EXTRA

Diablov advokát je viac než fráza. Kedysi patril k dôležitým postavám katolíckej cirkvi

  • 31 augusta, 2022
  • 5 min read
Diablov advokát je viac než fráza. Kedysi patril k dôležitým postavám katolíckej cirkvi

Diablov advokát odjakživa zastával problematické názory. Prečo cirkev prestala využívať jeho služby?

Povolanie staré stovky rokov

Pokiaľ ide o morálny kompas, práca právnika ho má nepochybne roztočený viacerými smermi. Zlé jazyky ich preto posmešne označujú ako diablových advokátov. Tento prívlastok inšpiroval vznik piesní, básni či filmov. Fanúšikovia Keanu Reevesa  či Al Pacina si mohli túto tematiku vychutnať práve vo filme s rovnomenným názvom. Za každým pomenovaním sa však skrýva dôvod jeho vzniku.

Ako je známe, diablov advokát je osoba, ktorá zaujme protichodný postoj. Najmä keď zastáva myšlienku, ktorej naozaj neverí. Pôvodný význam sa výrazne podobá súčasnému. Pred storočiami išlo o skutočnú prácu v správe rímskokatolíckej cirkvi. Kedykoľvek cirkev uvažovala niekoho vyhlásiť za svätého, diablov obhajca — tiež známy ako advocatus diaboli alebo Promotere Fidei (lat. „podporovateľ viery“) — poverená osoba namietala proti nominácii kandidáta.

Mimoriadny spolok

História obhajcu diabla siaha až k založeniu Congregatio Sacrorum Rituum. Špeciálnu komisiu v roku 1588 vytvoril pápež Sixtus V. Skupina vyšetrovala ľudí, o ktorých sa verilo, že počas svojho života vykonali zázraky. To bola pre nich prvá podmienka na udelenie svätosti.

INZERCIA
Najmenší štát sveta ročne navštívia veriaci z rôznych kútov Zeme. zdroj: unsplash.com

Congregatio nevzniklo v danom období náhodou. Spoločenské pomery Európy v 16. storočí bližšie opisuje učenec Paolo Parigi vo svojej knihe Racionalizácia zázrakov. Stredoveku sa skončilo obdobie najväčšej slávy a zanechalo po sebe prostredie bez samozrejmých presvedčení, ktoré charakterizovali predchádzajúce storočia. Autorita cirkvi – kedysi jednotná a správna – bola teraz medzi ľuďmi spochybňovaná.

Diablov advokát zohrával malú, ale kľúčovú úlohu v širšom úsilí regulovať proces kanonizácie, respektíve svätorečenia. Takéto nariadenia mali za úlohu umlčať skeptických protestantov voči čestnosti Vatikánu. Špecifický súd taktiež zabraňoval miestnym mystikom získať nasledovníkov, ktorí by mohli narušiť jednotu samotnej katolíckej cirkvi.

Ochrancovia nadprirodzena

Novovzniknuté povolanie sa venovalo predovšetkým skúmaniu dôkazov o zázrakoch súvisiacich s kandidátom. Prostredníctvom krížového výsluchu vypočúvali svedkov a hľadali nedostatky v konaní uchádzača. Celý proces sa niesol v mimoriadne biblickom duchu. Protistranou advokáta bol Boží obhajca, latinsky advocatus Dei (propagátor veci). Podobne ako právnici na svetskom súde, aj oni využívali svoje rečnícke schopnosti v snahe presvedčiť porotu predsedajúcu o svätosti kandidáta.

diablov advokát
Určenie toho, čo sa môže a čo nemôže považovať za skutočný zázrak, je neľahká úloha. zdroj: unsplash.com

Každý prípad priniesol diablovmu advokátovi jedinečné výzvy. Niekedy sa svedectvá o zázrakoch líšili, prípadne si nepamätali dôležité detaily. Inokedy boli jedinými svedkami zázraku ženy alebo deti, z ktorých ani jedno nebolo v očiach cirkevných správcov tej doby považované za spoľahlivé. V týchto prípadoch bolo na ňom, aby im dodal dôveryhodnosť.

Dobrý advokát musel disponovať prezieravou mysľou, pričom svoj uhol pohľadu prenášal na sudcov. Navrhoval prirodzené vysvetlenia údajných zázrakov, často sa zaujímal o medicínske názory. Neštítil sa uvádzať ani ľudské a sebecké motívy pre činy, ktoré sa považovali za hrdinské cnosti.

Námietky voči novým zvykom

Diablov advokát aktívne pracoval pre rímskokatolícku cirkev viac ako 400 rokov. Výrazné zníženie právomocí nastalo v roku 1983. Pápež Ján Pavol II. dostal väčšiu kontrolu v rámci procesu kanonizácie. Vďaka tomu vyhlásil za svätých päťkrát viac ľudí než zvyšok jeho predchodcov z 20. storočia.

Ján Pavol II. bol známy hlavne budovaním mostov s ľuďmi iného vierovyznania. zdroj: unsplash.com

Jeho rozhodnutie však prinieslo aj vlnu kritiky. Spisovateľ Christopher Hitchens nesúhlasil s urýchleným procesom a oslabením funkcie obhajcu. Keď sa cirkev zastala bengálskej ženy, ktorá tvrdila, že lúč svetla vychádzajúci z Terezinho obrazu vyliečil jej nádor, Hitchens zavolal jej lekárovi. Po telefonáte prišiel so záverom, že jej rakovina je tuberkulózna cysta, ktorá zmizla vďaka liekom na predpis. Podľa neho sa Vatikán oficiálne vzdal silám šoubiznisu, poverčivosti a populizmu.

Zatiaľ čo povolanie diablovho advokáta je už preč, jeho odkaz paradoxne žije vo vede. Rakúsky filozof Karl Popper sa pri písaní svojich publikácii inšpiroval starodávnym zvykom. Veril, že je lepšie proti niečomu namietať, aj keď ste k tomu naklonení. Zmiernite zaujatosť a posilníte celistvosť vašich výsledkov. Rovnaká línia úvahy viedla k vytvoreniu Congregatio a povolaniu, ktoré nebolo také démonické ako by sa mohlo zo začiatku zdať.

Zdroje: www.allthatsinteresting.com, www.bigthink.com

Zdroj titulnej fotografie: www.pexels.com

About Author

Tímea Prišticová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings