Rozpoznáte príznaky schizofrénie?

Mýty a fakty o schizofrénii

Schizofrénia je vážna duševná porucha, pri ktorej ľudia interpretujú realitu nenormálne. Môže viesť k určitej kombinácii halucinácií, bludov a extrémne neusporiadaného myslenia a správania, ktoré zhoršujú každodenné fungovanie a môžu byť invalidizujúce. Ľudia so schizofréniou potrebujú celoživotnú liečbu. Včasná liečba môže pomôcť dostať príznaky pod kontrolu skôr, ako sa vyvinú závažné komplikácie a môže pomôcť… Prečítať celé

Schizofrénia je vážna duševná porucha, pri ktorej ľudia interpretujú realitu nenormálne. Môže viesť k určitej kombinácii halucinácií, bludov a extrémne neusporiadaného myslenia a správania, ktoré zhoršujú každodenné fungovanie a môžu byť invalidizujúce.

Ľudia so schizofréniou potrebujú celoživotnú liečbu. Včasná liečba môže pomôcť dostať príznaky pod kontrolu skôr, ako sa vyvinú závažné komplikácie a môže pomôcť zlepšiť dlhodobý výhľad.

 

1.1 Mýty o shcizofrénii

1.2 Symptómy

1.3 Symptómy u dospievajúcich

1.4 Kedy navštíviť lekára

1.5 Samovražedné myšlienky a správanie

 

1.1 Mýty o schizofrénii

Existuje niekoľko mýtov alebo mylných predstáv o schizofrénii, ktoré pochádzajú z médií. Napríklad:

#1 „Schizofrénia znamená, že má niekto rozdvojenú osobnosť“
Toto nie je ten prípad. Chybný úsudok môže pochádzať zo skutočnosti, že názov „schizofrénia“ pochádza z dvoch gréckych slov, ktoré znamenajú „rozdelenie“ a „myseľ“.

Niektoré z najčastejších príznakov schizofrénie sú halucinácie a bludy, ktoré zahŕňajú počúvanie hlasov v hlave a konanie na základe falošných presvedčení. Toto nie je to isté ako viacnásobná porucha osobnosti, alebo presnejšie, disociatívna porucha identity.

Človek so schizofréniou nemá dve rôzne povahy. Namiesto toho majú falošné predstavy alebo stratili kontakt s realitou. Viacnásobná porucha osobnosti spolu nesúvisí.

 

#2 „Schizofrénia spôsobuje, že sú ľudia násilní“
Výskum ukazuje, že len malý počet ľudí s touto chorobou sa môže stať násilnými. Rovnako ako sa môže stať násilnou malá menšina širokej verejnosti.

Aj keď sa ľudia so schizofréniou môžu občas správať nepredvídateľne, väčšina z nich nie je násilná, najmä ak sa liečia. Ľudia so schizofréniou sa častejšie stávajú obeťami násilia. Je tiež pravdepodobnejšie ako u zdraváýh jedincov, že si ublížia – miera samovrážd u ľudí so schizofréniou je vysoká. Samotná porucha človeka nerobí fyzicky agresívnym.

 

#3 „Príčinou je zlé rodičovstvo. Často sú obviňované najmä matky.“

Ale schizofrénia je duševná choroba! Má mnoho príčin, vrátane génov, traumy a zneužívania drog. Chyby, ktorých sa ako rodič dopustíte, nespôsobia vášmu dieťaťu schizofréniu.

 

#4 Ak má rodič schizofréniu, dostanete ju tiež.“

Gény zohrávajú úlohu, ale to, že jeden z vašich rodičov má túto duševnú chorobu, neznamená, že ste predurčení ju dostať. Môžete mať o niečo vyššie riziko, ale vedci si nemyslia, že gény sú jedinou príčinou. Určité vírusy, nedostatok výživy pred narodením a ďalšie faktory zohrávajú úlohu pri zapínaní génov.

Ak má jeden z rodičov schizofréniu, vaše riziko, že dostanete túto chorobu, je asi 10%. Ak máte viac ako jedného člena rodiny s týmto ochorením, riziko sa zvyšuje.

 

Ilustračná fotografia (schizofrénia). Zdroj: blogs.jpmsonline.com

1.2 Symptómy

Schizofrénia zahŕňa celý rad problémov s myslením, správaním a emóciami. Príznaky a symptómy sa môžu líšiť, ale zvyčajne zahŕňajú bludy, halucinácie alebo dezorganizovanú reč a odrážajú zhoršenú schopnosť fungovať v bežnom živote.

 

Symptómy môžu zahŕňať:

 • Bludy – sú to falošné presvedčenia, ktoré nie sú založené na realite. Napríklad si myslíte, že vám ubližujú alebo že vás obťažujú, určité gestá alebo komentáre sú namierené proti vám, máte výnimočné schopnosti alebo slávu alebo sa chystá veľká katastrofa. U väčšiny ľudí so schizofréniou sa vyskytujú bludy.

