Syndróm vyhorenia u žien

Zarábajú, varia a starajú sa o deti. Vyhorenie postihuje častejšie ženy

V minulosti sa ženy starali o domácnosť a muži zabezpečovali rodinu finančne. Dnes to tak nie je, aspoň vo väčšine západných krajín. Našťastie majú dievčatá rovnaký prístup k vzdelaniu a študujú na prestížnych univerzitách. Ženy dosahujú vedecké úspechy, obsadzujú významné pracovné pozície, riadia krajiny, prijímajú dôležité politické rozhodnutia. Zdá sa, že sme si rovní. Ale je to naozaj… Prečítať celé

V minulosti sa ženy starali o domácnosť a muži zabezpečovali rodinu finančne. Dnes to tak nie je, aspoň vo väčšine západných krajín. Našťastie majú dievčatá rovnaký prístup k vzdelaniu a študujú na prestížnych univerzitách. Ženy dosahujú vedecké úspechy, obsadzujú významné pracovné pozície, riadia krajiny, prijímajú dôležité politické rozhodnutia. Zdá sa, že sme si rovní. Ale je to naozaj tak?

Hoci ženy dokázali dobehnúť mužov v pracovnom živote a prebrať ich povinnosti, spravili muži to isté v rodinnom živote a domácnosti? Pomáhajú dostatočne? Podľa psychologičky Gabriely Veselovskej sa na ženy oproti minulosti kladie viac nárokov, čo je jeden z dôvodov prečo oproti mužom častejšie trpia Syndrómom vyhorenia. Informoval o tom webový portál teraz.sk.

Ilustračný obrázok. Zdroj: pexels.com.

Vyhorené ženy

Aj viaceré svetové štúdie dokazujú tvrdenia slovenských psychológov. Štvorročný výskum vedcov Montrealskej univerzity z roku 2018 ukázal, že pohlavie ovplyvňuje spôsob zvládania vyhorenia. Výskumu sa zúčastnilo viac než 2000 pracovníkov zo 63 rôznych pracovísk, z ktorých viac než polovicu tvorili ženy. Vedci dospeli k záveru, že zatiaľ čo obe pohlavia pociťovali vyhorenie, spôsob, akým ho prežívali sa líšil aj preto, že ženy a muži boli vystavení rôznemu prostrediu a podmienkam.

Nedávny americký prieskum odhalil, že kým približne rovnaké percento amerických žien a mužov uviedlo, že sa v pracovnom živote cítia vyhorení, 35 percent žien potvrdilo, že sa cítia vyhorené aj doma. Vyhorenie v domácom prostredí deklarovalo pre porovnanie 25 percent mužov. Takmer polovica opýtaných žien uviedla, že ich Syndróm vyhorenia je taký extrémny, že nedokážu celú noc spať.

V prieskume zároveň 63 percent žien uviedlo, že pred príchodom do kancelárie majú pocit, že pracovali celý deň. U tých, ktoré sa starali o deti a starnúcich rodičov, sa toto číslo vyšplhalo až na 73 percent. Zdroj ilustračného obrázka: pexels.com.

Vyčerpanie, negatívny prístup k práci, cynizmus, klesajúce sebavedomie a pokles produktivity. To sú niektoré z príznakov vyhorenia, ktoré je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie výsledkom nezvládnutého chronického stresu na pracovisku. O Syndróme vyhorenia, jeho príznakoch, príčinách a prevencii si môžete prečítať viac v našom predchádzajúcom článku.

Prečo je to tak?

„S vývojom spoločnosti získavajú ženy viac možností uplatniť sa vo svojej kariére a zastávať dôležitejšie či významnejšie pozície, ako tomu bolo v minulosti. Avšak zabúdame na to, že zo štandardných povinností, medzi ktoré patrí napríklad starostlivosť o rodinu či domácnosť, neubúda,“ pre TASR doplnila Gabriela Veselovská.

Psychologička Jana Molentová vysvetľuje, že k vyhoreniu sa prepracujú ľudia, ktorých práca napĺňa pocitom uspokojenia. K skoršiemu vyhoreniu však dochádza u žien. Podľa Veselovskej to môže byť spôsobené tým, že ženy na seniorských pozíciách majú pocit, že musia pracovať viac ako muži.

Aké sú iné príčiny vyššej náchylnosti žien k Syndrómu vyhorenia? Vedci z Montrealskej univerzity uvádzajú napríklad nerovnaké zaobchádzanie na pracovisku. Podľa webového portálu wellright.com ženy s väčšou pravdepodobnosťou zastávajú pozície, ktoré ponúkajú menšiu voľnosť pri rozhodovaní. Sú tak v práci menšou autoritou a majú menšiu kontrolu nad svojou prácou než muži. Zároveň majú menej príležitostí uplatniť na pracovisku svoje jedinečné zručnosti,

Podľa iného výskumu, ženy na rozdiel od mužov v práci získavajú menej uznania za svoje nápady. Po rokoch nespravodlivého zaobchádzania sa pochopiteľne prejavia pocity bezmocnosti a zúfalstva, ktoré spôsobujú Syndróm vyhorenia.

Stres zvládajú ženy a muži odlišne

Zdroj ilustračného obrázka: pexels.com.

Americká výskumníčka zaoberajúca sa stresom Heidi Hanna vysvetľuje, že muži a ženy z neurologického hľadiska zvládajú stres odlišne. To je dôvod, prečo sa stres hromadí u žien rôznymi spôsobmi. Zatiaľ čo muži chcú svoje problémy vyriešiť čo najrýchlejšie alebo sa im úplne vyhnúť, ženy často premýšľajú nad výzvou. Zároveň sa snažia vidieť veci z viacerých uhlov a premýšľajú o tom, ako rôzne výsledky ovplyvnia iných ľudí.

Toto sú podľa nej cenné zručnosti na pracovisku. Avšak, keď si ženy príliš vnútorne osvojujú svoj stres, môže sa nahromadiť a prejaviť sa chronickou únavou, bolesťou, tráviacimi problémami, úzkosť a depresiou. „To môže viesť k začarovanému kruhu. Budeme mať menej energie na zvládanie rastúcich časovo obmedzených požiadaviek, stratíme zmysel práce a uviazneme v režime prežitia,“ vysvetľuje výskumníčka.

 

Pokračujte na ďalší príspevok »