Automobily Enviro a eko EXTRA

Elektromobily svet nespasia, zabúda sa na znečistenie loďami a čistú energiu

  • 14 novembra, 2018
  • 5 min read
Elektromobily svet nespasia, zabúda sa na znečistenie loďami a čistú energiu

Elektromobily sú pôsobivý koncept mobility budúcnosti a Európska únia koná konkrétne kroky, aby v najbližších rokoch obmedzila používanie áut na spaľovací pohon. S elektromobilitou pritom prichádzajú nové závažné ekologické problémy, nepochopiteľne sa finančne podporujú bohatí ľudia na úkor strednej triedy a na skutočných znečisťovateľov planéty sa zabúda.

 

„Je potrebné zvažovať oveľa viac, než len predaj elektrifikovaných automobilov,“ povedal Carlos Tavares, šéf koncernu PSA ešte v auguste 2018 a pokračoval: “… od výroby po recykláciu batérií, používanie vzácnych kovov až po celkové náklady na vlastníctvo, infraštruktúru, poplatky a ďalšie. Ak chcete čistú energiu, musíte sa opýtať, ako vyrábate túto energiu.“

Tieto slová poukazujú na to, že ani riaditeľ veľkého automobilového koncernu nemusí byť presvedčený o tom, že elektromobilita je tou správnou cestou pre mobilitu budúcnosti. Pri jej uplatňovaní vyvstávajú veľmi závažné otázky, ktorým bude musieť automobilový priemysel čeliť. Momentálne tieto otázky necháva otvorené, pretože predovšetkým Európska únia tlačí výrobcov automobilov k radikálnej elektrifikácii svojho súčasného modelového portfólia. Súčasťou tejto stratégie je vylúčenie aj nafty ako paliva pohonných jednotiek.

 

INZERCIA

 

Elektromobil Renault Zoe s dojazdom 400 km

Elektromobilita dnes čelí najmä nasledovným problémom:

  1. Získavanie energie nie je čisté, pretože stále sa využíva jadro a fosílne palivá. Holandsko využíva na pohon všetkých elektrických vlakov výlučne elektrinu z veterných turbín, lenže dnes je to výnimka. Ak majú elektromobily predstavovať najväčšieho odberateľa elektrickej energie na svete, musia nevyhnutne získavať energiu obnoviteľne a bez odpadu.
  2. Akumulátory v elektromobiloch vyžadujú ťažbu vzácnych materiálov, ktorých je Zemi obmedzené množstvo. Dnes nikto nevie, ako sa nahradia, až sa vyčerpajú.
  3. Dnes neexistuje ucelený spôsob, ako by sa dali kompletne recyklovať batérie a akumulátory. Keď stratia časť zo svojej kapacity, dajú sa používať napríklad v rodinných domoch ako zásobárne energie, lenže to nie je recyklácia, iba ich druhý životný cyklus. Ako sa budú definitívne recyklovať, dnes nevieme.
  4. Uhlíková stopa elektromobilu je porovnateľná s autom na spaľovací pohon, pretože táto uhlíková stopa vzniká pri jeho výrobe. Aj pri vyššie spomenutých batériách. Ďalšia uhlíková stopa vzniká práve výrobou energie pre pohon. Nevýhodou elektromobilov je, že svoju uhlíkovú stopu na prostredí zanechajú ešte pred tým, ako prejdú svoj prvý kilometer. Francúzsky blog France Revolution Investigative Reporter cituje slová riaditeľa jadrového observatória. Stéphane Lhomme uvádza, že uhlíková stopa elektromobilu sa vyrovná uhlíkovej stope auta so spaľovacím motorom až po 10 rokoch každodenného jazdenia 15 až 30 km denne.
  5. Elektromobily sú drahé na výrobu a predaj a hoci sú dotované štátmi, v praxi to znamená, že tieto dotácie dostávajú bohatí ľudia, ktorí si elektromobily môžu dovoliť. Občania strednej triedy si nemôžu dovoliť elektromobil a preto sa na ne nevzťahujú dotácie – takže to znamená, že privilegovaní sú ešte viac zvýhodňovaní, doslova na úkor chudobnejších. Nebolo by správne poskytnúť tieto dotácie ako odkup starého naftového alebo benzínového auta?

 

Interiér elektromobilu Renault Zoe

Na lode a lietadlá sa nemyslí

Najväčší kameňom úrazu celého konceptu elektromobility a jej drastického uplatňovania v osobnej doprave je skutočnosť, že náročné emisné normy a pravidlá sa nevzťahujú na nákladnú dopravu. Tá je pritom obzvlášť závažným znečisťovateľom životného prostredia.

Podľa odhadov France Revolution Investigative Reporter a ďalších zdrojov je vzhľadom na výkon a veľkosť motorov a nízku kvalitu používaného paliva 40 najväčších nákladných lodí a lietadiel sveta rovnakým znečisťovateľom ako 760 miliónov automobilov na planéte. Niektoré zdroje uvádzajú, že rovnaký dopad na životné prostredie ako všetky spaľovacie autá sveta má 16 najväčších lodí.

Loď, ktorá preváža v kontajneroch tovar z Číny, na každej spiatočnej ceste z Ázie do Európy údajne spáli až 10-tisíc ton paliva. Flotila takýchto lodí je pritom obrovská: je ich až 3 500. K nim je potrebné pripočítať až 17 500 tankerov prevážajúcich ropu, tisíce nákladných lietadiel a stovky tisíc ďalších lodí s vysokými emisiami oxidu uhličitého.

 

 

V tomto kontexte sa tlak ekológov na osobnú automobilovú dopravu zdá byť bizarný, dokonca trocha absurdný. Samozrejme, že technologický vývoj napreduje a elektromobilita je jednou z ciest, ktoré sa ľuďom páčia. Ak ale máme nahradiť súčasné technológie lepšími a modernejšími, musíme mať na ne ešte vyššie nároky ako kedykoľvek doteraz a zvažovať aj ich budúci dopad na životné prostredie.

Zatiaľ sa ukazuje, že elektromobilita vážne problémy sveta nerieši.

About Author

Redakcia UnitedLife

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings