EXTRA Lifestyle

USA a Čína majú spoločné viac ako sa zdá

  • 7 decembra, 2019
  • 7 min read
USA a Čína majú spoločné viac ako sa zdá

Titulná fotografia: Archív autorky článku (fotené v októbri 2019 v Skopje – Macedónsko)

Pravidelne aktualizovaná interaktívna mapa (zdroj) podrobne ukazuje rozšírenie koronavírusu v Európe a vo svete:

Každého, samozrejme, napadne zahraničný obchod, ktorý je aj samotným kameňom úrazu vzájomný vzťahov týchto krajín a spúšťačom obchodnej vojny. Ďalšie podobnosti však zostávajú prehliadané.

Okrem obchodnej závislosti a značnej veľkosti ekonomík majú tieto krajiny spoločného mnoho. Obe majú vodcu, ktorý si presadzuje silnú autoritu. V tomto článku sa však nebudem zaoberať politikou. Zameriam sa na podobnosti vo (ne)fungovaní sociálneho systému, dovoleniek a spotreby obyvateľstva. Práve v tých oblastiach, totiž existuje silná podobnosť medzi týmito dvoma ekonomickými a politickými rivalmi. 

INZERCIA

 

Rovnako ako Spojené štáty, aj Čína má prakticky absentujúci sociálny systém

Ako Európania sme zvyknutí zakladať si na rovnováhe medzi súkromným a pracovným životom. V USA a Číne sa však tento koncept úplne stráca. Obe krajiny majú z pohľadu Európana extrémne málo dní platenej dovolenky. V Číne má zamestnanec, ktorý odpracoval menej ako 10 rokov nárok iba na 5 dní dovolenky v roku. V USA má zamestnanec nárok na minimum 10 dní dovolenky, problémom ale je, že mnohí zamestnávateľa nepriamo nútia zamestnancov vzdať sa niekoľkých z týchto dní. Robia to tak, že zamestnancom, ktorí si vyberú všetky dni dovolenky neudelia na konci roka finančný bonus, ktorý môže predstavovať rádovo aj výšku celomesačného platu. V oboch krajinách je tiež extrémne jednoduché ukončiť pracovný pomer. Platí to rovnako pre zamestnávateľa ako aj pre zamestnanca. Výpoveď nadobúda v mnohých prípadoch účinnosť s okamžitou platnosťou a bez výpovednej doby.

Čína síce zaostáva za USA ohľadom penzijného systému, vyhliadky Američanov však tiež nie sú najružovejšie. Zaostávanie Číny je spôsobené tým, že je ešte stále v procese budovania penzijného systému. V súčasnosti majú v Číne nárok na penziu takmer výlučne iba bývalí zamestnanci štátnych podnikov. O ostatných penzistov sa musia finančne postarať ich deti a vnúčatá. V USA je síce penzijný systém etablovaný už niekoľko desaťročí, budúci dôchodcovia ale aj tak nemajú úplnú garanciu, že im budú vyplatené penzie, nakoľko nemusia byť krytí v prípade, ak zbankrotuje penzijný fond, ktorý spravuje ich financie. 

Čína má zasa navrch pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, nakoľko je takmer bezplatná a môže si ju dovoliť každý občan. V Číne teda nemôže nastať prípad, že by niekto neabsolvoval liečbu, kvôli tomu, že si ju nemôže dovoliť. Je ale nutné spomenúť, že Čína zápasí s nedostatkom lekárov a všeobecný lekár má v tejto krajine s populáciou viac ako 1,4 miliardy ľudí na jedného pacienta v priemere 3 minúty času. 

Rastúca zadlženosť obyvateľstva a konzumný spôsob života trápia USA aj Čínu

Tak ako USA, aj Čína má svoj „American Dream“, ten čínsky sa však prirodzene volá „中国梦“ čo v preklade znamená „Čínsky sen“. Mnohí Číňania vyrastali v úplnej chudobe 50., 60. a 70. rokov. Po otvorení krajiny zahraničnému obchodu, ktoré bolo spustené v roku 1978, sa do Číny začali relokovať zahraničné, predovšetkým americké, značky. Tým sa začala história Číny ako „továrne sveta“, kde sa vyrába všetko čo vás napadne. S prílevom finančných prostriedkov zo zahraničného obchodu začala postupne pociťovať benefity aj tá najchudobnejšia vrstva. Mladí ľudia v súčasnej Číne, kvôli tvrdej práci svojich rodičov v továrňach, v podstate nezažili chudobu. Vyrastali počas hospodárskeho napredovania krajiny sledovaním amerických filmov a snívaním o štúdiu v USA alebo Veľkej Británii (čo sa mnohým z nich aj podarilo). Väčšina z nich sú v dôsledku „Politiky jedného dieťaťa“ jedináčikovia. Ich status jediného dieťaťa im zabezpečil okrem pozornosti celej rodiny aj to, že sa ich rodiny postarali o to, aby im nič v živote nechýbalo. Je to pochopiteľné, nakoľko absencia sociálneho dôchodkového systému v Číne spôsobuje, že deti sa v dospelosti budú musieť starať o rodičov a starých rodičov. Je teda v prirodzenom záujme rodičov dopriať deťom čo najlepšie vzdelanie a tým zvýšiť v budúce vyhliadky celej rodiny. 

Čo bolo myslené dobre sa ale vracia späť negatívne tým, že súčasní mladí ľudia nemajú žiadny koncept šetrenia. Značné percento mladých pracujúcich a vzdelaných ľudí vo veku do 30 rokov nedokáže mesačne ušetriť vôbec nič. Keďže vyrastali s tým, že dostali všetko čo na čo si ukázali, myšlienky, že môžu mať všetko čo sa im zapáči sa nevedia vzdať ani vo svojej dospelosti. 

V Číne je úverovanie fyzických osôb bankami stále na veľmi nízkej úrovni. V posledných rokoch vzniklo veľmi veľa tzv. „P2P“ úverových inštitúcií, ktoré umožňovali ľuďom požičiavať si navzájom. Po mnohých bankrotoch a tragédiách vláda takéto požičiavanie nakoniec zakázala.

 

Ďalším problémom je neregulované investovanie čínskeho obyvateľstva na finančných trhoch. V súčasnosti si môže dôchodca cez čínsky WhatsApp, nazývaný WeChat, jedným klikom bez akéhokoľvek dokazovania znalosti obchodovania na finančných trhoch kúpiť akcie na burze. Nikto nepreveruje ich finančnú gramotnosť ani zabezpečenosť. Mnoho dôchodcov sa už v dôsledku chýbajúcej regulácie stihlo pripraviť o celoživotné úspory. 

Americký spotrebiteľ so siedmimi kreditkami sa v princípe až tak veľmi nelíši od priemerného pracovne produktívneho Číňana vo veku 25 až 35 rokov… 

USA a Čína si nemajú čo závidieť ani čo sa týka celkového dlhu

Keď sa spomenie dlh krajín, väčšina ľudí si predstaví dlhodobých dlhových vinníkov, Spojené štáty a Japonsko. V prípade USA, dosahoval celkový dlh krajiny na začiatku roka 2019 hodnotu 69 biliónov amerických dolárov, čo predstavovalo viac ako trojnásobok hrubého domáceho produktu krajiny (HDP). Čína však za Spojenými štátmi až tak veľmi nezaostáva. Tento rok jej dlh, vo výške 40 biliónov amerických dolárov, presiahol 300 percent HDP. Vláda už škrtí poskytovanie úverov na medzibankovom trhu a snaží sa zabrániť pádu štátnych podnikov odkázaných na úvery, rovnako ako aj pádu bankových inštitúcií, ktoré sú „too big to fail“. Obmedzuje aj tzv. „tieňový“ sektor bankovníctva, ktorý sa dostáva do problémov v dôsledku zlých úverov a chýbajúcej regulácie. Problémom je, že tieňový sektor bankovníctva podľa odhadov expertov dosahuje až viac ako 80 percentný podiel na HDP Číny. 

Rozdielom oproti USA je, že väčšina dlhu v Číne je vládneho a korporátneho charakteru. Exponovanosť obyčajného obyvateľstva na tomto zadlžení je preto stále relatívne nízka. Extrémna spotreba mladých ľudí a chýbajúca regulácia prístupu obyvateľstva k finančným trhom však naznačujú, že zadlženosť bežného obyvateľstva bude ďalej rásť. 

Podobností medzi oboma obchodnými rivalmi by sa dalo nájsť viac. Cieľom môjho článku nebolo vám ich všetky predstaviť. Mojim zámerom bolo ukázať, že obe krajiny sa v mnohom podobajú a to aj napriek tomu, že sa to nepáči ich politickým predstaviteľom. A možno práve táto skutočnosť je hlavným kameňom úrazu medzi nimi…

 

Zdroje: Caixin, CNN Business, Reuters, International Monetary Fund

About Author

Michaela Královičová

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings