Ľudia

Medzi najznámejšími umelcami sa nájdu aj ľaváci

  • 10 marca, 2022
  • 5 min read
Medzi najznámejšími umelcami sa nájdu aj ľaváci
ľaváci
Ilustračná foto: Damien Kind

Známy mýtus hovorí, že ľaváci sú kreatívnejší. Avšak vedecky ešte nebolo dokázané, že by ľaváctvo priamo súviselo s väčšou kreativitou alebo výtvarnými schopnosťami. V skutočnosti sa ukazuje, že tvorivé myslenie aktivuje rozsiahlu sieť, ktorá neuprednostňuje ani jednu z hemisfér v mozgu. Aj keď nájdeme medzi svetoznámymi umelcami veľa ľavákov, táto skutočnosť ešte nedokazuje pravdivosť tohoto mýtu. Niektorí z umelcov mohli byť dokonca nútení používať ľavú ruku kvôli chorobe alebo zraneniu a niektorí mohli byť takisto obojruční.

Už sa tak rodíme

Plody začínajú hýbať rukami približne v 9.-10. týždni tehotenstva. Na začiatku druhého trimestra sa u detí prejavuje jasná preferencia cicania jedného palca pred druhým. Preferenčná ruka je teda pravdepodobne pevne zakódovaná už pred narodením. Napriek tomu väčšina odborníkov na vývoj tvrdí, že rodičia pravdepodobne nezistia, ktorá ruka je dominantná u ich dieťaťa, skôr ako vo veku 2 alebo 3 rokov. Mnohé deti si počas raného detstva naďalej striedajú ruky pri rôznych úlohách.

Naša mozgová kôra sa skladá z dvoch hemisfér, ľavej a pravej. A tieto dve hemisféry sú spojené. Každá z hemisfér je dominantná pre iné funkcie. Napríklad u väčšiny ľudí pochádza ovládanie jazyka z ľavej strany mozgu a ovládanie pohybu ľavej strany tela z pravej strany mozgu.

Ilustračná foto: Kelly Sikkema

Faktom napriek všetkému ostáva, že mozog ľavákov a pravákov sa líši. Najväčší rozdiel pozorujú vedci v tom, že hlavné vlákno spájajúce obe mozgové hemisféry, je u ľavákov a obojrukých ľudí väčšie ako u pravákov. Preto by mali byť niektorí ľaváci schopní rýchlejšie spracúvať informácie medzi ľavou a pravou mozgovou hemisférou, čo by im umožnilo vytvárať viac spojení a lepšie sa zapojiť do kreatívneho myslenia.

INZERCIA

Vynútená pravorukosť

Kultúrne predsudky voči ľavákom existovali počas celej histórie ľudstva. V stredoveku sa dokonca verilo, že diabol je ľavák. Americkí učitelia a lekári ešte na začiatku 20. storočia verili, že ľaváci sú náchylnejší na duševné poruchy, a preto naliehali na študentov, aby používali pravú ruku. Nové výskumy potvrdili, že existuje súvislosť medzi ľavorukosťou a duševnými stavmi, ako je schizofrénia. Nedávna rozsiahla štúdia v Spojenom kráľovstve zistila silnú súvislosť medzi oblasťami mozgu, ktoré sa podieľajú na preferencii jednej ruky, a pravdepodobnosťou výkyvov nálad, nepokoja a neurotizmu.

Slávni ľaváci

  • Vincent van Gogh, holandský postimpresionistický maliar, bol považovaný za jedného z najväčších umelcov všetkých čias. Jeho život bol ťažký. Bojoval s duševnou chorobou, chudobou a relatívnou neznámosťou, kým nezomrel vo veku 37 rokov na následky strelného poranenia, ktoré si spôsobil sám. O tom, či bol Vincent van Gogh ľavák, sa vedú spory. Samotné Van Goghovo múzeum v Amsterdame tvrdí, že van Gogh bol pravák, avšak amatérsky historik umenia urobil veľmi presvedčivé pozorovania, ktoré poukazujú na ľavorukosť. Všimol si, že gombík na van Goghovom kabáte je na pravej strane, čo je zároveň rovnaká strana ako jeho paleta, čo naznačuje, že van Gogh maľoval ľavou rukou.
Foto: Tabitha Turner
  • Leonardo da Vinci bol florentský polyhistor. Bol považovaný za tvorivého génia, hoci sa najviac preslávil ako maliar. Leonardo bol dyslektik a bol aj obojručný. Dokázal kresliť ľavou rukou, zatiaľ čo pravou rukou písal poznámky odzadu. Jeho poznámky tak boli napísané v akomsi zrkadlovom kóde okolo jeho vynálezov.

 

INZERCIA
  • Peter Paul Rubens, flámsky barokový umelec, pracoval v rôznych žánroch a jeho krikľavé, zmyselné obrazy boli plné pohybu a farieb. Niektorí uvádzajú Rubensa ako ľaváka, ale na portrétoch pri práci je vidieť, že maľuje pravou rukou. Jeho životopisy to vysvetľujú tak, že sa u neho s vekom vyvinula artritída pravej ruky, vďaka, ktorej ju ďalej nemohol poriadne používať.

 

  • Michelangelo Buonarroti je považovaný za najslávnejšieho umelca talianskej renesancie a umeleckého génia. Podľa historikov nájdeme dôkaz o jeho ľavorukosti na Sixtínskej kaplnke. Na jej strope namaľoval Adama ako ľaváka.
Foto:Calvin Craig
  • M. C. Escher  bol holandský grafik. Patrí k najznámejším svetovým grafikom dodnes. Najviac ho preslávili jeho kresby, ktoré sa vymykajú racionálnej perspektíve, tzv. nemožné konštrukcie. Na videách ho možno vidieť, ako starostlivo pracuje ľavou rukou na svojich dielach.

Hlavný zdroj: ThouhghtCo

Inzercia

About Author

Ema Zvara

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings