Lifestyle TOP články redakcie

Deti s ADHD sú obeťami mylných predstáv v spoločnosti. Toto je 5 z nich

  • 10 marca, 2022
  • 5 min read
Deti s ADHD sú obeťami mylných predstáv v spoločnosti. Toto je 5 z nich

Impulzívne a hyperaktívne deti sú aj v súčasnosti často nepochopené a napomínané. V škole dostávajú nálepku lajdákov, v rodine nespratníkov, a to aj napriek tomu, že o poruche pozornosti a hyperaktivite (ADHD) vieme viac než v minulosti.

Deti s ADHD majú podľa webového portálu healthline.com problém zostať pokojne sedieť, nedokážu sa potichu hrať, prehnane rozprávajú, neznášajú čakať v rade alebo prerušujú ostatné deti. Práve tieto prejavy neurovývojovej poruchy spôsobujú, že deti nosia domov poznámky a zlé známky.

Čo je ADHD?

Ak chceme pochopiť deti s ADHD, musíme si uvedomiť, že hovoríme stave duševného zdravia. Práve tento stav spôsobuje nezvyčajnú hyperaktivitu, impulzívnosť, nesústredenosť alebo neposednosť. Ide o jednu z častých porúch u detí. Len v USA lekári diagnostikovali ADHD takmer deviatim percentám detí vo veku tri až sedem rokov.

Hoci zábudlivé, nepozorné a neposedné je takmer každé druhé dieťa, u osôb s ADHD sú výkyvy energie častejšie a intenzívnejšie. Pre dieťa s ADHD je teda omnoho náročnejšie ticho sedieť na vyučovaní, hlásiť sa, počúvať svojich spolužiakov alebo sústrediť sa na úlohy. Napriek tomu sa ADHD neradí k poruchám učenia.

INZERCIA

Hoci sa ADHD u detí vyskytuje často, lekári a výskumníci nepoznajú presné príčiny. Predpokladajú, že ADHD má neurologický pôvod, dôležitá je aj genetika. Podľa výskumu je jedným z faktorov nedostatok dopamínu, ktorý pomáha prenášať signály z jedného nervu do druhého. Táto chemická látka zohráva úlohu aj pri spúšťaní emocionálnych reakcií a pohybov. Iný výskum naznačuje, že ľudia s ADHD majú menší objem šedej hmoty v mozgu.

Tri typy, každý iný

Nepozorný, hyperaktívny a zmiešaný typ. Americkej psychiatrická asociácia delí ADHD práve na tieto tri typy na základe prevládajúcich symptómov. Deti s prvým typom poruchy robia v domácich úlohách chyby z nepozornosti a počas dlhej prednášky v škole nedokážu zostať sústredené. Keď sa s dieťaťom rozprávate, takisto môžete mať pocit, že je mysľou niekde inde.

Tieto deti mávajú problém dokončiť rozrobené úlohy, organizovať si povinnosti, takisto zabúdajú alebo strácajú bežné veci, ako napríklad kľúče či mobil. Tínedžeri s týmto typom ADHD zabúdajú na spätné telefonáty, platenie účtov, či dohodnuté schôdzky. Odborníci si myslia, že veľa nepozorných detí nemá správne určenú diagnózu, lebo na hodinách nevyrušujú a nepútajú pozornosť.

Hyperaktívne deti nedokážu obsedieť. Zdroj ilustračného obrázka: pexels.com.

Pri druhom- hyperaktívnom type sú symptómy očividnejšie. Deti sa často mrvia, krútia na stoličke alebo klopú prstami. Taktiež majú problém zostať v lavici, nedokážu sa hrať potichu a skáču druhým do reči.

Najčastejší je zmiešaný typ ADHD, ktorý je kombináciou nepozorných aj hyperaktívnych symptómov. Bez ohľadu na to, akým typom poruchy dieťa trpí, mylné predstavy v spoločnosti o ochorení môžu skomplikovať liečbu ochorenia.  S mýtmi sa v praxi stretáva aj americká psychiatrička Vania Manipod. Spísala súhrn  5 najčastejších mýtov a objasnila prečo nie sú pravdivé, tu sú:

1. ADHD je čisto chlapčenský problém

Faktom je, že mladé dievčatá nemajú taký problém s hyperaktivitou alebo správaním ako chlapci. To však neznamená, že touto poruchou netrpia, ale lekári ju nediagnostikujú. U dievčat sa často objavuje prvý typ ADHD, pre ktorý je charakteristická nepozornosť, nesústredenosť a zasnívanosť. Lekárka Vania Manipod upozorňuje, že neliečený stav sa môže v dospelosti viesť k úzkosti, náladovosti a  antisociálnej osobnosti.

2. Môžu za to rodičia

Spoločnosť často súdi rodičov za to, že nedokážu ovládať správanie hyperaktívneho dieťaťa. Avšak nikto nevidí výčitky, ktoré pociťujú vo svojom vnútri rodičia detí s ADHD.

3.  Sú to lenivci

Zdroj ilustračného obrázka :pexels.com.

Keďže medzi prejavy ochorenia patrí aj nezáujem, dezorientácia a nedostatok motivácie, deti, ale aj dospelí s ADHD, často získavajú nálepku lenivých ľudí. Následne sa cítia vinní, lebo nie sú takí produktívni, ako od nich ostatní očakávajú. Skutočnosť je však taká, že ľudia s ADHD chcú uspieť, ale majú problém začať a dokončiť to, čo iní môžu považujú za „jednoduché“ úlohy. Mýtus, že pacienti s ADHD sú jednoducho leniví spôsobuje u nich pocit zlyhania, ktorý vedie k nízkej sebaúcte a nedostatku sebadôvery.

4. ADHD nie je vážny problém

Hoci ADHD nie je život ohrozujúce, môže mať vážne dôsledky na celkovú kvalitu života človeka. Pre ľudí s touto poruchou je ťažké držať krok so školskými povinnosťami. V dospelosti žijú v neustálom strachu, že prídu o prácu a nebudú schopní finančne pokryť životné náklady.

5. Nie je to skutočná porucha

Niektorí ľudia, ale aj autori odborných kníh spochybňujú existenciu ADHD alebo nehovoria o nej ako o zdravotnej poruche. Je pravda, že určiť poruchu môže byť problémové, keďže príznaky sú napríklad časté u väčšiny detí, avšak viaceré výskumy našli rozdiely v zložení aj fungovaní mozgu človeka s ADHD.

 

About Author

Maria Mihalikova

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings