Ekonomika a Biznis TOP články redakcie

Trh s autami: Čo je reálny dopyt a čo len špekulácia? Hľadáme odpovede, prečo vzniká chaos

  • 23 mája, 2022
  • 10 min read
Trh s autami: Čo je reálny dopyt a čo len špekulácia? Hľadáme odpovede, prečo vzniká chaos

Chaos, ktorý dnes pozorujeme v súvislosti s nákupom, predajom a objednávkami áut, je tak ojedinelý a jedinečný, že sa stal námetom na aktuálny článok, v ktorom sa budem snažiť opísať čo sa deje a prečo?

 

Predošlých 12 mesiacov zaskočilo nejedného z nás, kto sa vybral kúpiť nové alebo jazdené auto. Prečo? Pretože cena nových áut medziročne narástla v globálnom meradle v priemere o 21 %, cena jazdených áut v eurozóne o 27% a v USA až o 37 %.

Každý, kto mal záujem zakúpiť nové vozidlo, dostal informáciu o nekonečnej čakacej dobe typu 10 až 12 mesiacov a pri niektorých značkách a modeloch dokonca dodanie áut presahujúce aktuálny kalendárny rok.

INZERCIA

Medzitým však cena nových automobilov nerastie ako v predošlej stabilnej minulosti, a to o % , pretože sa kopírovala inflácia na úrovni jedného až dvoch percent. Rastie kvartálne o 2 – 5 % a sú aj prípady, že ešte viac. Tento nárast ceny bol avizovaný a je následkom nedostatku čipov, rôznych materiálov. Aktuálne nie je možné očakávať podľa vyjadrení výrobcov zmeny, a to vzhľadom na narušené dodávateľské reťazce spôsobené vojnou na Ukrajine a lockdownom v Číne z dôvodu nulovej tolerancie covidu.

Najviac je nedostatkom zasiahnutý sektor výroby high-tech materiálov a dielov, kde trpia hlavne elektromobily a plug-in hybridy, ako aj vozidlá technologicky vyvinuté a vybavené mnohými najnovšími technológiami.

Na základe týchto informácií sú výrobcovia nútení vzhľadom na profitabilitu, ktorá je závislá od počtu vyrobených automobilov (objem klesá z dôvodu nedostatku materiálov a dielov) zvyšovať ceny a znižovať zľavy a podporu, ktorú veľkým nákupcom v minulosti poskytovali. Dnes prakticky žiadna automobilka nepodporuje predaj, nakoľko to nepotrebuje, pretože aj tak má všetky kvóty vypredané na dlhé obdobie vopred.

Nedostatok nových áut a z toho vyplývajúci tlak tlačí cenu jazdených áut do závratných výšok, lebo je to jediná možná voľba v prípade nedostatku. Stáva sa, že jazdené auto kúpené pre piatimi rokmi má dnes rovnakú alebo dokonca vyššiu cenu ako pred týmito piatimi rokmi 😊

Chaos, v ktorom sa nachádzame, podporujú aj špekulácie. Díleri áut vo viere, že cena automobilov bude rásť, robia „slepé objednávky“(objednávka bez fyzického zákazníka) a veria, že keď auto príde, predajú ho so ziskom. Tým pádom systém automobilky má za to, že je vysoký dopyt a tomu prispôsobuje výrobu, ceny a podmienky predaja. Takéto správanie dílerov však len podporuje nedostatok a vytvára chaos, ktorý dnes zažívame. Je ťažké zistiť, čo je reálny dopyt a čo je špekulácia trhu.

 

Autá čakajúce na svojich majiteľov pred továrňou automobilky. Foto: Tom Fisk

V každom prípade je potrebné si uvedomiť, že automobil je súčasťou našej dennej spotreby a jeho trvácnosť je časovo obmedzená. Dnes málokto z nás vie existovať bez automobilov, ktoré sa však kazia, havarujú a ich nedostatočná výroba spôsobuje chaos a nedostatok, ktorý urýchľuje nárast cien nových aj jazdených áut.

Vráťme sa však k automobilkám, ktoré tvrdia, že problémy vo výrobe spôsobuje nedostatok dielov, čipov, materiálov a komponentov. Na jednej strane na tieto javy trpia, na druhej strane už väčšina z nich vykazuje za posledné kvartály fantastické zisky. A urobia všetko pre to, aby tieto zisky dosahovali čo najdlhšie, čo je logika a princíp podnikania a kapitalizmu.

A na tretej strane máme zákazníka, ktorý tým pádom trpí nedostatkom a zvyšujúcimi sa cenami.

Takže ako to vlastne je? Poďme k faktom.

 

ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA: Vôňa nového auta je čoraz drahšou záležitosťou a zdá sa, že sa napĺňajú niekdajšie predpoklady, že sa z vlastníctva nových áut postupne stane luxus. Na fotografii je Volkswagen ID.4, elektrické SUV postavené na modulárnej platforme MEB pre elektrické vozidlá.

 

Automobilky vyrábajú menej automobilov, predávajú za vyššie ceny, neposkytujú podporu na ich nákup a zarábajú viac ako kedykoľvek v minulosti. Nedostatok áut v Európe je ovplyvnený pravidlami o emisiách CO2 a často sa preto stáva, že automobilka brzdí predaj v Európe v porovnaní s predajom v Ázii a v Severnej Amerike.

Automobilky žijú v bezprecedentných časoch, môžu si s klientom robiť čo chcú, nikto nenamieta na cenu, výbavu, dodacie lehoty. Zlaté časy automobilového priemyslu.

Zákazníci nových automobilov v snahe zaistiť svoju mobilitu sú presvedčení, že automobil, ktorý kúpia, bude v budúcnosti stáť ešte viac a oni neprerobia, keď ho jedného dňa budú predávať. Okrem toho znížená výroba, ktorá dnes je, ich v tomto presvedčení ubezpečuje.

Zákazníci jazdených automobilov sú v tom rovnako ako zákazníci nových áut, akurát ich rozpočet na nákup automobilu je menší a musia si pri náraste cien nových áut kúpiť jazdené auto, nakoľko na nové nemajú dostatok prostriedkov.

Výroba a predaj náhradných dielov rastie k historickým rekordom, nakoľko používatelia starších áut si autá nechávajú, keďže nemajú na kúpu nového, ale svoju mobilitu si chcú zachovať na ďalšie obdobie.

Položme si zopár základných otázok. Je automobil komodita, ktorá je úzkoprofilová – jedinečná? Čím je spôsobený nedostatok? Prečo? Je normálne, aby cena rástla v dobe, keď autá na 80 % vyrábajú roboty? Kde odpadla ľudská práca závislá na zvyšovaní miezd?

Cena materiálov rastie vďaka vojne na Ukrajine, ktorá jedného dňa skončí. Majú šancu ešte rásť? Je stredná trieda schopná platiť tieto neskutočné ceny? A keď áno, ako dlho?

Odpoveď je jasná: nie, nie je.

Ľudia nie sú schopní platiť tieto ceny a preto upúšťajú od nákupu automobilov. Na konci tento špirály je pád cien k normálu, ktorý bude musieť zákonite prísť.

Nikde na svete nekopíruje rast inflácie zvyšovanie miezd, ktoré sú motorom spotreby. Čím ďalej je tento rozdiel väčší a tovary dlhodobej spotreby, ako auta a nehnuteľnosti nedostupnejšie.

Historická skúsenosť poukazuje na to, že „ak niečo rastie príliš rýchlo, môžeme očakávať pád, ktorý vráti situáciu do normálu.“

Nemyslím, že dôjde k pádu cien automobilov, pretože dlhodobo výroba nepokrýva reálnu spotrebu. Chcem však upozorniť na vlnu špekulácií, ktoré rastú a môžu pokriviť trh a videnie toho, čo súvisí s aktuálnou situáciou a kde je reálna hodnota.

Tak, ako aj pri iných hodnotách, ktoré neprirodzene rastú, aj automobily sú jej súčasťou. Iba časť z nich bude mať vysokú hodnotu, lebo sú jedinečné. Všetko, čo vie výroba vyrobiť vo veľkých množstvách prostredníctvom pasovej výroby a robotizácie, nebude mať v budúcnosti rastové opodstatnenie.

Nové auto určite ku komoditám, ktoré sú jedinečné, nepatrí. Žijeme v pomýlenej dobe a ľudia strácajú rozum. Držme sa pri zemi a venujme svoj čas deťom, rodine a reálnym hodnotám, ktoré máme. Nepodliehajme panike, jedinečnosť je kľúčom k investíciám.

V každom prípade aj keď dôjde po extrémnom náraste cien automobilov k ich zreálneniu, v konečnom dôsledku stále ostanú na piedestáli nedostupnosti pre bežného zákazníka. Dôvodom bude hlavne technologický pokrok a environmentálna záťaž, ktorú predstavujú bez ohľadu na pohonnú jednotku.

Zákazníci sa budú musieť vydať inou cestou a už posledné roky, najmä covid, naznačil cestu, ktorou to celé smeruje. Smer je jasný a nezvrátiteľný, automobil zmení svoju podstatu z tovaru na podstatu služby, ktorú budeme mať k dispozícii podľa potreby nášho veku a iných faktorov.

 

About Author

Vladimír Orth

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings