TOP články redakcie

Emotikony a emoji sa stali kľúčovým prvkom modernej komunikácie. Vznikne z nich nakoniec nový jazyk?

  • 12 júla, 2022
  • 4 min read
Emotikony a emoji sa stali kľúčovým prvkom modernej komunikácie. Vznikne z nich nakoniec nový jazyk?

Naše vzťahy aj komunikácia sa čoraz viac presúvajú do digitálneho sveta. Mnohí z nás sa s priateľmi a rodinou rozprávajú viac pomocou aplikácií WhatsApp alebo Messenger ako tvárou v tvár. Súčasťou tejto zmeny je aj nový slovník. Menia sa slová, ktoré používame, vznikajú nové skratky a väčšinu našich správ tvoríme pomocou malých ikon. Je tu nová éra, Éra emoji.

 

Emotikon alebo emoji?

Emotikonyinterpunkčné znamienka, písmená a číslice, ktoré sa používajú na vytvorenie obrázkových ikon (smajlíkov), ktoré zvyčajne vyjadrujú emócie alebo pocity. Prvý emotikon vznikol po nevydarenom vtipe na univerzite Carnegie Mellon v roku 1982. Gag o falošnom úniku ortuti uverejnený na internetovej diskusnej stránke spôsobil na univerzite zmätok a kvôli tomuto zmätku Dr. Scott E. Fahlman navrhol, aby sa vtipy a nevtipy označovali dvoma sadami znakov, ktoré dnes poznáme ako štandardné emotikony:

  • smajlík 🙂 ,
  • zamračená tvár 🙁  .

Emotikony sa stali veľkým hitom medzi používateľmi internetu.

INZERCIA
emotikony
Emotikon = emocionálna ikona (Ilustračná foto: Count Chris)

 

Emoji sú o niečo novším vynálezom. Emoji sú piktogramy tvárí, predmetov a symbolov. Teraz sú emoji alebo inak emodži k dispozícii takmer vo všetkých aplikáciách na zasielanie správ, hoci rôzne aplikácie majú odlišné štýly emoji, vďaka Unicode sa emoji dajú prekladať na rôzne platformy.

INZERCIA

Preto je používateľ iPhonu schopný prijať usmievajúcu sa hromadu smajlíkov od niekoho, kto používa Samsung Galaxy.

Prvé emoji vymyslel v roku 1999 Shigetaka Kurita a boli určené pre japonskú používateľskú základňu. Prvé emoji boli veľmi jednoduché, mali iba 12 × 12 pixelov. Tieto emoji boli inšpirované umením manga a znakmi kandži.

Inzercia
Emotikony už nájdete len veľmi zriedka, všetky aplikácie na posielanie správ už majú emoji. (Ilustračná foto: Wu Ji)

 

Budeme používať nový jazyk?

„Pre mnohých sú emoji vzrušujúcim vývojom spôsobu komunikácie, pre iných predstavujú jazykový Armagedon.“ Neil Cohn pre BBC

Hovorené a písané slovo nie je to isté. Pri komunikácii tvárou v tvár používame okrem slov aj mimiku a rôzne gestá. A až z takejto celej informácie si vyvodzujeme závery. Avšak písomná komunikácia je značne oklieštené o všetky neverbálne prvky, ktoré sú pre nás tak dôležité. Za posledné tri desaťročia výskum ukázal, že naše ruky poskytujú dôležité informácie, ktoré často presahujú a objasňujú správu v reči. Túto funkciu plnia aj emotikony.

Jazyk je multimodálny. (Ilustračná foto: Usman Yousaf)

Ak sa emotikony/emoji objavujú spolu s textom, často dopĺňajú alebo vylepšujú písmo. Napríklad pridanie bozku alebo žmurkajúcej tváre môže rozlíšiť, či je výpoveď koketná alebo len jednoducho zlomyseľná.

Aj keď sa stali emoji neodmysliteľnou súčasťou našej komunikácie, chýba im hneď niekoľko základných kritérií, aby sa z nich mohol vytvoriť nový jazyk. Azda tým najdôležitejším je, že používateľom bránia vo vytváraní nových znakov. Tým pádom používatelia nemajú kontrolu nad vývojom slovnej zásoby.

Takisto používanie smajlíkov si vyžaduje vedomý proces vyhľadávania v externom zozname. Čím viac ich bude, tým ťažšie a dlhšie nám bude trvať sa  v zozname emoji zorientovať.

 

Personalizovaná komunikácia

S najväčšou pravdepodobnosťou sa emoji nestanú novým jazykom. Pomocou emoji nie je možné viesť plynulú, zložitú konverzáciu ani vyjadrovať konkrétne myšlienky, takže to ešte nie je jazyk. Je to však účinný nástroj na prekonávanie jazykových bariér, pretože ľudia rozumejú, čo symboly znamenajú, bez ohľadu na ich rodný jazyk.

Podľa Dr. Browna sú emoji len jedným z aspektov vizuálnej komunikácie, ktorá bude čoraz sofistikovanejšia.

„V konverzáciách prostredníctvom zariadení sa presúvame k používaniu audiovizuálnych prvkov, GIFov, nálepiek a emoji. Je možné, že nakoniec možno budeme mať personalizované emotikony, možno dokonca s našimi vlastnými tvárami.“ Dr. Brown

Happy Work From Home GIF by Scaler - Find & Share on GIPHY

About Author

Ema Zvara

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings