Archív EXTRA feed Iné Kultúra Lifestyle Ľudia Na zamyslenie Newsletter Svet Zdravie

Nemecký vplyv predčil aj Čínu! Za čo Japonci ďakujú Hitlerovi?

  • 23 novembra, 2021
  • 5 min read
Nemecký vplyv predčil aj Čínu! Za čo Japonci ďakujú Hitlerovi?

Najzaujímavejšie črty japonskej medicíny sú rozsah, v akom bola vyvinutá, a rýchlosť, s akou sa po pomalom začiatku stala vedeckou a atraktívnou pre celý svet.

 

V raných dobách sa choroba považovala za zoslanú bohmi alebo za spôsobenú vplyvom zlých duchov. Liečba a prevencia boli založené prevažne na náboženských praktikách, ako sú modlitby, zaklínadlá a exorcizmus. Neskôr sa začali vo veľkom používať aj drogy a púšťanie žilou.

Úplne prvým vonkajším medicínskym vplyvom bola čínska tradičná medicína zavedená cez Kóreu v 5. storočí.  Terapeutický prístup bol vedený cez lieky, akupunktúru a moxovanie. Ženšen a práškový roh boli hlavnými terapeutickými prostriedkami. Aj dnes môžete vidieť rady ženšenových produktov v každej lekárni.

Počnúc rokom 608, keď boli mladí japonskí lekári vyslaní do Číny na dlhé obdobie štúdia, bol vlajkovou loďou  japonskej medicíny čínsky vplyv.

Tamba Yasuyori. Zdroj: commons.wikimedia.org

V roku 982 Tamba Yasuyori dokončil 30-zväzkové Ishinhō, najstaršie dodnes existujúce japonské lekárske dielo. Táto práca pojednáva o chorobách a ich liečbe, klasifikovaných najmä podľa postihnutých orgánov alebo častí tela. Je založená na starších čínskych lekárskych prácach, pričom koncept jin a jang je základom teórie príčinnej súvislosti chorôb.

V roku 1570 vydal Menase Dōsan 15-zväzkové lekárske dielo, v najvýznamnejšom z nich, Keitekishū, sú choroby klasifikované a opísané v 51 skupinách. Dielo je nezvyčajné tým, že obsahuje časť o chorobách staroby. Ďalší významný lekár a učiteľ tej doby, Nagata Tokuhun, zastával názor, že hlavným cieľom lekárskeho umenia bolo podporovať prirodzenú silu človeka a, že bolo zbytočné zotrvávať pri stereotypných metódach liečby, pokiaľ lekár nespolupracoval s pacientom.

V 16. storočí  domorodé lekárske školy zdôrazňovali kňazskú úlohu lekárov a lekárske praktiky boli prísne stráženým tajomstvom. Táto úcta k lekárom pokračuje dodnes.

 

Inzercia

Ako sa lekárska prax vyvíjala

Lekárska fakulta v 16. storočí mala zoznam 17 prísnych pravidiel. Nasleduje päť z nich:

  • Vyučovanie medicíny by sa malo obmedziť na vybrané osoby.
  • Nemali by ste bez dovolenia hovoriť ostatným o tom, čo ste sa naučili o liečbe.
  • Nemali by ste ľuďom robiť potraty.
  • Nemali by ste hovoriť zle o iných lekároch.
  • Nemali by ste nadväzovať kontakty s lekármi, ktorí nepatria do tejto školy.

Ak poznáte lekárske fakulty v Japonsku, môžete si všimnúť súčasné podobnosti.

Trepanačné nástroje, približne rok 1790. Zdroj: pinktentacle.com

Európsku medicínu zaviedli do Japonska v 16. storočí jezuitskí misionári a opäť v 17. storočí holandskí lekári.

Svojmu ústrediu písali podrobné správy o svojich pozorovaniach lekárskych praktík v Japonsku. Nasledujúce správy sú zo  z roku 1585:

  • V našich končinách sú častým javom tuberkulóza, dna a bubonický mor – všetky tieto choroby v Japonsku nie sú.
  • V našich končinách lekári predpisujú prostredníctvom lekární – japonskí lekári posielajú pacientom lieky priamo zo svojich domovov.
  • V našich končinách sa perly používajú na ozdobu – v Japonsku neslúžia na nič iné ako na mletie na výrobu liekov.

V 18. storočí vznikli preklady európskych kníh o anatómii a vnútornom lekárstve a v roku 1836 sa objavilo vplyvné japonské dielo o fyziológii. V roku 1857 skupina japonských lekárov vyškolených v Holandsku založila lekársku školu v Edo (neskôr Tokio), ktorá sa považuje za začiatok lekárskej fakulty Cisárskej univerzity v Tokiu.

 

 

V roku 1857 sa Japonsko vyhlásilo za otvorené svetu.

Z Japonska boli vyslané misie do USA, Británie, Francúzska a Nemecka, aby posúdili vládne štruktúry, vojenské organizácie, súdy a všetky druhy produktov. Cieľom bolo nájsť to najlepšie, priniesť ho späť do Japonska a zlepšiť ho.

Pre lekárske vzdelávanie a poskytovanie zdravotnej starostlivosti však nebolo potrebné vysielať misie po celom svete – nemecký systém bol jasnou voľbou.

Japonský veľvyslanec Hiroshi Oshima sa stretáva s Hitlerom na otvorení výstavy japonského umenia v Berlíne v roku 1939. Zdroj: worldwartwodaily.filminspector.com

20. storočie

Všetky aspekty nemeckej medicíny prúdili do Japonska vo veľkom. Hovorilo sa: „Nikdy v histórii nenastal prípad, že by krajina, ktorá by nebola pod koloniálnou nadvládou, tak prijala vonkajší systém.

Tento vplyv vyvrcholil zjednotením Japonska s Nemeckom v druhej svetovej vojne. Ku koncu vojny dopravila nemecká ponorka do Japonska kultúru organizmov produkujúcich penicilín. Spolupráca bola prospešná, no vojna bola nakoniec katastrofou a zabrzdila rozvoj zdravotníctva na 20 rokov.

Potom však zotavenie a rozvoj pokračovali rýchlejšie, než by ktokoľvek predpovedal. Od roku 1961 existoval systém povinného zdravotného poistenia, ktorý zaisťoval rovnakú zdravotnú starostlivosť pre všetkých. Lekárske fakulty sa rozšírili, aby poskytovali viac lekárov, rozkvitol objavný výskum nových liekov a každý rok sa zlepšovali merania zdravia. Dojčenská úmrtnosť klesla na najnižšiu na svete a dĺžka života mužov aj žien patrí medzi najvyššie.

About Author

Natália Jančušková

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings