EXTRA Lifestyle TOP články redakcie

Zarábajú, varia a starajú sa o deti. Vyhorenie postihuje častejšie ženy

  • 8 júla, 2022
  • 5 min read
Zarábajú, varia a starajú sa o deti. Vyhorenie postihuje častejšie ženy

V minulosti sa ženy starali o domácnosť a muži zabezpečovali rodinu finančne. Dnes to tak nie je, aspoň vo väčšine západných krajín. Našťastie majú dievčatá rovnaký prístup k vzdelaniu a študujú na prestížnych univerzitách. Ženy dosahujú vedecké úspechy, obsadzujú významné pracovné pozície, riadia krajiny, prijímajú dôležité politické rozhodnutia. Zdá sa, že sme si rovní. Ale je to naozaj tak?

Hoci ženy dokázali dobehnúť mužov v pracovnom živote a prebrať ich povinnosti, spravili muži to isté v rodinnom živote a domácnosti? Pomáhajú dostatočne? Podľa psychologičky Gabriely Veselovskej sa na ženy oproti minulosti kladie viac nárokov, čo je jeden z dôvodov prečo oproti mužom častejšie trpia Syndrómom vyhorenia. Informoval o tom webový portál teraz.sk.

Ilustračný obrázok. Zdroj: pexels.com.

Vyhorené ženy

Aj viaceré svetové štúdie dokazujú tvrdenia slovenských psychológov. Štvorročný výskum vedcov Montrealskej univerzity z roku 2018 ukázal, že pohlavie ovplyvňuje spôsob zvládania vyhorenia. Výskumu sa zúčastnilo viac než 2000 pracovníkov zo 63 rôznych pracovísk, z ktorých viac než polovicu tvorili ženy. Vedci dospeli k záveru, že zatiaľ čo obe pohlavia pociťovali vyhorenie, spôsob, akým ho prežívali sa líšil aj preto, že ženy a muži boli vystavení rôznemu prostrediu a podmienkam.

Nedávny americký prieskum odhalil, že kým približne rovnaké percento amerických žien a mužov uviedlo, že sa v pracovnom živote cítia vyhorení, 35 percent žien potvrdilo, že sa cítia vyhorené aj doma. Vyhorenie v domácom prostredí deklarovalo pre porovnanie 25 percent mužov. Takmer polovica opýtaných žien uviedla, že ich Syndróm vyhorenia je taký extrémny, že nedokážu celú noc spať.

INZERCIA
V prieskume zároveň 63 percent žien uviedlo, že pred príchodom do kancelárie majú pocit, že pracovali celý deň. U tých, ktoré sa starali o deti a starnúcich rodičov, sa toto číslo vyšplhalo až na 73 percent. Zdroj ilustračného obrázka: pexels.com.

Vyčerpanie, negatívny prístup k práci, cynizmus, klesajúce sebavedomie a pokles produktivity. To sú niektoré z príznakov vyhorenia, ktoré je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie výsledkom nezvládnutého chronického stresu na pracovisku. O Syndróme vyhorenia, jeho príznakoch, príčinách a prevencii si môžete prečítať viac v našom predchádzajúcom článku.

Prečo je to tak?

„S vývojom spoločnosti získavajú ženy viac možností uplatniť sa vo svojej kariére a zastávať dôležitejšie či významnejšie pozície, ako tomu bolo v minulosti. Avšak zabúdame na to, že zo štandardných povinností, medzi ktoré patrí napríklad starostlivosť o rodinu či domácnosť, neubúda,“ pre TASR doplnila Gabriela Veselovská.

Psychologička Jana Molentová vysvetľuje, že k vyhoreniu sa prepracujú ľudia, ktorých práca napĺňa pocitom uspokojenia. K skoršiemu vyhoreniu však dochádza u žien. Podľa Veselovskej to môže byť spôsobené tým, že ženy na seniorských pozíciách majú pocit, že musia pracovať viac ako muži.

Aké sú iné príčiny vyššej náchylnosti žien k Syndrómu vyhorenia? Vedci z Montrealskej univerzity uvádzajú napríklad nerovnaké zaobchádzanie na pracovisku. Podľa webového portálu wellright.com ženy s väčšou pravdepodobnosťou zastávajú pozície, ktoré ponúkajú menšiu voľnosť pri rozhodovaní. Sú tak v práci menšou autoritou a majú menšiu kontrolu nad svojou prácou než muži. Zároveň majú menej príležitostí uplatniť na pracovisku svoje jedinečné zručnosti,

Podľa iného výskumu, ženy na rozdiel od mužov v práci získavajú menej uznania za svoje nápady. Po rokoch nespravodlivého zaobchádzania sa pochopiteľne prejavia pocity bezmocnosti a zúfalstva, ktoré spôsobujú Syndróm vyhorenia.

Stres zvládajú ženy a muži odlišne

Zdroj ilustračného obrázka: pexels.com.

Americká výskumníčka zaoberajúca sa stresom Heidi Hanna vysvetľuje, že muži a ženy z neurologického hľadiska zvládajú stres odlišne. To je dôvod, prečo sa stres hromadí u žien rôznymi spôsobmi. Zatiaľ čo muži chcú svoje problémy vyriešiť čo najrýchlejšie alebo sa im úplne vyhnúť, ženy často premýšľajú nad výzvou. Zároveň sa snažia vidieť veci z viacerých uhlov a premýšľajú o tom, ako rôzne výsledky ovplyvnia iných ľudí.

Toto sú podľa nej cenné zručnosti na pracovisku. Avšak, keď si ženy príliš vnútorne osvojujú svoj stres, môže sa nahromadiť a prejaviť sa chronickou únavou, bolesťou, tráviacimi problémami, úzkosť a depresiou. „To môže viesť k začarovanému kruhu. Budeme mať menej energie na zvládanie rastúcich časovo obmedzených požiadaviek, stratíme zmysel práce a uviazneme v režime prežitia,“ vysvetľuje výskumníčka.

 

About Author

Maria Mihalikova

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings