Budúcnosť skladovania energie

Čítanie na 2 min.

Čo s batériami zo Slovenska? Riešenia sa ponúkajú, ale chýbajú reálne opatrenia


Ako hodnotíte tento príspevok?

Priemerné hodnotenie 0 / 5. 0

Európski spíkri sa na konferencii Energy Manifest 5. novembra 2019 venovali analýze a konkrétnym riešeniam elektromobility a možnostiam ukladania energie. Zameriavali sa na štatistické predpovede pre energetický sektor a ako by mohol celý hodnotový reťazec vyzerať v najbližšej budúcnosti.

Účastníci konferencie tiež ocenili spoločnú platformu, kde sa spája akademická pôda a podnikateľský sektor, čo je dôležité najmä pre výskum a vývoj batérií na Slovensku.

 

Nadväzujúc na závery odborných diskusií v jednotlivých tematických paneloch medzinárodnej konferencie Energy Manifest, sa účastníci dohodli na prijatí nasledovných vyhlásení k aktuálnej situácii v oblasti elektromobility a ukladania energie na Slovensku.

1. Je nevyhnutné urýchliť zavádzanie elektromobilov a vytvorenie takého legislatívneho prostredia, aby bolo možné urýchlené dobudovanie a ďalší rozvoj adekvátnej dobíjacej infraštruktúry na Slovensku.

2. Je nevyhnutné prijať novú legislatívnu úpravu a pravidlá trhu pre uskladnenie elektrickej energie.

3. Je nevyhnutné podporiť interdisciplinárny výskum a transfer inovácií zo zahraničia v oblasti batérií a pripraviť akademický sektor na vzdelávanie odborníkov pre celý batériový hodnotový reťazec od výroby, testovania až po recykláciu.

4. Je nevyhnutné zabezpečiť podporu najmä zo strany vlády Slovenskej republiky pre financovanie projektov slovenského batériového ekosystému s cieľom zabezpečiť výrobu vlastných slovenských produktov v celom batériovom hodnotovom reťazci.

Inzercia

Foto: Energy Manifest 2019

 

Ako hodnotíte tento príspevok?

Priemerné hodnotenie 0 / 5. 0