Ľavé ruky

Medzi najznámejšími umelcami sa nájdu aj ľaváci

Známy mýtus hovorí, že ľaváci sú kreatívnejší. Avšak vedecky ešte nebolo dokázané, že by ľaváctvo priamo súviselo s väčšou kreativitou alebo výtvarnými schopnosťami. V skutočnosti sa ukazuje, že tvorivé myslenie aktivuje rozsiahlu sieť, ktorá neuprednostňuje ani jednu z hemisfér v mozgu. Aj keď nájdeme medzi svetoznámymi umelcami veľa ľavákov, táto skutočnosť ešte nedokazuje pravdivosť tohoto… Prečítať celé
Vydané 10. marca 2022 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , ,
ľaváci

Ilustračná foto: Damien Kind

Známy mýtus hovorí, že ľaváci sú kreatívnejší. Avšak vedecky ešte nebolo dokázané, že by ľaváctvo priamo súviselo s väčšou kreativitou alebo výtvarnými schopnosťami. V skutočnosti sa ukazuje, že tvorivé myslenie aktivuje rozsiahlu sieť, ktorá neuprednostňuje ani jednu z hemisfér v mozgu. Aj keď nájdeme medzi svetoznámymi umelcami veľa ľavákov, táto skutočnosť ešte nedokazuje pravdivosť tohoto mýtu. Niektorí z umelcov mohli byť dokonca nútení používať ľavú ruku kvôli chorobe alebo zraneniu a niektorí mohli byť takisto obojruční.

Už sa tak rodíme

Plody začínajú hýbať rukami približne v 9.-10. týždni tehotenstva. Na začiatku druhého trimestra sa u detí prejavuje jasná preferencia cicania jedného palca pred druhým. Preferenčná ruka je teda pravdepodobne pevne zakódovaná už pred narodením. Napriek tomu väčšina odborníkov na vývoj tvrdí, že rodičia pravdepodobne nezistia, ktorá ruka je dominantná u ich dieťaťa, skôr ako vo veku 2 alebo 3 rokov. Mnohé deti si počas raného detstva naďalej striedajú ruky pri rôznych úlohách.

Naša mozgová kôra sa skladá z dvoch hemisfér, ľavej a pravej. A tieto dve hemisféry sú spojené. Každá z hemisfér je dominantná pre iné funkcie. Napríklad u väčšiny ľudí pochádza ovládanie jazyka z ľavej strany mozgu a ovládanie pohybu ľavej strany tela z pravej strany mozgu.

Ilustračná foto: Kelly Sikkema

Faktom napriek všetkému ostáva, že mozog ľavákov a pravákov sa líši. Najväčší rozdiel pozorujú vedci v tom, že hlavné vlákno spájajúce obe mozgové hemisféry, je u ľavákov a obojrukých ľudí väčšie ako u pravákov. Preto by mali byť niektorí ľaváci schopní rýchlejšie spracúvať informácie medzi ľavou a pravou mozgovou hemisférou, čo by im umožnilo vytvárať viac spojení a lepšie sa zapojiť do kreatívneho myslenia.

Vynútená pravorukosť

Kultúrne predsudky voči ľavákom existovali počas celej histórie ľudstva. V stredoveku sa dokonca verilo, že diabol je ľavák. Americkí učitelia a lekári ešte na začiatku 20. storočia verili, že ľaváci sú náchylnejší na duševné poruchy, a preto naliehali na študentov, aby používali pravú ruku. Nové výskumy potvrdili, že existuje súvislosť medzi ľavorukosťou a duševnými stavmi, ako je schizofrénia. Nedávna rozsiahla štúdia v Spojenom kráľovstve zistila silnú súvislosť medzi oblasťami mozgu, ktoré sa podieľajú na preferencii jednej ruky, a pravdepodobnosťou výkyvov nálad, nepokoja a neurotizmu.

Slávni ľaváci

  • Vincent van Gogh, holandský postimpresionistický maliar, bol považovaný za jedného z najväčších umelcov všetkých čias. Jeho život bol ťažký. Bojoval s duševnou chorobou, chudobou a relatívnou neznámosťou, kým nezomrel vo veku 37 rokov na následky strelného poranenia, ktoré si spôsobil sám. O tom, či bol Vincent van Gogh ľavák, sa vedú spory. Samotné Van Goghovo múzeum v Amsterdame tvrdí, že van Gogh bol pravák, avšak amatérsky historik umenia urobil veľmi presvedčivé pozorovania, ktoré poukazujú na ľavorukosť. Všimol si, že gombík na van Goghovom kabáte je na pravej strane, čo je zároveň rovnaká strana ako jeho paleta, čo naznačuje, že van Gogh maľoval ľavou rukou.

Foto: Tabitha Turner

  • Leonardo da Vinci bol florentský polyhistor. Bol považovaný za tvorivého génia, hoci sa najviac preslávil ako maliar. Leonardo bol dyslektik a bol aj obojručný. Dokázal kresliť ľavou rukou, zatiaľ čo pravou rukou písal poznámky odzadu. Jeho poznámky tak boli napísané v akomsi zrkadlovom kóde okolo jeho vynálezov.

 

  • Peter Paul Rubens, flámsky barokový umelec, pracoval v rôznych žánroch a jeho krikľavé, zmyselné obrazy boli plné pohybu a farieb. Niektorí uvádzajú Rubensa ako ľaváka, ale na portrétoch pri práci je vidieť, že maľuje pravou rukou. Jeho životopisy to vysvetľujú tak, že sa u neho s vekom vyvinula artritída pravej ruky, vďaka, ktorej ju ďalej nemohol poriadne používať.

 

  • Michelangelo Buonarroti je považovaný za najslávnejšieho umelca talianskej renesancie a umeleckého génia. Podľa historikov nájdeme dôkaz o jeho ľavorukosti na Sixtínskej kaplnke. Na jej strope namaľoval Adama ako ľaváka.

Foto:Calvin Craig

  • M. C. Escher  bol holandský grafik. Patrí k najznámejším svetovým grafikom dodnes. Najviac ho preslávili jeho kresby, ktoré sa vymykajú racionálnej perspektíve, tzv. nemožné konštrukcie. Na videách ho možno vidieť, ako starostlivo pracuje ľavou rukou na svojich dielach.

Hlavný zdroj: ThouhghtCo

Pokračujte na ďalší príspevok »Príbehy slávnych

From Zero to Hero – ako sa z ľudí na dne stali superboháči

  • Cesta k úspechu býva neraz tŕnistá. Presvedčili sa o tom aj mnohé slávne osobnosti, ktorých meno dnes pozná značná časť svetovej populácie.
  • Ako sa Ralph Lauren stal svetovou módnou ikonou? Je kľúčom k úspechu tvrdá práca, dobrý nápad a jasný cieľ, alebo ide len o dielo náhody? V skutočnosti je to kombinácia všetkých týchto faktorov.