 

 • Halucinácie – tie zvyčajne zahŕňajú videnie alebo počutie vecí, ktoré neexistujú. Pre človeka so schizofréniou však majú plnú silu a dopad normálnej skúsenosti. Halucinácie môžu mať ktorýkoľvek zo zmyslov, ale počúvanie hlasov je najčastejšou halucináciou.

 

 • Dezorganizované myslenie/reč – dezorganizované myslenie sa odvodzuje z dezorganizovanej reči. Efektívna komunikácia môže byť narušená a odpovede na otázky môžu čiastočne alebo úplne nesúvisieť. Zriedkavo môže reč zahŕňať skladanie nezmyselných slov, ktorým nie je možné rozumieť.

 

 • Extrémne dezorganizované alebo abnormálne motorické správanie – to sa môže prejaviť mnohými spôsobmi, od detskej hlúposti až po nepredvídateľné vzrušenie. Správanie môže zahŕňať odpor voči pokynom, nevhodné alebo bizarné držanie tela, úplný nedostatok reakcie alebo zbytočný a nadmerný pohyb.

 

 • Negatívne symptómy – to sa týka zníženej alebo chýbajúcej schopnosti normálneho fungovania. Osoba môže napríklad zanedbávať osobnú hygienu alebo sa môže zdať, že nemá emócie (nevytvára očný kontakt, nemení výrazy tváre alebo hovorí monotónne). Okrem toho môže človek stratiť záujem o každodenné aktivity, môže sa spoločensky stiahnuť alebo mu chýba schopnosť prežívať potešenie.

 

Ilstračná fotografia (schizofrénia). Zdroj: psychiatristjaipur.com

Symptómy sa môžu v priebehu času líšiť v type a závažnosti, s obdobiami zhoršenia a ústupu symptómov. Niektoré príznaky môžu byť vždy prítomné.

U mužov sa symptómy schizofrénie zvyčajne začínajú od začiatku do polovice 20. rokov. U žien sa príznaky zvyčajne začínajú koncom 20.rokov. Je nezvyčajné, aby boli diagnostikované deti  so schizofréniou a tiež je to zriedkavé u ľudí starších ako 45 rokov.

 

1.3 Symptómy u dospievajúcich

Symptómy schizofrénie u dospievajúcich sú podobné ako u dospelých, ale tento stav môže byť ťažšie rozpoznať. Môže to byť čiastočne preto, že niektoré skoré príznaky schizofrénie u dospievajúcich sú bežné pre typický vývoj počas dospievajúcich rokov, ako napríklad:

 • Odtiahnutie sa od priateľov a rodiny
 • Pokles výkonu v škole
 • Problémy so spánkom
 • Podráždenosť alebo depresívna nálada
 • Nedostatok motivácie

Tiež rekreačné užívanie látok, ako je marihuana, metamfetamíny alebo LSD, môže niekedy spôsobiť podobné príznaky a symptómy.

 

V porovnaní s príznakmi schizofrénie u dospelých môžu byť dospievajúci:

 • Menej pravdepodobné, že budú mať bludy
 • S väčšou pravdepodobnosťou budú mať vizuálne halucinácie

 

Ilustračná fotografia (muž so schizofréniou). Zdroj: davidmmasters.com

1.4 Kedy navštíviť lekára

Ľudia so schizofréniou si často neuvedomujú, že ich ťažkosti pramenia z duševnej poruchy, ktorá si vyžaduje lekársku pomoc. Preto je často úlohou rodiny alebo priateľov, aby im pomohli.

 

Pomoc niekomu, kto môže mať schizofréniu

Ak si myslíte, že niekto, koho poznáte, môže mať príznaky schizofrénie, porozprávajte sa s ním o svojich obavách. Hoci nemôžete niekoho prinútiť, aby vyhľadal odbornú pomoc, môžete ponúknuť povzbudenie a podporu a pomôcť svojmu blízkemu nájsť kvalifikovaného lekára alebo odborníka na duševné zdravie.

Ak vaša milovaná osoba predstavuje nebezpečenstvo pre seba alebo iných alebo si nemôže zabezpečiť jedlo, oblečenie alebo prístrešie, možno budete musieť zavolať záchranárov alebo iných odborníkov a požiadať o pomoc, aby vašu milovanú osobu mohol posúdiť duševný zdravotník.

V niektorých prípadoch môže byť potrebná núdzová hospitalizácia.

 

1.5 Samovražedné myšlienky a správanie

Samovražedné myšlienky a správanie sú u ľudí so schizofréniou bežné. Ak máte blízkeho, ktorému hrozí pokus o samovraždu alebo sa oň pokúsil, zaistite, aby s ním niekto zostal. Okamžite zavolajte záchranárov alebo na miestne tiesňové číslo. Ak si myslíte, že to môžete urobiť bezpečne, vezmite osobu na pohotovosť do najbližšej nemocnice.

Pokračujte na ďalší príspevok »