Zdravie

Očná joga: Jednoduché cvičenia pre namáhané oči

  • 7 marca, 2023
  • 4 min read
Očná joga: Jednoduché cvičenia pre namáhané oči

Mnohí ľudia pociťujú účinky namáhania očí. A vzhľadom na to, že väčšina z nás trávi dlhé hodiny prácou z domu a pozeraním do obrazoviek, čoraz viac ľudí sa zaujíma o zdravie svojich očí a o to, aký vplyv naň môže mať dlhší čas strávený pri obrazovke.

Štúdia, do ktorej sa zapojili pracovníci v kanceláriách v Indii, ukázala, že každodenná joga môže výrazne znížiť bolesť a suchosť očí, s ktorými sa stretávajú častí používatelia počítačov. V štúdii sa polovica účastníkov venovala joge jednu hodinu denne päť dní v týždni, zatiaľ čo druhá polovica dodržiavala svoje bežné postupy. Jogový program zahŕňal 15 minút jogových pozícií, 10 minút regulovaného jogového dýchania, 10 minút cvičení na kĺby, 10 minút očných jogových cvičení a 15 minút riadenej relaxácie. 

 

Čo je očná joga?

Pod pojmom očná joga rozumieme pohyby, ktoré posilňujú a upravujú svaly v očnej štruktúre. Ľudia, ktorí praktizujú očnú jogu, si chcú zlepšiť zrak, liečiť príznaky suchého oka a znížiť dopad nadmerného namáhania očí. Hoci výskumy zatiaľ nepotvrdili, že by očné cvičenia vedeli pomôcť s poruchami zraku, cvičenie očí nie je zbytočné. Je vhodná najmä ako prevencia a zmiernenie príznakov očnej námahy pri dlhodobej práci za počítačom.

INZERCIA

 

Účel očnej jogy

Očná joga spočíva v sústredení sa na blízke aj vzdialené predmety. Zahŕňa aj pohyb očí zľava, hore, doprava a dole. Tieto pohyby zamerané na sústredenie a tréning svalov slúžia na dva účely:

  1. Vykonávanie malých, cieleným pohybov prostredníctvom akéhokoľvek druhu jogovej činnosti upokojuje telo. Pomáha zvládať stres a liečiť hypertenziu, ktorá je spojená s bolesťami hlavy a úzkosťou.
  2. Cvičenie sústredenia môžu pomôcť zlepšiť reakciu vášho mozgu na spôsob, akým interpretuje to, čo vidíte. Možno v skutočnosti neuvidíte lepšie, ale môžete sa stať pozornejšími k tomu, čo vidíte.

 

Jednoduché cvičenia očnej jogy

Zdroj: www.lenstore.co.uk

Cvičenie s dlaňami

V tomto jednoduchom cvičení ide o uvoľnenie napätia a stresu pred cvičením očí. Ako prvé si silno trite ruky o seba 10 sekúnd, aby ste vytvorili teplo a energiu medzi vašimi dlaňami. Potom si jemne položte dlane na zavreté oči. V tejto pozícii chvíľku zotrvajte a urobte niekoľko hlbokých nádychov a výdychov.

Žmurkanie

Opakované žmurkanie pomáha uvoľniť oči od sucha a nadmerného vystavenia počítaču. Stačí, aby ste sedeli alebo stáli rovno a pozerali sa pred seba. Veľmi rýchlo žmurkajte očami po dobu 10-15 sekúnd. Skúste to zopakovať aspoň raz za hodinu.

očná joga

Zaostrovanie

Pri tomto cvičení sa posaďte do pohodlnej polohy. Zamerajte sa na objekt v diaľke a zotrvajte na ňom pohľadom niekoľko sekúnd. Potom presuňte pozornosť na objekt bližšie k vám a niekoľko sekúnd sa naň pozerajte. Potom presuňte pozornosť na niečo blízko vás, napríklad na váš palec. A naspäť! Obráťte pohľad najprv na stredný objekt, potom na vzdialený objekt. Toto cvičenie opakujte niekoľkokrát počas 2 minút.

 

Osmička

Toto cvičenie by sa malo vykonávať v sede. Pri tomto cvičení zdvihnite ruku pred seba do výšky očí a natiahnite palec.
Začnite s ním pohybovať v tvare osmičky a pozorne ho sledujte po dobu 30 sekúnd. Potom vymeňte smer.

Rolovanie očí

Pravidelné pretáčanie očí je veľmi účinné cvičenie. Pomôže vám posilniť očné svaly a zlepšiť tvar vašich očí. Sadnite si alebo stojte rovno. Ramená majte uvoľnené, krk narovnaný a pozerajte sa pred seba. Pozrite sa doprava a potom pomaly vytočte oči smerom k stropu. Sklopte oči doľava a odtiaľ smerom k podlahe. Postupujte v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek.

 

 

Zdroje: HealthLine, Lenstore, See-Eci

Ilustračný obrázok: Jahor Ivanovich, Unsplash

About Author

Ema Zvara

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings