Ekonomika a Biznis EXTRA

Najexkluzívnejšia švajčiarska banka v problémoch?

  • 14 mája, 2021
  • 5 min read
Najexkluzívnejšia švajčiarska banka v problémoch?

Existujú viaceré banky, ktoré v rámci sektora svojim spôsobom vyčnievajú. Odlišovať sa môžu rôznymi spôsobmi – od ponuky produktov, online bankingu, bezpečnosti, až po špecifickosť svojej klientely. Aké to však je, keď je banka skutočne exkluzívna?

Práve medzi takéto banky, patrí švajčiarska Banque Pictet & Cie SA. S pôsobnosťou presahujúcou dve storočia, postupne banka posilňovala svoju pozíciu pomocou menšieho zoskupenia partnerov. Až sa napokon z tohto zoskupenia, stal najexkluzívnejší, výlučne mužský klub, vynímajúc spoločenstvo Vatikánu. 

Za celú históriu klubu, sa jeho hlavnými partnermi, stalo iba 43 mužov – belochov. Zo svojho sídla v Ženeve spravujú objemy peňazí v hodnote viac ako 662 miliárd USD (amerických dolárov). Zaujímavou merateľnou zložkou, sú aj výnosy, ktoré siahajú vysoko nad rámec bežných investorov bankovom sektore a dosahujú výšku viac ako 22 miliónov USD ročne, pre každého z nich!

Celý príbeh Banque Pictet & Cie SA sa odohráva na brehoch Ženevského jazera vo Švajčiarsku. | Foto: pexels.com

V posledných rokoch sa však v tomto klube začali hromadiť problémy. Od roku 2019, začali Pictet opúšťať viaceré osobnosti z vrcholového manažmentu klubu. Spolu s nimi odišli aj mnohí bankári, špecializujúci sa na Škandináviu, Rusko a Izrael. To ohrozilo stabilitu banky, keďže na týchto trhoch sú v hre miliardy dolárov. 

INZERCIA

Konkurenčné trhy

Kroky mnohých z nich, viedli na rýchlorastúce lákavé trhy v Ázii, ktorá posilňuje svoj globálny vplyv vo všetkých sférach výroby a služieb. Niektorí ďalší, ktorí sa pôvodne rozhodli ostať, odišli o niečo neskôr, keďže sa nenaplnila ich vízia, o ďalšom smerovaní spoločnosti.

Za problémy, ktoré v banke vznikli, môže podľa nich ťažkopádnosť tohto exkluzívneho bankového predstaviteľa, v prispôsobovaní sa moderným trhovým prvkom. Poukazujú najmä na fakt, že Pictet celé roky zakladal svoj úspech na opatrnosti tajomnosti, by sa mal viac orientovať na cestu riskovania a zmeny prístupu k potenciálnym klientom – najmä rozšírenie svojej pôsobnosti v globálnom meradle. 

INZERCIA

Samotná banka sa rozhodla nekomentovať vyjadrenia svojich bývalých zamestnancov. Odchody týchto zamestnancov sa však na banke výrazne podpísali. Vyľakali najmä významných partnerov, ktorí z tohto dôvodu zmobilizovali členov vrcholného predstavenstva Pictetu. Tí sa stretli, aby prebrali dôvody úpadku banky a kroky, ktoré by nepriaznivú situáciu dali do poriadku.

Potreba banky prispôsobiť sa

Jeden z výskumných pracovníkov na univerzite vo Fribourgu – Pedro Araujo, ktorý sa zameriaval na výskum bohatých švajčiarskych rodín povedal, že Pictet sa momentálne nachádza na križovatke dvoch svetov, ktoré si navzájom odporujú. Prvý svet podľa neho predstavuje tradičný svet starých ženevských bankárov. Ten druhý je reprezentovaný globalizovaným moderným svetom financií, v ktorom chcú rásť na medzinárodnej úrovni, prezentovať sa ako moderná banka, ale za zachovania si tradičných čŕt z minulosti.

Inzercia

Napriek urputnej snahe o zachovanie tradícií, sa Pictet predsa len v určitých ohľadoch prispôsobil zmenám. Spoločnosť s ukončením bankového tajomstva nad rámec bežného, zverejnila viacero ukazovateľov výkonnosti. K tímu sa pripojil aj bývalý generálny riaditeľ jednej zo súkromných bánk v Zurichu – Boris Collardi. 

Collardi zohral kľúčovú úlohu pri opätovnom návrate Pictetu na vrchol. Stal sa za desaťročia jeho vôbec prvým externým partnerom a zároveň prvou osobou, ktorá do tejto banky umožnila vstup novým partnerom – tým, ktorí nie sú potomkami zakladateľov. Do banky vniesol inovácie a presadil vonkajšiu prezentáciu Pictetu založenú na uniformizme a súdržnosti, pred individualizmom.  Spoločnosti pomohli aj jeho znalosti z ázijského trhu, na ktorý sa Pictet aj vďaka Collardimu začal viac orientovať.

Vďaka rozšíreniu klientely, si Pictet svoju pozíciu posilnil. Každý z novo-vstupujúcich partnerov, kupuje veľký podiel v spoločnosti, na ktorý si požičia od ostatných partnerov. Sumu im v priebehu svojho členstva postupne vracia. Ak by chcel niektorý z partnerov z bankového spoločenstva vystúpiť, svoje podiely je povinný predať naspäť banke. 

Na pozadí zúriacej pandémie, sa podarilo Pictetu posilňovať svoj vplyv v bankovom sektore. Keďže pandémia so sebou priniesla rozmach nových technológií a možných investícií, to posilnilo aj investičné objemy partnerov banky. Keďže ruka v ruke s investíciami prichádza aj risk, investori v snahe ochrániť svoj majetok vložili dôveru do rúk Pictetu, ktorý si tak aj v období pandémie, úspešne budoval svoje impérium. 

About Author

Filip Okál

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings