strednú cestu. Adolf Meyer, lekár švajčiarskeho pôvodu, ktorý sa v roku 1910 stal prvým riaditeľom psychiatrickej kliniky v nemocnici Johns Hopkins Hospital, obhajoval prístup, ktorý nazýval rôzne, „psychobiológia“ a psychiatria „zdravého rozumu“.

 

1.6 Liečba schizofrénie

Ako storočie postupovalo, rozkol medzi biologickým a psychoanalytickým táborom sa rozširoval. S pokrokom v bakteriológii si biologický tábor osvojil myšlienku, že mikróby v čreve, ústach alebo dutinách môžu uvoľňovať toxíny, ktoré zhoršujú mozgové funkcie.

Harrington píše o liečbe schizofrénie, ktorá zahŕňala odstránenie zubov, slepého čreva, vaječníkov, semenníkov, hrubého čreva a ďalších.

Ilustračná fotografia (lobotómia) Zdroj: nzherald.co.nz

1.7 Lobotómia

Najznámejším chirurgickým zákrokom v polovici storočia bola lobotómia. Táto liečba, ktorú v tridsiatych rokoch propagoval Egas Moniz, za prácu ktorej neskôr získal Nobelovu cenu, dosiahla v Amerike groteskný vrchol, keď Walter Freeman spopularizoval transorbitálnu lobotómiu, ktorá zahŕňala prerušenie spojení v blízkosti prefrontálneho kortexu pomocou nástroja vloženeného cez očné jamky.

 

1.8 Sex – základná príčina chorôb

O niečo neskôr americkí neo-freudiáni nahradili úzkosť za sex, ako základnú príčinu psychologických chorôb. Freudovské trópy nahradili zameraním na rodinnú dynamiku, najmä potrebu emocionálneho bezpečia v ranom detstve. Matky znášali bremeno tohto nového diagnostického skúmania: príliš ochranárske matky brzdili dospievanie svojich detí a nadmerne zhovievavé matky produkovali deti, z ktorých sa stali mladiství delikventi.

About Author

Natália Jančušková

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings