EXTRA Na zamyslenie

Spomalenie je pre nás prínosom

  • 28 apríla, 2021
  • 6 min read
Spomalenie je pre nás prínosom
Ekonomika sa rozbieha, ale prázdne parkoviská budú ešte nejaký čas mementom toho, že sme sa uplynulý rok spomalili. Mnohí sa takmer zastavili, iní definitívne.

Všadeprítomná karanténa spôsobená Covidom ovplyvnila celé ľudstvo. Niečo nepredstaviteľné ešte pred pár rokmi. Keby nám to niekto povedal, asi neuveríme. Tak ako aj to, že ľudia nebudú niekoľko mesiacov chodiť do práce a budú dostávať príspevky na mzdy a svoje prežitie. Každá krajina sa k tomuto problému postavila rôzne. Neboli prístupy, ktoré by boli koordinované alebo sofistikovane riadené. Napríklad u nás na Slovensku sme mali počas posledných 12 mesiacov uzavretú ekonomiku päť mesiacov. Náš rituál, keď sme chodili do práce, sociálne sa stýkali s rodinou a priateľmi, chodili sme sa na dovolenky a výlety, tomu všetkému je už dávno koniec.

Celý náš život ovplyvňuje aktuálna situácia. Podstatne ovplyvnila napríklad náš prístup k práci, kde väčšina z nás pracuje „remote“, teda na diaľku.

Vedci sa k tomu stavajú rôzne. Jedni vravia, že práca z takzvaného„home office“ (HO) je pre ľudí prijateľnejšia a nestrácajú čas cestovaním do práce, na druhej strane je opozícia názorov, ktorá vraví, že tým, že pracujeme z domu, nevieme presne odhadnúť čas, ktorý práci venujeme.

Nech už je to akokoľvek, uvedené zmeny rozbalancovali náš denný program. Každý z nás má len 24 hodín, a to je základná metrika, toho ako sme žili pred Covidom a dnes.

Či sme bohatí alebo chudobní, každý z nás má len 24 hodín. A ako s ním naložíme, je len na nás.

Táto téma trápi psychológov, má mať vplyv na ľudské správanie, lebo prílišné dlhé zmeny v našom dennodennom správaní a rituáloch môžu vytvoriť zmeny v našom sociálnom správaní, ktoré nebude možné len tak ľahko zmeniť.

Je ťažké na uvedenú tému nájsť správnu odpoveď. V každom prípade by mal každý človek vedieť rozlišovať svoj pracovný čas, či už je v práci alebo pracuje z HO. Takisto by sme nemali zabúdať na svoj voľný čas a oddych, ktorý potrebujeme na regeneráciu. Určite by sme nemali zabúdať na športovanie, či už len prechádzky, beh alebo posilňovňu (v rámci možností). Všetko v našom živote by malo byť v súlade a je len na nás, ako veľmi to dáme dokopy aj pri týchto zmenách, ktoré dnes zažívame.

Čo však je menej viditeľné, je tempo, ktoré sme mali v čase nášho života pred 12 mesiacmi a ktorým sa dnes riadime. Málokto to vidí, ale svet sa spomalil. Spomalenie vidíme na každom kroku. Či už len v tom ako žijeme a čo robíme alebo ako konáme. Všetko trvá dlhšie a čuduj sa svete, nikomu to až tak nevadí.

Inzercia

Je dobré, že tu máme túto pandémiu? Áno aj nie. Pandémia zobrala mnoho životov a postihla ľudstvo práve tak, ako keby okolo nás zúril vojnový konflikt. Je to porovnateľné, pretože vzorce správania, ktoré sme mali, sme boli prinútení zmeniť a nastaviť sa na nový životný štýl… a pritom sa nezblázniť. Nie je to pre nikoho ľahké. Človek je schopný sa všetkému prispôsobiť, len na to potrebuje čas. A tak aj vývoj civilizácie znova niekam smeruje a je to iné, než to bolo pred rokom.

Menej nakupujeme, máme nižšiu spotrebu, chýbajú nám kontakty nielen s ľuďmi z práce, ale aj s rodinou a priateľmi. V strachu nenakaziť seba alebo svojich blízkych vzťahy a stretnutia obmedzujeme a tým vlastne všetko spomaľujeme. Akékoľvek technické vymoženosti nám neumožňujú nahradiť fyzické stretnutie.

Sedieť za počítacom a používať celý deň aplikácie Zoom, Google Meet a ďalšie nás unavuje niekoľkonásobne viac ako osobné stretnutie človeka s človekom. Ľudská prítomnosť je pre ľudí kľúčová.

Naša výkonnosť a nápaditosť klesá a s tým aj tempo, v ktorom žijeme. Naše reakcie nie sú rýchle a ani nápadité. Proste COVID-19 ovplyvnil nás všetkých. Deti, tínedžerov ale aj ľudí v produktívnom veku a tiež dôchodcov.

Mali by sme byť tolerantní k tým, ktorí svoje tempo znížili a mali by sme chápať dôsledky aktuálnej situácie, ktorá nás ovplyvňuje.

Takže čo si o tom myslíme?

  • Posledné roky života nám ukázali, že každým rokom sa civilizácia dostáva do kolesa udalostí, v ktorom čím rýchlejšie žijeme, napredujeme, tým viac je to cool? Naozaj?
  • Naozaj naším životným cieľom má byť rýchlo niečo dosiahnuť, mať?
  • Naozaj prežívame svoju existenciu, náš život, naše vzťahy?
  • Naozaj potrebujeme to všetko okolo seba? Je to náš cieľ alebo to tak spoločenský status od nás vyžaduje?
  • Nezabudli sme na prapodstatu nášho bytia, čo nám robí dobre, prečo žijeme a prečo sme šťastní?
  • Žijeme všetci naozaj šťastné životy? Je rýchlosť nášho bytia pre nás kľúčová a ak áno, prečo?

Tieto otázky sme si položili na základe zistení a zistili sme nasledovné:

Naše spomalenie má aj pozitívne stránky. Máme viac času na svojich blízkych, na rodinu, s ktorou žijeme. Máme viac času na samých seba, viac čítame a venujeme sa sami sebe. Nie sme rozlietaní vo svojom živote a sme viac sústredení na seba.

Proste život sa nám spomalil a mali by sme to vedieť prijať, lebo aj tak to nie sme schopní zmeniť.

 

 

About Author

Vladimír Orth

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings