Aj muži trpia, len to často prehliadame. 5 najčastejších porúch duševného zdravia u mužov

U mužov je menej pravdepodobné, že budú diagnostikovaní s niektorou z najbežnejších porúch duševného zdravia ako u žien, a tí, ktorí túto diagnózu dostali, majú menšiu pravdepodobnosť, že vyhľadajú liečbu. Napriek tomu takmer štyrikrát viac mužov ako žien zomiera samovraždou. Prečo muži nedostávajú diagnózy a starostlivosť, ktorú potrebujú na vyliečenie z bežných mužských porúch duševného… Prečítať celé

U mužov je menej pravdepodobné, že budú diagnostikovaní s niektorou z najbežnejších porúch duševného zdravia ako u žien, a tí, ktorí túto diagnózu dostali, majú menšiu pravdepodobnosť, že vyhľadajú liečbu. Napriek tomu takmer štyrikrát viac mužov ako žien zomiera samovraždou.

Prečo muži nedostávajú diagnózy a starostlivosť, ktorú potrebujú na vyliečenie z bežných mužských porúch duševného zdravia? Sociálne normy týkajúce sa pohlavia učia mladých mužov, že by mali byť emocionálne silní a vyhýbať sa prejavom zraniteľnosti. Muži preto majú tendenciu bagatelizovať svoje symptómy duševného zdravia, nepriznávajú si, čím si prechádzajú, a zdráhajú sa vyhľadať pomoc.

 

Bežné príznaky duševnej nerovnováhy zdravia u mužov

Muži nemajú tendenciu otvorene hovoriť o svojich emocionálnych problémoch, ako je pocit smútku, bezcennosti alebo beznádeje. Namiesto toho sa stavy duševného zdravia u mužov často prejavujú príznakmi, ako sú:

 • Agresia a násilie
 • Vysoko rizikové činnosti
 • Zneužívanie látok
 • Fyzické problémy, ako sú chronické bolesti hlavy alebo bolesti žalúdka
 • Pocit nepokoja a ťažkosti so sústredením
 • Zmeny chuti do jedla a zmena hmotnosti
 • Únava
 • Obsedantné myslenie

Výsledkom je, že problémy s duševným zdravím u mladých mužov často nie sú diagnostikované, alebo sú nesprávne diagnostikované, čo znamená, že trpí oveľa viac mužov, ako uvádzajú štatistiky. Nižšie je uvedených päť najčastejších porúch duševného zdravia mužov.

 

INZERCIA

Z angličtiny, depresia u mužov, symptómy a príčiny. Zdroj: priorygroup.com

Depresia

Mužská depresia je jedným z najčastejších problémov duševného zdravia u mužov. Štatistiky ukazujú, že 5,5 percenta mladých dospelých mužov trpí depresiou. To je približne polovica žien v rovnakom veku. No zatiaľ čo mužská depresia je diagnostikovaná menej často ako u žien, mnohí mladí muži majú depresiu, ktorú ich lekár neidentifikuje, pretože ich symptómy sú menej typické pre depresívnu poruchu.

Okrem toho, zatiaľ čo muži majú menšiu pravdepodobnosť, že dostanú diagnózy depresie a pokúsia sa o samovraždu, je u nich 3,7-krát vyššia pravdepodobnosť, že zomrú na samovraždu. Je to preto, že muži, ktorí sa pokúšajú o samovraždu, používajú smrteľnejšie metódy, najmä strelné zbrane. Okrem toho, keďže mladí dospelí sa pokúšajú o samovraždu častejšie ako ktorákoľvek iná veková skupina, mladí muži sú vystavení mimoriadne vysokému riziku.

Úzkosti

Úzkostné poruchy sú jednou z najčastejších porúch duševného zdravia mužov. Medzi typy úzkostných porúch u mužov patria:

 • Panická porucha
 • Obsedantno-kompulzívna porucha 
 • Generalizovaná úzkostná porucha 
 • Sociálna úzkosť
 • fóbie.

Zatiaľ čo ženy majú asi dvakrát vyššiu pravdepodobnosť, že budú bojovať so všeobecnou úzkostnou poruchou a panickou poruchou, miera sociálnej úzkosti a OCD je medzi mužmi a ženami približne rovnaká. Úzkosť u mužov tiež často vedie k vyššej pravdepodobnosti diagnostikovania poruchy užívania návykových látok a ADHD.

 

Ilustračná fotografia (muž, ktorý má problém s drogami). Zdroj: lightfieldstudios.net

Porucha užívania látok

Vo všeobecnosti mladí muži častejšie než ženy, zneužívajú drogy vrátane marihuany, halucinogénov a liekov proti bolesti na predpis. Navyše, u mužov je takmer dvakrát väčšia pravdepodobnosť, že pijú alkohol ako ženy, a majú stále vyššiu mieru úmrtí a hospitalizácií súvisiacich s alkoholom.

Vzhľadom na to, že problematické pitie a zneužívanie iných látok sa pre mladých mužov považuje za spoločensky prijateľné, a dokonca sa považuje za „mužské“, menej často sa rozpoznáva ako symptóm stavu duševného problému u mužov. Tieto postoje vystavujú mladých mužov vyššiemu riziku zneužívania návykových látok.

Posttraumatická stresová porucha

Posttraumatická stresová porucha je ďalším z najčastejších problémov duševného zdravia u mužov.

Približne 60 percent mužov zažije vo svojom živote aspoň jednu traumu, zvyčajne spojenú s nehodami, fyzickým napadnutím, bojom alebo sú svedkami smrti či zranenia. Viac ako dve tretiny dospievajúcich zažili traumatickú udalosť, a tieto skúsenosti môžu mať dlhodobé účinky na duševné zdravie mladých dospelých.

V týždňoch, mesiacoch a dokonca rokoch po traume, môžu mladí muži pociťovať symptómy tejto poruchy, ktoré zasahujú do ich každodenného života a fungovania. A zatiaľ čo sú tieto diagnózy opäť bežnejšie u žien ako u mužov, odborníci sa domnievajú, že to môže byť spôsobené aj tým, že muži musia trpieť alebo ignorovať problémy v tichosti.

 

Bipolárna porucha

Bipolárna porucha, predtým známa ako manická depresia, je charakterizovaná extrémnymi výkyvmi nálady a úrovne aktivity. Symptómy bipolárnej poruchy sa u mužov typicky prejavujú vo veku 15 až 24 rokov. Zatiaľ čo bipolárna porucha u mladých mužov nie je taká bežná ako u iných duševných porúch, prevažná väčšina prípadov bipolárnej poruchy – 83 percent – je klasifikovaná ako ťažká.

Rovnako ako u iných bežných porúch duševného zdravia je bipolárna porucha u mladých mužov nedostatočne diagnostikovaná. Mnohé z príznakov bipolárnej poruchy u mužov možno odpísať ako „normálne“ správanie mladého muža. Napríklad prílišná sebadôvera a bezohľadné správanie sú príznakmi manickej fázy bipolárnej poruchy, zatiaľ čo podráždenosť a sociálne stiahnutie sú príznakmi depresívnej fázy. Muži majú tendenciu zažiť menej časté cyklenie medzi fázami, čo sťažuje rozpoznanie bipolárnej poruchy u mužov.

 

 

Stručne povedané, mladí muži majú problémy a nedostáva sa im starostlivosti, ktorú potrebujú. Pretože muži často nehľadajú pomoc sami, a pretože ich príznaky sa prejavujú menej zrejmými spôsobmi, problémy s duševným zdravím mužov sú nedostatočne diagnostikované. To spôsobuje, že muži s bežnými poruchami duševného zdravia sa cítia izolovaní a osamelí – a v konečnom dôsledku ich vystavuje vysokému riziku pokusov o samovraždu.

 

Pokračujte na ďalší príspevok »