fbpx
Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Cookies a sledovanie môžete vypnúť.

Európa a kresťanský vývoj medicíny

Čítanie na 7 min.

Ópium a alkohol – liečebné štandardy stredoveku

Vývoj medicíny na krídlach kresťanstva mali svoje plusy aj mínusy. Čo myslíte, že prevažovalo?

Informácie o tomto príspevku

Vydané 14. decembra 2021
Zverejnil

Obsahuje tieto témy: , , , , , , , , ,
Sledujte UnitedLife na Instagrame
Sledujte UnitedLife ako e-mailový newsletter

Ako hodnotíte tento príspevok?

Priemerné hodnotenie 5 / 5. 1

Po páde Ríma sa učenie prestalo veľmi vážiť, experimentovať sa odrádzalo a originalita sa stala nebezpečnou. Počas raného stredoveku medicína prešla do rúk kresťanskej cirkvi a arabských učencov.

 

Prekladatelia a svätci

Niekedy sa uvádza, že raná kresťanská cirkev mala nepriaznivý vplyv na pokrok v medicíne. Choroba bola považovaná za trest a hriech, a takéto trestanie si vyžadovalo iba modlitbu a pokánie. Navyše, ľudské telo bolo považované za posvätné a pitva bola zakázaná.

Snáď najväčšou službou, ktorú cirkev preukázala medicíne, bolo uchovávanie a prepisovanie klasických gréckych lekárskych rukopisov. Tieto boli preložené do latinčiny v mnohých stredovekých kláštoroch a nestoriánski kresťania (východná cirkev) založili školu prekladateľov, ktorí previedli grécke texty do arabčiny. Táto slávna škola a tiež veľká nemocnica sa nachádzali v Jundi Shāhpūr v juhozápadnej Perzii, kde bol hlavným lekárom Jurjīs ibn Bukhtīshūʿ, prvý z dynastie prekladateľov a lekárov, ktorá trvala šesť generácií. Neskorším slávnym prekladateľom bol Hunayn ibn Isḥāq, ktorého preklady mali vraj cenu zlata.

INZERCIA

Svätý Kozmas a svätý Damián ošetrujúci ranu na hrudi. Zdroj: catholicharboroffaithandmorals.com

Približne v tom čase sa objavilo množstvo svätých, ktorých mená sa spájali so zázračnými liekmi. Medzi prvých z nich patrili bratia-dvojičky, Kozmas a Damián, ktorí podstúpili mučeníctvo a stali sa patrónmi medicíny. Iní svätí boli vzývaní ako mocní liečitelia určitých chorôb, ako napríklad svätý Vít (tanec svätého Víta) a svätý Anton pre erysipel (alebo oheň svätého Antona). Kult týchto svätých bol rozšírený v stredoveku a neskorší kult, kult sv. Rocha pre mor, bol rozšírený počas morových rokov 14. storočia.

 

Stredoveká a renesančná Európa

 

Inzercia

Salerno a lekárske fakulty

Približne v rovnakom čase, keď arabská medicína prekvitala, bola v Salerne v južnom Taliansku založená prvá organizovaná lekárska škola v Európe. Hoci škola v Salerne nepriniesla žiadneho brilantného génia a žiadny prekvapivý objav, bola to vynikajúca lekárska inštitúcia svojej doby a základ veľkých stredovekých škôl, ktoré boli čoskoro založené v Montpellier a Paríži vo Francúzsku a v Bologni a Padove v Taliansku.

Salerno priťahovalo učencov z blízkeho i ďalekého okolia. Bolo pozoruhodne liberálne v niektorých svojich názoroch a prijímalo aj ženy ako študentky medicíny. Škola za mnohé vďačila osvietenému cisárovi Svätej ríše rímskej Fridrichovi II., ktorý v roku 1221 nariadil, že nikto nesmie vykonávať lekársku prax, kým nebude verejne schválený pánmi zo Salerna.

Salernitánska škola vyrábala aj vlastnú literatúru. Najznámejším dielom s neurčitým dátumom bol Regimen Sanitatis Salernitanum („Salernitanský sprievodca zdravím“). Je napísané vo veršoch a objavilo sa v mnohých vydaniach, preložené do viacerých jazykov.

 

Stredovekí lekári

Stredovekí lekári analyzovali symptómy, skúmali sekréty a stanovovali svoje diagnózy. Pacientom predpisovali diétu, odpočinok, spánok, cvičenie alebo kúpele, alebo podávali emetiká a preháňadlá. Chirurgovia mohli liečiť zlomeniny a dislokácie, vykonávať amputácie a niekoľko ďalších operácií. Niektorí z nich predpisovali ópium, mandragoru alebo alkohol na zmiernenie bolesti. Pôrod bol prenechaný pôrodným asistentkám, ktoré sa spoliehali na folklór a tradície.

Veľké nemocnice boli zriadené v stredoveku náboženskými nadáciami a ošetrovne boli pripojené k opátstvam a kláštorom. Lekári a sestry v týchto ústavoch boli členmi reholí a spájali duchovné a telesné liečenia.

