Filmy a seriály

Ukážka zo scenára: Úvodná scéna filmu Werckmeistrove harmónie trvá vyše desať minút a je natočená na jeden záber

  • 8 marca, 2023
  • 5 min read
Ukážka zo scenára: Úvodná scéna filmu Werckmeistrove harmónie trvá vyše desať minút a je natočená na jeden záber

BBC zaradila Werckmeistrove harmónie na 56. miesto v rebríčku sto najlepších filmov nového milénia. Názov sa odvoláva na nemeckého barokového hudobného teoretika Andreasa Werckmeistra, ktorého systém ladenia nástrojov sa vo väčšine používa dodnes. Postava skladateľa a muzikológa Györgyho Esztera však tvrdí, že Werckmeistrove princípy sú zodpovedné za všetky estetické a filozofické problémy v hudbe a že je potrebná nová teória ladenia a harmónie. Novú harmóniu vo svojich životoch budú musieť nájsť aj György Eszter s oddaným synovcom Jánošom Valuškom.

Werckmeistrove harmónie (2000)

Maďarský režisér Béla Tarr nakrútil Werckmeistrove harmónie podľa knihy Lászlóa Krasznahorkaia „Melanchólia vzdoru” z roku 1986. Takmer 2,5-hodinový film sa skladá iba z 39 pomalých záberov a hudbu doň zložil Tarrov dvorný skladateľ Mihály Vig. Úvodná scéna trvá viac než desať minút a filozoficky založený doručovateľ novín Jánoš Valuška sa v nej snaží pozdvihnúť ducha štamgastov v hostinci u pána Hagelmayera:

Desať hodín! Záverečná!

INZERCIA

Páni, prosím!

Počkajme chvíľu, kým sa nám neukáže Valuška.

Kašlite na to!

Valuška. Poďme.

Ukáž sa nám.

Urobme priestor pre Valušku, aby sa nám ukázal!

Ty budeš Slnko.

Slnko sa nehýbe.

Správa sa takto.

Ty budeš Zem.

Zem postavíme na toto miesto a potom sa začne pohybovať okolo Slnka.

A teraz…

máme vysvetlenie, pomocou ktorého nesmrteľnosť pochopia aj tí jednoduchší z nás.

Žiadam vás, aby ste so mnou vkročili do bezhraničnosti, kde vládnu stálosť, ticho, pokoj a nekonečná prázdnota.

A predstavte si, že v tomto nekonečnom zvukomalebnom tichu je nepreniknuteľná tma.

Zažívame tu len všeobecný pohyb a zo začiatku nevnímame udalosti, ktorých sme svedkami.

Slnko vrhá ostré svetlo a teplo na priľahlú stranu Zeme.

A my tu stojíme v jeho ostrom svetle.

Toto je Mesiac.

Mesiac obieha okolo Zeme.

Čo sa deje?

Zrazu sme si všimli, že Mesiac, Mesiac… vytvoril na horiacej guli Slnka priehlbinu a táto priehlbina, akýsi tmavý tieň, sa stále zväčšuje… a zväčšuje.

Zakrýva čoraz viac z povrchu Slnka, z ktorého zostáva len úzky polmesiac, oslňujúci polmesiac.

A o chvíľu…

O krátku chvíľu, povedzme okolo jednej popoludní, dôjde k najdramatickejšiemu zvratu udalostí.

V tejto chvíli…

sa vzduch zrazu ochladí.

Cítite to?

Obloha stmavne a potom sa úplne zotmie.

Psy začnú zavýjať, zajace sa zhrbia, jelene pobehujú v panike a preľaknuté utekajú preč.

A v tomto hroznom a nepochopiteľnom súmraku aj vtáky…

aj vtáky sú zmätené a ukryjú sa do nočných skrýš.

A potom… Nastane úplné ticho.

Všetko živé znehybnie.

Začnú pochodovať kopce?

Padne na nás nebo?

Otvorí sa pod nami Zem?

Nevieme.

Nevieme, prišlo na nás úplné zatmenie.

Ale…

Netreba sa báť, ešte nie je koniec.

Mesiac začína pomaly plávať preč cez žiariacu guľu Slnka.

Slnko opäť zažiari, smerom k Zemi začína opäť prichádzať svetlo a teplo opäť zaplavuje Zem.

Hlboké emócie prenikajú do každého srdca.

Utiekli pred ťarchou temnoty.

Stačilo! Vypadnite, vy pivné sudy!

Ale pán Hagelmayer, ešte nie je koniec.

Pán čitateľ, ešte nie je koniec. Valuškov tanec zatmenia Slnka symbolicky predznamenáva, čo bude nasledovať v ďalších 38 záberoch. Pokoj odľahlého mestečka v pustej puste v komunistickom Maďarsku naruší príchod atrakcie. Stovky ľudí, medzi nimi zvláštni neznámi, postávajú v holomraze okolo cirkusového trajlera, aby sa mohli pozrieť na vypchatú veľrybu, ktorá priťahuje amorfný dav ako magnet. Extrémny chlad, záhadní návštevníci, vo vzduchu visí napätie a situáciu chcú využiť ctižiadostiví domáci. Do toho všetkého hodí ideologickú rozbušku cirkusový líder Princ a nekontrolovanému násiliu už nič nebráni…

György Eszter. Zdroj: screenshot, YouTube

Princ a jeho stúpenci hovoria po slovensky

„Princ stojí nad všetkými vecami. Princ vidí všetko a to všetko už ani nie je. Všetko, čo vybudujú a čo bude postavené, čo robia a čo budú konať, to všetko je sklamanie a klamstvo. To, čo si myslia a čo si budú myslieť, to je smiešne. Preto rozmýšľajú, lebo sa boja. A ten, kto sa bojí, nevie nič. Pán direktor sa bojí, prívrženci, naopak, neboja sa. Princovi stúpenci urobia zrúcaniny zo všetkého.“

„Nebudeme milosrdní. Prišiel deň, prišiel čas, neostane z nich nič. Dnes všetko získam! Ich striebro a zlato, nevládze ich oslobodiť. Zrúcame ich domy! Choďte cez mesto, zabite ich, zničte všetko!“

Jánoš Valuška. Zdroj: screenshot, YouTube

 

Zdroje: scripts.com, youtube.com, bbc.com

Zdroj titulnej fotografie: screenshot, YouTube

About Author

Andrej Bezák

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings