Financie

Najexkluzívnejšia švajčiarska banka v problémoch?

Existujú viaceré banky, ktoré v rámci sektora svojim spôsobom vyčnievajú. Odlišovať sa môžu rôznymi spôsobmi – od ponuky produktov, online bankingu, bezpečnosti, až po špecifickosť svojej klientely. Aké to však je, keď je banka skutočne exkluzívna? Práve medzi takéto banky, patrí švajčiarska Banque Pictet & Cie SA. S pôsobnosťou presahujúcou dve storočia, postupne banka posilňovala svoju pozíciu pomocou menšieho zoskupenia partnerov. Až sa napokon z tohto zoskupenia,… Prečítať celé

Existujú viaceré banky, ktoré v rámci sektora svojim spôsobom vyčnievajú. Odlišovať sa môžu rôznymi spôsobmi – od ponuky produktov, online bankingu, bezpečnosti, až po špecifickosť svojej klientely. Aké to však je, keď je banka skutočne exkluzívna?

Práve medzi takéto banky, patrí švajčiarska Banque Pictet & Cie SA. S pôsobnosťou presahujúcou dve storočia, postupne banka posilňovala svoju pozíciu pomocou menšieho zoskupenia partnerov. Až sa napokon z tohto zoskupenia, stal najexkluzívnejší, výlučne mužský klub, vynímajúc spoločenstvo Vatikánu. 

Za celú históriu klubu, sa jeho hlavnými partnermi, stalo iba 43 mužov – belochov. Zo svojho sídla v Ženeve spravujú objemy peňazí v hodnote viac ako 662 miliárd USD (amerických dolárov). Zaujímavou merateľnou zložkou, sú aj výnosy, ktoré siahajú vysoko nad rámec bežných investorov bankovom sektore a dosahujú výšku viac ako 22 miliónov USD ročne, pre každého z nich!

Celý príbeh Banque Pictet & Cie SA sa odohráva na brehoch Ženevského jazera vo Švajčiarsku. | Foto: pexels.com

V posledných rokoch sa však v tomto klube začali hromadiť problémy. Od roku 2019, začali Pictet opúšťať viaceré osobnosti z vrcholového manažmentu klubu. Spolu s nimi odišli aj mnohí bankári, špecializujúci sa na Škandináviu, Rusko a Izrael. To ohrozilo stabilitu banky, keďže na týchto trhoch sú v hre miliardy dolárov. 

Konkurenčné trhy

Kroky mnohých z nich, viedli na rýchlorastúce lákavé trhy v Ázii, ktorá posilňuje svoj globálny vplyv vo všetkých sférach výroby a služieb. Niektorí ďalší, ktorí sa pôvodne rozhodli ostať, odišli o niečo neskôr, keďže sa nenaplnila ich vízia, o ďalšom smerovaní spoločnosti.

Za problémy, ktoré v banke vznikli, môže podľa nich ťažkopádnosť tohto exkluzívneho bankového predstaviteľa, v prispôsobovaní sa moderným trhovým prvkom. Poukazujú najmä na fakt, že Pictet celé roky zakladal svoj úspech na opatrnosti tajomnosti, by sa mal viac orientovať na cestu riskovania a zmeny prístupu k potenciálnym klientom – najmä rozšírenie svojej pôsobnosti v globálnom meradle. 

Samotná banka sa rozhodla nekomentovať vyjadrenia svojich bývalých zamestnancov. Odchody týchto zamestnancov sa však na banke výrazne podpísali. Vyľakali najmä významných partnerov, ktorí z tohto dôvodu zmobilizovali členov vrcholného predstavenstva Pictetu. Tí sa stretli, aby prebrali dôvody úpadku banky a kroky, ktoré by nepriaznivú situáciu dali do poriadku.

Potreba banky prispôsobiť sa

Jeden z výskumných pracovníkov na univerzite vo Fribourgu – Pedro Araujo, ktorý sa zameriaval na výskum bohatých švajčiarskych rodín povedal, že Pictet sa momentálne nachádza na križovatke dvoch svetov, ktoré si navzájom odporujú. Prvý svet podľa neho predstavuje tradičný svet starých ženevských bankárov. Ten druhý je reprezentovaný globalizovaným moderným svetom financií, v ktorom chcú rásť na medzinárodnej úrovni, prezentovať sa ako moderná banka, ale za zachovania si tradičných čŕt z minulosti.

Napriek urputnej snahe o zachovanie tradícií, sa Pictet predsa len v určitých ohľadoch prispôsobil zmenám. Spoločnosť s ukončením bankového tajomstva nad rámec bežného, zverejnila viacero ukazovateľov výkonnosti. K tímu sa pripojil aj bývalý generálny riaditeľ jednej zo súkromných bánk v Zurichu – Boris Collardi. 

Collardi zohral kľúčovú úlohu pri opätovnom návrate Pictetu na vrchol. Stal sa za desaťročia jeho vôbec prvým externým partnerom a zároveň prvou osobou, ktorá do tejto banky umožnila vstup novým partnerom – tým, ktorí nie sú potomkami zakladateľov. Do banky vniesol inovácie a presadil vonkajšiu prezentáciu Pictetu založenú na uniformizme a súdržnosti, pred individualizmom.  Spoločnosti pomohli aj jeho znalosti z ázijského trhu, na ktorý sa Pictet aj vďaka Collardimu začal viac orientovať.

Vďaka rozšíreniu klientely, si Pictet svoju pozíciu posilnil. Každý z novo-vstupujúcich partnerov, kupuje veľký podiel v spoločnosti, na ktorý si požičia od ostatných partnerov. Sumu im v priebehu svojho členstva postupne vracia. Ak by chcel niektorý z partnerov z bankového spoločenstva vystúpiť, svoje podiely je povinný predať naspäť banke. 

Na pozadí zúriacej pandémie, sa podarilo Pictetu posilňovať svoj vplyv v bankovom sektore. Keďže pandémia so sebou priniesla rozmach nových technológií a možných investícií, to posilnilo aj investičné objemy partnerov banky. Keďže ruka v ruke s investíciami prichádza aj risk, investori v snahe ochrániť svoj majetok vložili dôveru do rúk Pictetu, ktorý si tak aj v období pandémie, úspešne budoval svoje impérium. 

Pokračujte na ďalší príspevok »