 

Albertus Magnus. Zdroj: sciencephoto.com

Šírenie nového učenia

Medzi učiteľmi medicíny na stredovekých univerzitách bolo veľa tých, ktorí lipli na minulosti, ale nebolo málo tých, ktorí sa rozhodli preskúmať nové myšlienkové smery. Nové učenie renesancie, zrodené v Taliansku, rástlo a rozširovalo sa pomaly. Dvaja veľkí učenci 13. storočia, ktorí ovplyvnili medicínu, boli Roger Bacon, aktívny pozorovateľ a neúnavný experimentátor, a Albertus Magnus, významný filozof a vedecký spisovateľ.

 

Zákazy pitvy ľudí sa pomaly rušili a Mondinodei Liucci  patril k prvým, ktorý s pitvami začali vo veľkom. Jeho Anothomia, publikovaná v roku 1316, bola prvou praktickou príručkou anatómie. Na prvom mieste medzi chirurgmi tej doby bol Guy de Chauliac, lekár troch pápežov v Avignone. Jeho Chirurgia magna („Veľká chirurgia“), založená na pozorovaní a skúsenostiach, mala hlboký vplyv na priebeh operácie a jej vývoj.

 

Lekcia anatómie od Dr. Willena van der Meera (1617). Zdroj: culturacolectiva.com

 

Renesancia v 14., 15. a 16. storočí bola oveľa viac než len oživením záujmu o grécku a rímsku kultúru. Bola to skôr zmena pohľadu, dychtivosť po objavovaní, túžba uniknúť z obmedzení tradície a objavovať nové oblasti myslenia a konania. V medicíne bolo prirodzené, že anatómia a fyziológia, poznanie ľudského tela a jeho fungovania, by mali byť prvými aspektmi lekárskeho učenia, ktorým by sa mala venovať pozornosť tých, ktorí si uvedomili potrebu reformy.

 

Revolučná teória cirkulácie krvi

Bolo to v roku 1543, keď Andreas Vesalius, mladý belgický profesor anatómie na univerzite v Padove, publikoval De humani corporis fabrica („O štruktúre ľudského tela“). Na základe jeho vlastných rozborov táto kľúčová práca opravila mnohé z Galenových chýb. Vesalius svojimi vedeckými pozorovaniami a metódami ukázal, že Galéna už nemožno považovať za konečnú autoritu. V jeho práci v Padove pokračoval Gabriel Fallopius a neskôr Hieronymus Fabricius ab Aquapendente; bola to jeho práca o žilových chlopniach, De venarum ostiolis, ktorá pomohla jeho žiakovi Williamovi Harveyovi rozvinúť jeho revolučnú teóriu cirkulácie krvi, jeden z veľkých medicínskych objavov.

 

Chirurgia profitovala z nového pohľadu v anatómii a veľký reformátor Ambroise Paré dominoval tejto oblasti v 16. storočí. Paré bol chirurgom štyroch francúzskych kráľov a právom bol nazývaný otcom modernej chirurgie. Vo svojej autobiografii, napísanej po tom, čo odišiel z 30-ročnej služby Paré opísal, ako zrušil bolestivú prax kauterizácie na zastavenie krvácania a namiesto toho používal obväzy.

Paracelsus. Zdroj: bystricoviny.sk

Lekársku scénu 16. storočia oživil záhadný lekár a alchymista, ktorý si hovoril Paracelsus. Narodil sa vo Švajčiarsku a veľa cestoval po Európe, získaval lekárske zručnosti a popri tom cvičil a vyučoval. V Hippokratovej tradícii Paracelsus zdôrazňoval silu prírody liečiť, no na rozdiel od Hippokrata veril aj v silu nadprirodzených síl a násilne útočil na vtedajšie liečebné postupy. Dychtivý po reforme dovolil, aby jeho neznášanlivosť prevážila nad jeho diskrétnosťou, ako keď prednášal v Bazileji verejným spálením diel Avicennu a Galena. Úrady a zdravotníci boli pochopiteľne pobúrení. Paracelsus, široko známy vo svojej dobe, zostáva dodnes kontroverznou postavou. Napriek svojej turbulentnej kariére sa však pokúsil priniesť racionálnejší prístup k diagnostike a liečbe a namiesto bylinných liekov zaviedol používanie chemických liekov.

Súčasník Paracelsa Girolamo Fracastoro z Talianska bol učenec odlišných metód a názorov. Fracastoro sa zaujímal o epidemické infekcie a ponúkol prvé vedecké vysvetlenie prenosu chorôb. Vo svojom veľkom diele De contagione et contagiosis morbis vyslovil teóriu, že semená niektorých chorôb sú nepostrehnuteľné častice prenášané vzduchom alebo kontaktom.

Sledujte UnitedLife na Instagrame
Sledujte UnitedLife ako e-mailový newsletter

Ako hodnotíte tento príspevok?

Priemerné hodnotenie 5 / 5. 1

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu.
Cookies a sledovanie môžete vypnúť.

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Posielame výhradne editorov výber článkov
maximálne 1 newsletter týždenne a bez akýchkoľvek reklám.


Prejsť na stránku inzerenta: AVISMaxirent.sk

Zavrieť reklamu