Mýty a fakty o schizofrénii

Schizofrénia je vážna duševná porucha, pri ktorej ľudia interpretujú realitu nenormálne. Môže viesť k určitej kombinácii halucinácií, bludov a extrémne neusporiadaného myslenia a správania, ktoré zhoršujú každodenné fungovanie a môžu byť invalidizujúce.

Ľudia so schizofréniou potrebujú celoživotnú liečbu. Včasná liečba môže pomôcť dostať príznaky pod kontrolu skôr, ako sa vyvinú závažné komplikácie a môže pomôcť zlepšiť dlhodobý výhľad.

 

1.1 Mýty o shcizofrénii

1.2 Symptómy

1.3 Symptómy u dospievajúcich

1.4 Kedy navštíviť lekára

1.5 Samovražedné myšlienky a správanie

 

1.1 Mýty o schizofrénii

Existuje niekoľko mýtov alebo mylných predstáv o schizofrénii, ktoré pochádzajú z médií. Napríklad:

#1 „Schizofrénia znamená, že má niekto rozdvojenú osobnosť“
Toto nie je ten prípad. Chybný úsudok môže pochádzať zo skutočnosti, že názov „schizofrénia“ pochádza z dvoch gréckych slov, ktoré znamenajú „rozdelenie“ a „myseľ“.

Niektoré z najčastejších príznakov schizofrénie sú halucinácie a bludy, ktoré zahŕňajú počúvanie hlasov v hlave a konanie na základe falošných presvedčení. Toto nie je to isté ako viacnásobná porucha osobnosti, alebo presnejšie, disociatívna porucha identity.

Inzercia

Človek so schizofréniou nemá dve rôzne povahy. Namiesto toho majú falošné predstavy alebo stratili kontakt s realitou. Viacnásobná porucha osobnosti spolu nesúvisí.

 

#2 „Schizofrénia spôsobuje, že sú ľudia násilní“
Výskum ukazuje, že len malý počet ľudí s touto chorobou sa môže stať násilnými. Rovnako ako sa môže stať násilnou malá menšina širokej verejnosti.

Aj keď sa ľudia so schizofréniou môžu občas správať nepredvídateľne, väčšina z nich nie je násilná, najmä ak sa liečia. Ľudia so schizofréniou sa častejšie stávajú obeťami násilia. Je tiež pravdepodobnejšie ako u zdraváýh jedincov, že si ublížia – miera samovrážd u ľudí so schizofréniou je vysoká. Samotná porucha človeka nerobí fyzicky agresívnym.

 

#3 „Príčinou je zlé rodičovstvo. Často sú obviňované najmä matky.“

Ale schizofrénia je duševná choroba! Má mnoho príčin, vrátane génov, traumy a zneužívania drog. Chyby, ktorých sa ako rodič dopustíte, nespôsobia vášmu dieťaťu schizofréniu.

 

#4 Ak má rodič schizofréniu, dostanete ju tiež.“

Gény zohrávajú úlohu, ale to, že jeden z vašich rodičov má túto duševnú chorobu, neznamená, že ste predurčení ju dostať. Môžete mať o niečo vyššie riziko, ale vedci si nemyslia, že gény sú jedinou príčinou. Určité vírusy, nedostatok výživy pred narodením a ďalšie faktory zohrávajú úlohu pri zapínaní génov.

Ak má jeden z rodičov schizofréniu, vaše riziko, že dostanete túto chorobu, je asi 10%. Ak máte viac ako jedného člena rodiny s týmto ochorením, riziko sa zvyšuje.

 

Ilustračná fotografia (schizofrénia). Zdroj: blogs.jpmsonline.com

1.2 Symptómy

Schizofrénia zahŕňa celý rad problémov s myslením, správaním a emóciami. Príznaky a symptómy sa môžu líšiť, ale zvyčajne zahŕňajú bludy, halucinácie alebo dezorganizovanú reč a odrážajú zhoršenú schopnosť fungovať v bežnom živote.

 

Symptómy môžu zahŕňať:

 • Bludy – sú to falošné presvedčenia, ktoré nie sú založené na realite. Napríklad si myslíte, že vám ubližujú alebo že vás obťažujú, určité gestá alebo komentáre sú namierené proti vám, máte výnimočné schopnosti alebo slávu alebo sa chystá veľká katastrofa. U väčšiny ľudí so schizofréniou sa vyskytujú bludy.

 

 • Halucinácie – tie zvyčajne zahŕňajú videnie alebo počutie vecí, ktoré neexistujú. Pre človeka so schizofréniou však majú plnú silu a dopad normálnej skúsenosti. Halucinácie môžu mať ktorýkoľvek zo zmyslov, ale počúvanie hlasov je najčastejšou halucináciou.

 

 • Dezorganizované myslenie/reč – dezorganizované myslenie sa odvodzuje z dezorganizovanej reči. Efektívna komunikácia môže byť narušená a odpovede na otázky môžu čiastočne alebo úplne nesúvisieť. Zriedkavo môže reč zahŕňať skladanie nezmyselných slov, ktorým nie je možné rozumieť.

 

 • Extrémne dezorganizované alebo abnormálne motorické správanie – to sa môže prejaviť mnohými spôsobmi, od detskej hlúposti až po nepredvídateľné vzrušenie. Správanie môže zahŕňať odpor voči pokynom, nevhodné alebo bizarné držanie tela, úplný nedostatok reakcie alebo zbytočný a nadmerný pohyb.

 

 • Negatívne symptómy – to sa týka zníženej alebo chýbajúcej schopnosti normálneho fungovania. Osoba môže napríklad zanedbávať osobnú hygienu alebo sa môže zdať, že nemá emócie (nevytvára očný kontakt, nemení výrazy tváre alebo hovorí monotónne). Okrem toho môže človek stratiť záujem o každodenné aktivity, môže sa spoločensky stiahnuť alebo mu chýba schopnosť prežívať potešenie.

 

Ilstračná fotografia (schizofrénia). Zdroj: psychiatristjaipur.com

Symptómy sa môžu v priebehu času líšiť v type a závažnosti, s obdobiami zhoršenia a ústupu symptómov. Niektoré príznaky môžu byť vždy prítomné.

U mužov sa symptómy schizofrénie zvyčajne začínajú od začiatku do polovice 20. rokov. U žien sa príznaky zvyčajne začínajú koncom 20.rokov. Je nezvyčajné, aby boli diagnostikované deti  so schizofréniou a tiež je to zriedkavé u ľudí starších ako 45 rokov.

 

1.3 Symptómy u dospievajúcich

Symptómy schizofrénie u dospievajúcich sú podobné ako u dospelých, ale tento stav môže byť ťažšie rozpoznať. Môže to byť čiastočne preto, že niektoré skoré príznaky schizofrénie u dospievajúcich sú bežné pre typický vývoj počas dospievajúcich rokov, ako napríklad:

 • Odtiahnutie sa od priateľov a rodiny
 • Pokles výkonu v škole
 • Problémy so spánkom
 • Podráždenosť alebo depresívna nálada
 • Nedostatok motivácie

Tiež rekreačné užívanie látok, ako je marihuana, metamfetamíny alebo LSD, môže niekedy spôsobiť podobné príznaky a symptómy.

 

V porovnaní s príznakmi schizofrénie u dospelých môžu byť dospievajúci:

 • Menej pravdepodobné, že budú mať bludy
 • S väčšou pravdepodobnosťou budú mať vizuálne halucinácie

 

Ilustračná fotografia (muž so schizofréniou). Zdroj: davidmmasters.com

1.4 Kedy navštíviť lekára

Ľudia so schizofréniou si často neuvedomujú, že ich ťažkosti pramenia z duševnej poruchy, ktorá si vyžaduje lekársku pomoc. Preto je často úlohou rodiny alebo priateľov, aby im pomohli.

 

Pomoc niekomu, kto môže mať schizofréniu

Ak si myslíte, že niekto, koho poznáte, môže mať príznaky schizofrénie, porozprávajte sa s ním o svojich obavách. Hoci nemôžete niekoho prinútiť, aby vyhľadal odbornú pomoc, môžete ponúknuť povzbudenie a podporu a pomôcť svojmu blízkemu nájsť kvalifikovaného lekára alebo odborníka na duševné zdravie.

Ak vaša milovaná osoba predstavuje nebezpečenstvo pre seba alebo iných alebo si nemôže zabezpečiť jedlo, oblečenie alebo prístrešie, možno budete musieť zavolať záchranárov alebo iných odborníkov a požiadať o pomoc, aby vašu milovanú osobu mohol posúdiť duševný zdravotník.

V niektorých prípadoch môže byť potrebná núdzová hospitalizácia.

 

1.5 Samovražedné myšlienky a správanie

Samovražedné myšlienky a správanie sú u ľudí so schizofréniou bežné. Ak máte blízkeho, ktorému hrozí pokus o samovraždu alebo sa oň pokúsil, zaistite, aby s ním niekto zostal. Okamžite zavolajte záchranárov alebo na miestne tiesňové číslo. Ak si myslíte, že to môžete urobiť bezpečne, vezmite osobu na pohotovosť do najbližšej nemocnice.

About Author

Natália Jančušková

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings