Na zamyslenie

Bizarné psychologické experimenty, ktoré nemali obdobu. 3. časť

  • 21 augusta, 2022
  • 6 min read
Bizarné psychologické experimenty, ktoré nemali obdobu. 3. časť

A, David Reimer

1967

 

David Reimer mal ako dieťa zdravotný problém týkajúci sa jeho penisu, a lekár sa rozhodol tento problém riešiť obriezkou.

Doktor skazil Davidovi obriezku, použil nevhodnú metódu a omylom spálil takmer celý Davidov penis.

Na radu psychológa Johna Moneyho z Univerzity Johnsa Hopkinsa, Davidovi rodičia súhlasili s tým, aby mu zmenili pohlavie a urobili z neho dievča pomocou chirurgickej, hormonálnej a psychologickej liečby.

INZERCIA

John Money dlhé roky tvrdil, že David (medzitým známy ako Brenda) sa ukázal ako skutočné dievča so ženskou rodovou identitou. Money použil tento prípad na posilnenie svojho prístupu k intersexu, – prístupu, ktorý sa stále používa vo veľkej časti USA – ktorý sa opiera o predpoklad, že rodová identita je o výchove, nie o prírode (vrodené vlastnosti), a že určenie pohlavia je kľúčom k liečbe všetkých detí s atypickými sexuálnymi anatómiami.

 

Ako sa ukázalo, Money klamal.

Vedel, že Brenda nebola nikdy šťastná ako dievča, a vedel, že hneď ako David zistil, čo sa mu stalo, znovu nadobudol sociálnu identitu chlapca.

David sa nikdy skutočne nedokázal identifikovať ako žena a od 14 rokov žil ako muž. Tento experiment v ňom vyvolal extrémnu depresiu – základný faktor, ktorý prispel k jeho samovražde v roku 2004.

 

David Reimer. Zdroj: ohomemfeminino.com.br

B, Tretia vlna

1967

Ako sa mohol stať holokaust?

 

Je to jedna z pálčivých otázok histórie. A keď sa Ron Jones, učiteľ na strednej škole v Kalifornii, v roku 1967 snažil odpovedať na túto otázku svojim študentom, zvolil skutočne neštandardnú metódu.

Jones, bol podľa všetkého charizmatický, milovaný a skvelý učiteľ, a rozhodol sa, že najlepší spôsob, ako naučiť študentov, ako ľahko sa ľudia dajú strhnúť hrôzostrašnými vodcami alebo zmiasť ideológiou, je ukázať im to.

V prvý deň svojho experimentu vytvoril Jones vo svojej triede autoritársku atmosféru a postavil sa do pozície vodcu, v štýle druhej svetovej vojny.

Ale ako týždeň pokročil, Jonesov fašizmus sa zmenil na celoškolský klub.

Študenti sa naučili pevne poslúchať Jonesove príkazy a stali sa antidemokratickými až do jadra. Jonesova nová ideológia – nazvaná „Tretia vlna“ – sa šírila ako požiar.

Azda najdôležitejšie je, že Jones im povedal, že účasť v Tretej vlne je všezahŕňajúca: pravidlá platia v triede a v škole, ale aj mimo školy a dokonca aj doma. Ak ste videli člena a nepozdravili ho, mohli by ste byť nahlásení a súdení.

Na štvrtý deň sa učiteľ obával, že vlna, ktorú rozpútal, sa mu vymyká spod kontroly, a tak experiment zastavil.

Na piaty deň povedal študentom, že v sebe vyvolali podobný pocit nadradenosti ako u nemeckého ľudu počas nacistického režimu. Našťastie to nemalo žiadne následky.

 

Experiment tretia vlna. Zdroj: timeline.com

C, Experiment s výrazmi tváre

1924

 

V roku 1924 psychológ Carney Landis z University of Minnesota začal experiment na štúdium bežných výrazov tváre.

Konkrétne chcel vedieť, či sa všetky prejavy šťastia, šoku, znechutenia atď. zdajú rovnaké.

Na vykonanie svojho experimentu Landis naverboval niekoľko študentských dobrovoľníkov a potom namaľoval línie ich tvárových svalov načierno.

Experiment spočíval v tom, že boli vystavení rôznym podnetom, pričom sa fotili ich tváre. Niektoré z takýchto podnetov zahŕňali pornografiu, čpavok, dotýkanie sa plazov, či sťatie hláv potkanom.

Napriek tomu mal Landis problém získať výrazy, ktoré chcel, a s najväčšou pravdepodobnosťou sa začal cítiť frustrovaný. A tu jeho experiment nabral temný smer.

Vyzval svojich dobrovoľníkov, aby strčili ruku do vedra bez toho, aby sa pozreli. Vedro bolo plné živých žiab.
Landis ich povzbudil, aby hľadali dno tajomného vedra. Nešťastní dobrovoľníci, ktorí prekonali odpor, museli prehrabávať slizké žaby, kým nenašli skutočné prekvapenie: elektrické drôty, pripravené poskytnúť im poriadny šok.

 

To najhoršie však ešte len malo prísť.

Experiment dosiahol svoj vrchol, keď Landis vložil živú myš do ľavej ruky subjektu a nôž do druhej.

Jednoznačne im prikázal aby jej sťali hlavu.
Väčšina jeho nedôverčivých a ohromených dobrovoľníkov sa Landisa pýtala, či žartuje. Nebol to vtip, a museli malému zvieraťu odrezať hlavu, inak  to urobil on sám pred ich očami.

V konfrontácii s touto vysoko stresovou situáciou niektorí ľudia začali plakať, iní sa hystericky smiali, niektorí úplne stuhli, iní prepukli v nadávky.

Dve tretiny účastníkov nakoniec splnili príkaz výskumníka a vykonali desivú popravu. V každom prípade zvyšná tretina musela byť svedkom sťatia hlavy, ktoré vykonal sám Landis.

 

Experiment s výrazmi tváre. Zdroj: thebigsmoke.com.au

D, Homosexuálna terapia averzie

1967

Averzná terapia na liečenie homosexuality bola kedysi prominentným predmetom výskumu na rôznych univerzitách.

Štúdia podrobne opisujúca pokusy o liečbu skupiny 43 homosexuálnych mužov bola publikovaná v British Medical Journal v roku 1967.

Dobrovoľníkom vedcov ukázali snímky mužov, na ktorých sa mali pozerať tak dlho, ako to považujú za príťažlivé. Po ôsmich sekundách od predvedenia takejto ukážky však testované osoby dostali elektrický šok.

Prezentované boli aj ukážky zobrazujúce ženy a dobrovoľníci si ich mohli pozrieť bez akéhokoľvek trestu. Hoci výskumníci naznačili, že pokusy mali určitý úspech pri vyliečení svojich účastníkov, v roku 1994 Americká psychologická asociácia označila terapiu averzie voči homosexuálom za nebezpečnú a neúčinnú.

About Author

Natália Jančušková

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings