Zdravie

Divočina: ako priniesť do svojho mesta viac divokej prírody

  • 15 decembra, 2021
  • 5 min read
Divočina: ako priniesť do svojho mesta viac divokej prírody
Zelené strechy, hniezdne búdky alebo motýlie záhrady. Ako môžeme priniesť viac divokej prírody do našich miest a zlepšiť tak kvalitu života? (Ilustračný obrázok: Pixabay)

Ako postupne napraviť problém, ktorý spôsobila ľudská civilizácia?

Environmentálna architektúra ponúka množstvo jednoduchých riešení, ktoré môžu výrazným spôsobom prispieť k zlepšeniu ekologickej rovnováhy. Ľudská civilizácia je taká závislá od vybudovanej infraštruktúry, že kolonizovala rozsiahle územia, ktoré boli kedysi domovom divokej prírody. Mestá a mestská infraštruktúra sa zaberá zatiaľ 1 % plochy našej planéty. Organizácia spojených národov (OSN) však očakáva, že do roku 2060 sa rozloha všetkých budov na svete zdvojnásobí. Časť z tejto plochy pripadne na viacpodlažné budovy a časť bude tvoriť stále sa rozširujúca mestská zástavba. Mestská zástavba vytláča voľne žijúce živočíchy z ich prirodzeného prostredia a zapríčiňuje rapídny úbytok voľného miesta pre ich život.

Ak ľudia vedia, aké dôležité je pomáhať prírode a aká dôležitá je príroda pre nás, sú veľmi ochotní niečo urobiť, aby mohli pomôcť.“ Sue Youngová z The Wildlife Trusts

Zelené strechy

Tieto vízie divokej prírody na vrcholoch mestských budov nie sú len malebné, ale často sú označované za jedno z najrýchlejších riešení úbytku prírody vo svete. Kultúrna botanička Erica Oberndorferová vo svojej štúdii z roku 2007 uvádza, že zelené strechy môžu poskytovať biotopy pre rôzne druhy živočíchov, znižovať intenzívny odtok dažďovej vody z budov a dokonca pomáhať chladiť interiéry.

INZERCIA

Dizajnu živých striech je naozaj pestrý a ponúka rôzne kreatívne možnosti. Divoké kvety, trávy a rozchodníky priťahujú hmyz. Stromy poskytujú útočisko rôznym druhom vtákov a takisto môžu poskytnúť nádhernú scenériu. Zelené strechy, známe aj ako živé strechy, môžu byť posiate rozkladajúcim sa drevom, v ktorom sa darí hmyzu. Môžu mať zvlnenú topografiu so zákutiami alebo piesčitými kopčekmi, ktoré vyhovujú hrabajúcim druhom, akými sú napríklad včely samotárky.

zelené strechy
Foto:Chuttersnap

Hniezdne búdky

Hniezdnych búdky sa stali hitom tejto sezóny. Majú rôzne formy a tvary. Každý ich zvládne zhotoviť, a preto domáca výroba takejto búdky patrí k zábave pre celú rodinu. Tieto búdky poskytujú pre vtáky, ktoré migrujú z Afriky do rôznych častí Európy, kde sa v lete liahnu a vychovávajú svoje mláďatá, útočisko a domov.

INZERCIA

Najčastejšie sa umelé hniezda alebo vtáčie búdky inštalujú na vonkajšie steny budov alebo konáre stromov. Niektorí ľudia dokonca inštalujú búdky pre netopiere, ktoré špeciálne navrhujú na podporu miestnych druhov netopierov. Netreba ale zabudnúť na to, že tieto úpravy musíme podporiť aj ďalšími drobnými opatreniami. V takom prípade je potrebné, aby sme zabezpečili dostatok potravy pre vtáky. Kvetinové záhony sú skvelým riešením, keďže poskytujú domov rôznym druhom hmyzu.

„Hniezdenie netopierov pri budove alebo bytovom dome môže byť pre ľudí celkom prospešné. Celá kolónia netopierov totiž dokáže počas letných večerov dobre držať komáre na uzde.“ Justin Crane, architekt

Inzercia
Kreatívna hniezdna búdka (Foto: Sneha Cecil)

Deravé tehly

Existuje mnoho podobných zásahov, ktoré vítajú voľne žijúce živočíchy v štruktúre budov. Takýmto príkladom sú včelie tehly. Takéto tehly sú plné malých otvorov, ktoré umožňujú včelám hniezdiť vnútri týchto otvorov.

Motýlie záhrady

Motýlie záhrady sú vlastne len výsadbou kvetov a tráv okolo krajinných prvkov alebo budov. Výsadbu vyberajú ekológovia tak, aby bola vhodná pre druhy v danom okolí a aby sa nahádzala na ich migračných trasách. Taktiež je dôležité, aby druhy rastlín podporili rozmnožovanie chrobákov, ktorými sa tieto vtáky živia.

Ježkove boxy

Ježkové boxy sú malé drevené búdky, v ktorých môžu malé cicavce odpočívať alebo prezimovať. Inštalácia takéhoto boxu na vonkajšiu stenu budovy alebo priamo do záhrady zaberie len pár minút.

Aké benefity poskytuje príroda človeku v meste?

Každodenná dávka mestskej prírody prináša okrem posilnenia pocitu spojenia s prírodou aj výhody v podobe lepšej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody. Čoraz viac výskumov dokazuje, že pobyt v prírode, najmä v mestskom prostredí, vedie k zdravším a šťastnejším obyvateľom miest.

 

 

About Author

Ema Zvara

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings