Turbulencie na medzinárodnom prepravnom trhu pokračujú. Na tovar čakáme čoraz dlhšie a platíme viac

Medzinárodná preprava a jej ceny vplývajú na finálne predajné ceny väčšiny nakupovaných tovarov, či už ide o elektroniku, nábytok, hračky, obalové materiály alebo stroje. Letecká preprava tovaru má taktiež vplyv na ceny e-shopov. Keď sa napríklad zvýšia ceny leteckej prepravy tovaru medziročne o 100 % je zrejmé, že eshopom, ktoré na prepravu nakúpeného tovaru používajú leteckú… Prečítať celé

CEO Infinity Standard | Wanderer Capital | Bratislava, Slovensko

Medzinárodná preprava a jej ceny vplývajú na finálne predajné ceny väčšiny nakupovaných tovarov, či už ide o elektroniku, nábytok, hračky, obalové materiály alebo stroje. Letecká preprava tovaru má taktiež vplyv na ceny e-shopov. Keď sa napríklad zvýšia ceny leteckej prepravy tovaru medziročne o 100 % je zrejmé, že eshopom, ktoré na prepravu nakúpeného tovaru používajú leteckú prepravu, zdvihnú ceny prepravy nákupné ceny, ktoré es-hopy následne transformujú do vyšších predajných cien. Tie na konci zaplatia zákazníci, čiže spotrebitelia ako ty.

Rok 2022 mal byť po pandemických rokoch 2020 a 2021 obdobím, kedy sa ustália medzinárodné prepravné kapacity, znovu nastavia procesy v námorných prístavoch a vlakových termináloch a stabilizuje sa medzinárodná preprava a jej ceny.

V druhej polovici 2022 sa ukazuje, že sa mnohé očakávania splnili. Ceny medzinárodných prepráv zaznamenali po historických maximách zo začiatku roku 2022 pokles a následnú stabilizáciu, ktorá trvala aj v čase písania tohto článku, v polovici augusta. Iba málokto však očakával, že sa 24. februára zobudíme do vojnového stavu medzi Ruskom a Ukrajinou, čo bude mať následky aj na globálne zásobovanie tovarom a medzinárodnú nákladnú prepravu. Pri zamýšľaní sa nad tým, prečo platíme za tovary, ktoré pravidelne nakupujeme čoraz viac ale musíme ísť ešte pred obdobie vojny medzi Ruskom a Ukrajinou. Prvotným impulzom zvyšovania cien medzinárodnej prepravy bol totiž COVID-19, ktorý prekvapil celý svet a na určitý čas takmer úplne paralyzoval globálnu prepravu tovaru.  

 

Ceny nákladnej dopravy sú ovplyvnené mnohými faktormi, od COVID-19 po vojnu Ruska a Ukrajiny. Foto: Wiliam Wiliam

Vplyv pandémie na medzinárodný prepravný trh

Po vypuknutí pandémie COVID-19 očakávali firmy z celého sveta zníženie dopytu. Po prvotnom utlmení výrobných kapacít, predovšetkým v Ázii, kvôli prísnym lockdownom, došlo, naopak, k zvyšovaniu spotrebiteľského dopytu vo svete, ktorému sa už ale výrobné a prepravné kapacity nestíhali prispôsobovať. Medzinárodné logistické služby sa začiatkom pandémie zachraňovali predovšetkým prepúšťaním a neobjednaním extra prepravných kapacít, ktoré v súčasnosti stále chýbajú. 

Nové prepravné kontajnery a ďalšie zvýšenie prepravných kapacít sú naplánované na dokončenie a uvedenie do prevádzky až v roku 2023. Od roku 2023 teda možno očakávať výraznú stabilizáciu medzinárodného prepravného trhu a preprava tovaru očakáva rovnakú konsolidáciu.

Štandardný prepravný kontajner pred pandémiou bolo možné doručiť na Slovensko s tovarom z Číny už za 2000€ aj s dodaním. Preprava tovaru a jej čas od odplávania lode v Číne až po dodanie tovaru na Slovensko sa pohyboval v rozmedzí 40-45 dní. V súčasnosti sú tranzitné časy 55 až 80 dní a za takúto istú prepravu platíme cenu vyššiu o viac ako 300 %. Pred pandémiou prišlo do prístavu určenia načas cca 60 % lodí, na konci roka 2021 to už bolo iba okolo 30 %. 

Železničná doprava fungovala pred pandémiou bez výraznejších obmedzení a bola rýchla. Dodanie tovaru z Číny na Slovensko bolo napríklad možné za 20-25 dní. Medzinárodná preprava rozkvitala aj vďaka obľúbenej vlakovej preprave tovaru, pretože bola alternatívou pre rýchly medzinárodný presun urgentného tovaru. V druhej polovici roku 2022 sa dá na vlakovú prepravu spoľahnúť iba ťažko, pretože prepravné kapacity sú obmedzené, vlakové terminály a železničné koridory preťažené a niektoré trasy sú výrazne obmedzené. 

Pred pandémiou využívala medzinárodná nákladná letecká preprava v komerčné lety, čo držalo ceny leteckej prepravy na tretine až polovici súčasných cien. Expresom bolo možné doručiť vzorky z iného kontinentu na Slovensko už za 2 až 3 dni. Dnes je prepravný čas na takéto prepravy v priemere týždeň, čo je zlepšenie oproti pandemickým rokom, kedy aj dodanie expresných prepráv trvalo 2 až 3 týždne. Štandardná letecká preprava tovaru medzi kontinentami trvá v roku 2022 okolo 14 dní, pričom pred pandémiou na takúto prepravu stačilo v priemere 5 až 10 dní. Medzinárodná kamiónová preprava, ktorá zaznamenala otrasy už pri BREXITe bola pandémiou silne zasiahnutá, najmä kvôli zdržaniam na hraniciach a nutnosti testovať šoférov, po ktorých mnohí z nich skončili v karanténe, čo malo za následok zníženie prepravných kapacít, zvýšenie cien a omeškanie dodania tovaru prepravovaného kamiónovou prepravou. 

Štandardná letecká preprava tovaru medzi kontinentami trvá v roku 2022 okolo 14 dní. Foto: Ilya Cher

 

Medzinárodná preprava tovaru s omeškaním kvôli vojne na Ukrajine 

Najdôležitejší železničný prepravný koridor pre tovar do Európy smeruje z Ázie.  Väčšina vlakov z Číny prechádza do Európy cez Rusko. Toto spojenie zabezpečuje China-Europe Railway Express, ktorý ide z Číny do Kazachstanu, Ruska, Bieloruska, Poľska, Nemecka, Česka, Francúzska a Španielska. 

Alternatívou je vlakový koridor, ktorý prechádza centrálnou a západnou Áziou. Cez tento koridor premávajú vlaky premávajú medzi Čínou, Kazachstanom, Uzbekistanom až do Európy, kde je začiatočnou zastávkou Turecko. Tento alternatívny koridor má ale výrazne nižšiu prepravnú kapacitu ako už spomínaný hlavný vlakový koridor prepravujúci tovar z Číny do Európy cez Rusko.

Aj napriek vojne, štatistiky naznačujú, že vlakový koridor z Číny za prvý polrok 2022 vôbec neutrpel a naopak, zaznamenal 2 % nárast pri porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2021. Za prvých šesť mesiacov roka 2022 sa tak aj napriek rusko-ukrajinskému konfliktu prepravilo až takmer 7500 vlakových výprav. 

Preprava tovaru z Ázie, konkrétne jej dovozcovia sa ale počas vojny vyhýbajú využívaniu železničnej prepravy pre svoj tovar, pretože väčšina štandardných poisťovní má v poistných podmienkach uvedenú klauzulu o výluke poistenia v prípade realizácie prepravy cez vojnou zasiahnuté územie. Z dôvodu ochrany svojho podnikania si preto importéri často vyberajú námornú prepravu, čo ešte viac tlačí na prepravné kapacity. 

Dovozcovia sa počas vojny vyhýbajú využívaniu železničnej prepravy pre svoj tovar kvôli výnimke v poistnej zmluve, využívajú tak alternatívne formy prepravy. Foto: Kendall Henderson

 

Medzinárodné logistické služby a jej výzvy na zásobovanie v roku 2022

Okrem už spomínaných faktorov vplývajú na medzinárodné prepravné služby a logistické kapacity aj ďalšie faktory. Medzi hlavné faktory ovplyvňujúce ceny medzinárodnej prepravy a logistických kapacít patrí zvyšovanie úrokových sadzieb, inflácia a vysoké ceny palív a energií. 

Značným problémom sú aj chýbajúce prepravné kapacity. Jeden z 5 prepravných kontajnerov, napríklad, leží pred prístavom z dôvodu preťaženia kapacít. Severná Amerika má najväčší problém. Napríklad prístav Los Angeles čelí na začiatku druhého polroka 2022 preťaženiu, ktoré sa premieta do čakania lodí na odchod v trvaní až 15 dní. Pre porovnanie, v Číne je súčasný štandard 0 až 3 dni. Preťaženie severoamerických prístavov má za následok aj zmeškané plavby, ktoré znižujú efektívne prepravné kapacity. V lete 2022 zažívajú okrem amerických prístavov preťaženia aj európske námorné prístavy a vlakové terminály. Najhoršie sú na tom nemecké prístavy, ktoré navyše oslabujú aj štrajky zamestnancov a tým spôsobujú dodatočné zdržania. 

Dopyt po kontajneroch je stále vyšší ako ponuka. Aj keď v lete 2022 došlo k miernemu zníženiu cien medzinárodných námorných a leteckých prepráv a uvoľneniu kapacity hlavne leteckých prepráv z Číny a Ázie, ide skôr o vplyv sezónne zníženého dopytu z Európy kvôli dovolenkám. Námorná a letecká preprava v septembri očakáva ďalší, výraznejší tlak. 

 

Ako bude vyzerať medzinárodná preprava tovaru do konca tohto roka? 

Zažívame tiež enormný tlak na globalizáciu a medzinárodný obchod, ktoré sú sužované protekcionizmom, priamym vojnovým konfliktom medzi Ruskom a Ukrajinou a studenou vojnou medzi Čínou a USA. 

Pri preprave kontajnerov naplnených tovarom (tzv. FCL prepráv) aj pri prepravách kusových zásielok, známych ako LCL prepravách očakávame na jeseň pravidelné sezónne zvyšovanie prepravných cien spojených s dovozmi vianočného tovaru. Pri kusových zberných prepravách tovaru je štandardne vplyv prichádzajúcich Vianoc a s nimi spojeným naskladňovaním vianočného tovaru menej silný ako pri preprave kontajnerov v režime FCL. 

Čo znamenajú skratky LCL a FCL sa dočítate v tomto článku.

Ak nakupujete tovar v zahraničí a chcete ho doručiť klientom v dohodnutých termínoch, odporúčame plánovať si pri objednávaní tovaru časové rezervy nielen na strane výroby ale aj pri trasovaní prepravy. Je vhodné mať prepravcu, ktorý dokáže flexibilne preplánovať prepravnú trasu, tak aby došlo v prípade meškania, naplnenia alebo zrušenia pôvodne objednanej prepravy k čo najmenším alebo žiadnym zdržaniam. Pri preprave kontajnerov v režime FCL neodporúčame objednať si prepravu na fixný termín pred tým ako máte hotový tovar. V sezónnom zhone vám dodávateľ nemusí vedieť dokončiť alebo vyskladniť tovar, tak aby ste stihli konkrétnu plavbu. Po zmeškaní objednanej plavby si väčšina lodných spoločností zabezpečujúcich nákladnú prepravu účtuje veľmi vysoké poplatky. Tie sa pohybujú v hodnote niekoľkých stoviek USD až po celú hodnotu prepravného.

Medzinárodná preprava tovaru očakáva ďalší tlak pred Vianocami. Zlepšenie situácie na prepravnom trhu tento rok neočakávame. V súčasnosti čakáme na objednaný tovar dlhšie a platíme zaň viac ako sme zvyknutí. Neočakávame, že by sa tento nový normál na prepravnom trhu v najbližších mesiacoch až rokoch výrazne zmenil. Zníženiu cien medzinárodnej prepravy v roku 2023 a potenciálne aj finančným úsporám spotrebiteľom pri nákupoch by malo prospieť navýšenie prepravných kapacít v podobe nových kontajnerov, ktorých má byť uvedených do používania až niekoľko miliónov. Ak by došlo k výraznému zníženiu cien medzinárodnej prepravy, malo by to pozitívny vplyv na ďalší rozvoj medzinárodného obchodu a zníženie globálnej inflácie.

 

Ing. Michaela Královičová, PhD., CEO
prepravná spoločnosť Infinity Forwarding, s. r. o.,

Pokračujte na ďalší príspevok »