EXTRA

Bizarro Fiction: Siahnite po niečom extra

  • 14 júla, 2022
  • 4 min read
Bizarro Fiction: Siahnite po niečom extra

Bizarro Fiction (bizarná fikcia) je literárny žáner, v ktorom je všetko čudné. Spája prvky absurdity, surrealizmu, humoru a satiry.

„Ľudia, ktorí si kupujú bizarro, si ho kupujú preto, že chcú čítať niečo čudné. Chcú takú fikciu, ktorá je príliš divná na to, aby sa dala zaradiť niekam inam. Čitatelia bizarra chcú podivnosti s prímesou ďalších podivností.“  Rose O’keefe, šéfka vydavateľstva bizarnej literatúry Eraserhead Press

Vintage Demons GIF by Fleischer Studios - Find & Share on GIPHY

Niečo o bizarro fiction

Bizarná fikcia je literárny žáner zdôrazňujúci podivnosť, absurditu a zábavu. Literárni kritici často opisujú bizarro fiction ako literárny ekvivalent kultového filmu, pričom uvádzajú vplyvy ako David Lynch, anime a kyberpunk. A keďže je bizarná fantastika kultový subžáner má pomerne malé ale veľmi zanietené publikum.

INZERCIA

Kultový film: Film, ktorý určitá skupina ľudí veľmi obdivuje. Kultové filmy sú známe svojou oddanou a vášnivou fanúšikovskou základňou, ktorá tvorí prepracovanú subkultúru.

Pri bizarre je veľmi dôležitá komunita. Bizarná fantastika je do veľkej miery spätá s nezávislými a malými vydavateľstvami. Medzi najznámejšie patria Eraserhead Press, Afterbirth Books a Raw Dog Screaming Press.

 

Bizarná fikcia nie je pre každého

V skutočnosti nie je pre väčšinu ľudí. Ak vám však jej štýl pripadá príťažlivý, možete nájsť literatúru, ktorá vás naozaj inšpiruje aj pobaví. A ako začínajúcemu autorovi pole bizarro fiction umožní kontakt s publikom, ktoré túži po všetkom, čo vytvoríte.

„Bizarné literárne hnutie je vrcholom outsiderskej literatúry.“  Časopis 3AM

„Literárny ekvivalent filmu Davida Lyncha alebo Tima Burtona… Vzrastajúci žáner, ktorý funguje ako sekcia kultových filmov v miestnej videopožičovni.“  Svet hororu

„Niekedy komické, niekedy násilné, niekedy sexuálne grafické (ak nie všetko z toho) a pubertálne nebojácne pohoršujúce.“  Časopis Details

Stavebné prvky bizarnej fikcie

  • Absurdizmus je literárny žáner aj filozofická teória, podľa ktorej je existencia vo všeobecnosti absurdná. To znamená, že svet nemá zmysel alebo vyšší cieľ. Mnohí bizarro spisovatelia do svojich diel začleňujú absurdné prvky, postavy alebo situácie, aby ešte viac zdôraznili márnosť úsilia postáv a posilnili humor.

 

  • Žánrová fikcia ako sci-fi, fantasy, historická fikcia, horor alebo western tvoria často základ príbehu v bizarre.

 

  • Satira je literárny prístup, ktorý sa vyznačuje premysleným zosmiešňovaním určitej kultúrnej konvencie alebo javu. Bizarní spisovatelia často do svojich diel začleňujú satiru, aby pridali vrstvu humoru.

 

  • Groteska má podobné črty ako bizarnosť, pričom cieľom oboch techník je prekvapiť čitateľa extrémnym, šokujúcim, nadmieru aktuálnym alebo nemiestnym obsahom. Mnohé bizarné diela sa pohrávajú s groteskou, vrátane telesného hororu a kontorcionizmu.

Kontorsia (niekedy kontorcionizmus): Umelecké vystúpenie, v ktorom umelci nazývaní kontortisti predvádzajú svoje schopnosti extrémnej fyzickej ohybnosti.

 

  • Podivnosť je zjednocujúcim znakom bizarro fikcie. Mnohí vydavatelia a spisovatelia bizarro zdôrazňujú, že ide o čudáctvo na pobavenie čitateľov.

Významní autori

Andre Duza: Jeho diela často obsahujú príbehy o zombie apokalypse.

Autumn Christian: Táto spisovateľka bizarro fikcie do svojich diel zapája prvky hororu.

Carlton Mellick III: Je jedným z popredných autorov bizarro diel a aktívnou silou tohto hnutia od začiatku 90. rokov 20. storočia.

D. Harlan Wilson: Je označovaný za jedného zo zakladateľov bizarro fikcie.

Danger Slater: Rozpráva príbehy, ktoré prinášajú romantiku a zlomené srdce v špekulatívnych, surrealistických svetoch.

Garrett Cook: Tento bizarný spisovateľ nachádza inšpiráciu v hororovom žánri.

Jeremy Robert Johnson: Tento bizarro autor sa zameriava na žánrové príbehy, v ktorých sa mieša zombie alebo pandemický horor s komentárom ku konglomerátom a kapitalizmu.

 

Hlavné zdroje: StandOutBooks, MasterClass, BizarroCentral,

About Author

Ema Zvara

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings