História japonskej medicíny

Čítanie na 5 min.

Nemecký vplyv predčil aj Čínu! Za čo Japonci ďakujú Hitlerovi?


Ako hodnotíte tento príspevok?

Priemerné hodnotenie 5 / 5. 1

Najzaujímavejšie črty japonskej medicíny sú rozsah, v akom bola vyvinutá, a rýchlosť, s akou sa po pomalom začiatku stala vedeckou a atraktívnou pre celý svet.

 

V raných dobách sa choroba považovala za zoslanú bohmi alebo za spôsobenú vplyvom zlých duchov. Liečba a prevencia boli založené prevažne na náboženských praktikách, ako sú modlitby, zaklínadlá a exorcizmus. Neskôr sa začali vo veľkom používať aj drogy a púšťanie žilou.

Úplne prvým vonkajším medicínskym vplyvom bola čínska tradičná medicína zavedená cez Kóreu v 5. storočí.  Terapeutický prístup bol vedený cez lieky, akupunktúru a moxovanie. Ženšen a práškový roh boli hlavnými terapeutickými prostriedkami. Aj dnes môžete vidieť rady ženšenových produktov v každej lekárni.

Počnúc rokom 608, keď boli mladí japonskí lekári vyslaní do Číny na dlhé obdobie štúdia, bol vlajkovou loďou  japonskej medicíny čínsky vplyv.

Tamba Yasuyori. Zdroj: commons.wikimedia.org

V roku 982 Tamba Yasuyori dokončil 30-zväzkové Ishinhō, najstaršie dodnes existujúce japonské lekárske dielo. Táto práca pojednáva o chorobách a ich liečbe, klasifikovaných najmä podľa postihnutých orgánov alebo častí tela. Je založená na starších čínskych lekárskych prácach, pričom koncept jin a jang je základom teórie príčinnej súvislosti chorôb.

V roku 1570 vydal Menase Dōsan 15-zväzkové lekárske dielo, v najvýznamnejšom z nich, Keitekishū, sú choroby klasifikované a opísané v 51 skupinách. Dielo je nezvyčajné tým, že obsahuje časť o chorobách staroby. Ďalší významný lekár a učiteľ tej doby, Nagata Tokuhun, zastával názor, že hlavným cieľom lekárskeho umenia bolo podporovať prirodzenú silu človeka a, že bolo zbytočné zotrvávať pri stereotypných metódach liečby, pokiaľ lekár nespolupracoval s pacientom.

V 16. storočí  domorodé lekárske školy zdôrazňovali kňazskú úlohu lekárov a lekárske praktiky boli prísne stráženým tajomstvom. Táto úcta k lekárom pokračuje dodnes.

 

Ako sa lekárska prax vyvíjala

Lekárska fakulta v 16. storočí mala zoznam 17 prísnych pravidiel. Nasleduje päť z nich:

  • Vyučovanie medicíny by sa malo obmedziť na vybrané osoby.
  • Nemali by ste bez dovolenia hovoriť ostatným o tom, čo ste sa naučili o liečbe.
  • Nemali by ste ľuďom robiť potraty.
  • Nemali by ste hovoriť zle o iných lekároch.
  • Nemali by ste nadväzovať kontakty s lekármi, ktorí nepatria do tejto školy.

Ak poznáte lekárske fakulty v Japonsku, môžete si všimnúť súčasné podobnosti.

Trepanačné nástroje, približne rok 1790. Zdroj: pinktentacle.com

Európsku medicínu zaviedli do Japonska v 16. storočí jezuitskí misionári a opäť v 17. storočí holandskí lekári.

Svojmu ústrediu písali podrobné správy o svojich pozorovaniach lekárskych praktík v Japonsku. Nasledujúce správy sú zo  z roku 1585:

  • V našich končinách sú častým javom tuberkulóza, dna a bubonický mor – všetky tieto choroby v Japonsku nie sú.
  • V našich končinách lekári predpisujú prostredníctvom lekární – japonskí lekári posielajú pacientom lieky priamo zo svojich domovov.
  • V našich končinách sa perly používajú na ozdobu – v Japonsku neslúžia na nič iné ako na mletie na výrobu liekov.

V 18. storočí vznikli preklady európskych kníh o anatómii a vnútornom lekárstve a v roku 1836 sa objavilo vplyvné japonské dielo o fyziológii. V roku 1857 skupina japonských lekárov vyškolených v Holandsku založila lekársku školu v Edo (neskôr Tokio), ktorá sa považuje za začiatok lekárskej fakulty Cisárskej univerzity v Tokiu.

 

 

V roku 1857 sa Japonsko vyhlásilo za otvorené svetu.

Z Japonska boli vyslané misie do USA, Británie, Francúzska a Nemecka, aby posúdili vládne štruktúry, vojenské organizácie, súdy a všetky druhy produktov. Cieľom bolo nájsť to najlepšie, priniesť ho späť do Japonska a zlepšiť ho.

Pre lekárske vzdelávanie a poskytovanie zdravotnej starostlivosti však nebolo potrebné vysielať misie po celom svete – nemecký systém bol jasnou voľbou.

Japonský veľvyslanec Hiroshi Oshima sa stretáva s Hitlerom na otvorení výstavy japonského umenia v Berlíne v roku 1939. Zdroj: worldwartwodaily.filminspector.com

20. storočie

Všetky aspekty nemeckej medicíny prúdili do Japonska vo veľkom. Hovorilo sa: „Nikdy v histórii nenastal prípad, že by krajina, ktorá by nebola pod koloniálnou nadvládou, tak prijala vonkajší systém.

Tento vplyv vyvrcholil zjednotením Japonska s Nemeckom v druhej svetovej vojne. Ku koncu vojny dopravila nemecká ponorka do Japonska kultúru organizmov produkujúcich penicilín. Spolupráca bola prospešná, no vojna bola nakoniec katastrofou a zabrzdila rozvoj zdravotníctva na 20 rokov.

Potom však zotavenie a rozvoj pokračovali rýchlejšie, než by ktokoľvek predpovedal. Od roku 1961 existoval systém povinného zdravotného poistenia, ktorý zaisťoval rovnakú zdravotnú starostlivosť pre všetkých. Lekárske fakulty sa rozšírili, aby poskytovali viac lekárov, rozkvitol objavný výskum nových liekov a každý rok sa zlepšovali merania zdravia. Dojčenská úmrtnosť klesla na najnižšiu na svete a dĺžka života mužov aj žien patrí medzi najvyššie.

Ako hodnotíte tento príspevok?

Priemerné hodnotenie 5 / 5. 1